Skocz do zawartości

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X, jak w większości społeczności internetowych musisz się zarejestrować aby móc odpowiadać lub zakładać nowe tematy, ale nie bój się to jest prosty proces w którym wymagamy minimalnych informacji.
 • Rozpoczynaj nowe tematy i odpowiedaj na inne
 • Zapisz się do tematów i for, aby otrzymywać automatyczne uaktualnienia
 • Dodawaj wydarzenia do kalendarza społecznościowego
 • Stwórz swój własny profil i zdobywaj nowych znajomych
 • Zdobywaj nowe doświadczenia

Dołączona grafika Dołączona grafika

Guest Message by DevFuse
 

Warjat - zdjęcie

Warjat

Rejestracja: 04.12.2012
Aktualnie: Nieaktywny
Poza forum Ostatnio: 25.09.2015 13:51
*****

#654254 Exp Event

Napisane przez Warjat on 02.08.2014 10:10

Przez 3h nie mógłbyś zmienić mapki 

 

Jest hud dodany 

public Koniec()
{
	if( iTime <= 0 )
	{
		remove_task( TASK_ID )
		
		server_cmd("cod_killxp %i", get_pcvar_num(cvar_eventoff))
		server_exec();
		
		client_print(0, print_center, "EXP Event WYLACZONY!");
		
		return PLUGIN_CONTINUE;
	}
	set_hudmessage(255, 212, 0, 0.01, 0.6, 0, 2.0, 1.1)
	show_hudmessage( 0, "Koniec Eventu za %d sekund!", iTime ) // hud
	
	iTime --;
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

Czas byś musiał zmienić


 • +
 • -
 • 1


#635298 Opis Vip i Klsy premium

Napisane przez Warjat on 28.04.2014 09:41

1. vip.txt w cstrike (możesz mieć inną nazwę )

 

2. Przestaw klasy premium na pierwsze miejsce tzn

codclass_komandos
codclass_wsparcieogniowe
codclass_twojapremium

to ustawisz tak

codclass_twojapremium
codclass_komandos
codclass_wsparcieogniowe

 • +
 • -
 • 1


#633987 [ROZWIĄZANE] Co może blokować puszczanie rakiet w silniku

Napisane przez Warjat on 22.04.2014 12:08

Masz 2 klasy 

 

Nie wiem czemu taki jest błąd ale jak dodam podstawowy silnik bez edycji itp to jest normalnie dlatego z stąd wniosek że coś w silniku nie tak

Załączone pliki


 • +
 • -
 • 1


#633263 Prośba o klase Assasin i jedną inną

Napisane przez Warjat on 19.04.2014 22:59

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <codmod>
#include <engine>
#include <fakemeta>
#include <hamsandwich>

#define DMG_BULLET (1<<1) 
    
new const nazwa[]  = "Asasin[Premium]";
new const opis[]  = " malo widzialny podczas kucania , +15 dmg z mp5 , 2 skoki ,1 apteczka";
new const bronie  = (1<<CSW_MP5NAVY)|(1<<CSW_DEAGLE);
new const zdrowie  = 20;
new const kondycja = 50;
new const inteligencja = 30;
new const wytrzymalosc = 30;
  
new sprite_white_apteczki;
new ilosc_apteczek_gracza[33];


new skoki[33];

new ma_klase[33];

public plugin_init()
{
	register_plugin(nazwa, "1.0", "amxx.pl");
	
	cod_register_class(nazwa, opis, bronie, zdrowie, kondycja, inteligencja, wytrzymalosc);

	register_forward(FM_PlayerPreThink, "fwPrethink_Niewidzialnosc", 1);
	
	register_think("medkit", "Think_Apteczki");
	RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "fwSpawn_Apteczki", 1);
	
	register_forward(FM_CmdStart, "fwCmdStart_MultiJump");
	
	RegisterHam(Ham_TakeDamage, "player", "TakeDamage");
}

public plugin_precache()
{

	sprite_white_apteczki = precache_model("sprites/white.spr");
	precache_model("models/w_medkit.mdl");

}

public client_disconnect(id)
{

	new entApteczki = find_ent_by_class(0, "medkit");
	while(entApteczki > 0)
	{
		if(entity_get_edict(entApteczki, EV_ENT_owner) == id)
			remove_entity(entApteczki);
		entApteczki = find_ent_by_class(entApteczki, "medkit");
	}

}

public cod_class_enabled(id)
{
	if(!(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H))
	{
		client_print(id, print_chat, "[Asasin[Premium]] Nie masz uprawnien, aby uzywac tej klasy.")
		return COD_STOP;
	}

	ilosc_apteczek_gracza[id] = 1;
	ma_klase[id] = true;
	
	return COD_CONTINUE;
}

public cod_class_disabled(id)
{
	set_rendering(id,kRenderFxNone, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 255);
  	ma_klase[id] = false;

}

public cod_class_skill_used(id)
{
    
	if (!ilosc_apteczek_gracza[id])
	{
		client_print(id, print_center, "Masz tylko 1 apteczki na runde!");
	}
	else
	{

		ilosc_apteczek_gracza[id]--;

		new Float:origin[3];
		entity_get_vector(id, EV_VEC_origin, origin);

		new ent = create_entity("info_target");
		entity_set_string(ent, EV_SZ_classname, "medkit");
		entity_set_edict(ent, EV_ENT_owner, id);
		entity_set_int(ent, EV_INT_solid, SOLID_NOT);
		entity_set_vector(ent, EV_VEC_origin, origin);
		entity_set_float(ent, EV_FL_ltime, halflife_time() + 7 + 0.1);


		entity_set_model(ent, "models/w_medkit.mdl");
		set_rendering ( ent, kRenderFxGlowShell, 255,0,0, kRenderFxNone, 255 )   ;
		drop_to_floor(ent);


		entity_set_float(ent, EV_FL_nextthink, halflife_time() + 0.1);
	}
}


//Przy kucaniu
public fwPrethink_Niewidzialnosc(id)
{
	if(!ma_klase[id])
		return;

	new button = get_user_button(id);
	if( button & IN_DUCK )
	{
		set_rendering(id,kRenderFxNone, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 50); // Niewidzialność podczas kucania
	}
	else
	{
		set_rendering(id,kRenderFxNone, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 255);
	}
}

public fwSpawn_Apteczki(id)
{
	if(is_user_alive(id))
		ilosc_apteczek_gracza[id] = 1; // Ilość apteczek
}

public Think_Apteczki(ent)
{
	if(!is_valid_ent(ent))
		return PLUGIN_CONTINUE;

	new id = entity_get_edict(ent, EV_ENT_owner);
	new dist = 300;
	new heal = 5+floatround(cod_get_user_intelligence(id)*0.5);

	if (entity_get_edict(ent, EV_ENT_euser2) == 1)
	{
		new Float:forigin[3];
		entity_get_vector(ent, EV_VEC_origin, forigin);

		new entlist[33];
		new numfound = find_sphere_class(0,"player", float(dist),entlist, 32,forigin);

		for (new i=0; i < numfound; i++)
		{
			new pid = entlist[i];

			if (get_user_team(pid) != get_user_team(id))
				continue;

			new maksymalne_zdrowie = 100+cod_get_user_health(pid);
			new zdrowie = get_user_health(pid);
			new Float:nowe_zdrowie = (zdrowie+heal<maksymalne_zdrowie)?zdrowie+heal+0.0:maksymalne_zdrowie+0.0;
			if (is_user_alive(pid)) entity_set_float(pid, EV_FL_health, nowe_zdrowie);
		}

		entity_set_edict(ent, EV_ENT_euser2, 0);
		entity_set_float(ent, EV_FL_nextthink, halflife_time() + 1.5);

		return PLUGIN_CONTINUE;
	}

	if (entity_get_float(ent, EV_FL_ltime) < halflife_time() || !is_user_alive(id))
	{
		remove_entity(ent);
		return PLUGIN_CONTINUE;
	}

	if (entity_get_float(ent, EV_FL_ltime)-2.0 < halflife_time())
		set_rendering ( ent, kRenderFxNone, 255,255,255, kRenderTransAlpha, 100 );

	new Float:forigin[3];
	entity_get_vector(ent, EV_VEC_origin, forigin);

	new iOrigin[3];
	for(new i=0;i<3;i++)
		iOrigin[i] = floatround(forigin[i]);

 	message_begin( MSG_BROADCAST, SVC_TEMPENTITY, iOrigin );
	write_byte( TE_BEAMCYLINDER );
	write_coord( iOrigin[0] );
	write_coord( iOrigin[1] );
	write_coord( iOrigin[2] );
	write_coord( iOrigin[0] );
	write_coord( iOrigin[1] + dist );
	write_coord( iOrigin[2] + dist );
	write_short( sprite_white_apteczki );
	write_byte( 0 ); // startframe
	write_byte( 0 ); // framerate
	write_byte( 10 ); // life
	write_byte( 10 ); // width
	write_byte( 255 ); // noise
	write_byte( 255 ); // r, g, b
	write_byte( 100 );// r, g, b
	write_byte( 100 ); // r, g, b
	write_byte( 128 ); // brightness
	write_byte( 0 ); // speed
	message_end();

	entity_set_edict(ent, EV_ENT_euser2 ,1);
	entity_set_float(ent, EV_FL_nextthink, halflife_time() + 0.5);


	return PLUGIN_CONTINUE;

}

public fwCmdStart_MultiJump(id, uc_handle)
{
	if(!is_user_alive(id) || !ma_klase[id])
		return FMRES_IGNORED;

	new flags = pev(id, pev_flags);

	if((get_uc(uc_handle, UC_Buttons) & IN_JUMP) && !(flags & FL_ONGROUND) && !(pev(id, pev_oldbuttons) & IN_JUMP) && skoki[id])
	{
		skoki[id]--;
		new Float:velocity[3];
		pev(id, pev_velocity,velocity);
		velocity[2] = random_float(265.0,285.0);
		set_pev(id, pev_velocity,velocity);
	}
	else if(flags & FL_ONGROUND)
		skoki[id] = 2;

	return FMRES_IGNORED;
}
public TakeDamage(this, idinflictor, idattacker, Float:damage, damagebits)
{
	if(!is_user_connected(idattacker))
		return HAM_IGNORED;
	
	if(!ma_klase[idattacker])
		return HAM_IGNORED;
	
	if(damagebits & DMG_BULLET)
	{
		new weapon = get_user_weapon(idattacker);
			
		if(weapon == CSW_MP5NAVY)
			cod_inflict_damage(idattacker, this, 15.0, 0.0, idinflictor, damagebits);
	}
	
	return HAM_IGNORED;
}

 • +
 • -
 • 2


#633144 [P] Jak dodać zabicie z dowolnej broni do misji

Napisane przez Warjat on 19.04.2014 17:18

Witam znalazłem taki kod :

Spoiler

Jak dodać do tego pluginu misje zabicia z dowolnej broni np

 

Zabij 10 razy z pistoletu 

 

Na wklejce daje 2 kod gdzie jest takie coś http://amxx.pl/pastebin/3o46xlrp8cwq/

 

Proszę o pomoc 


 • +
 • -
 • -1


#632037 Klasa Hardcore

Napisane przez Warjat on 14.04.2014 12:50

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <codmod>
#include <engine>
#include <fun>
    
new const nazwa[]  = "Wytrenowany Hardcore";
new const opis[]  = "Klasa jest całkowicie niewidzialna ma 1hp na stałe i 1/1 z noza(PPM)";
new const bronie  = 0;
new const zdrowie  = 0;
new const kondycja = 0;
new const inteligencja = 0;
new const wytrzymalosc = 0;
  
new ma_klase[33];

public plugin_init()
{
	register_plugin(nazwa, "1.0", "amxx.pl");

	cod_register_class(nazwa, opis, bronie, zdrowie, kondycja, inteligencja, wytrzymalosc);
	
	register_event("Health", "Health", "be")
}

public cod_class_enabled(id)
{
	if(!(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_C))
	{
		client_print(id, print_chat, "[Wytrenowany Hardcore] Nie masz uprawnien, aby uzywac tej klasy.")
		return COD_STOP;
	}

	set_rendering(id,kRenderFxNone, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 0);
	set_user_health(id, 1); //Tutaj cyfra 1, także ustala hp

	ma_klase[id] = true;
  
	return COD_CONTINUE;
}

public cod_class_disabled(id)
{
	set_rendering(id,kRenderFxNone, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 255);
  	ma_klase[id] = false;

}
public Health(id)

{
	if(ma_klase[id] && is_user_alive(id) && read_data(1) > 1)

	{
		set_user_health(id, 1); //Tutaj cyfra 1, także ustala hp
	}
}

Zobacz czy działą


 • +
 • -
 • 1


#632006 [ROZWIĄZANE] [Pytanie] Wysyłanie wiadomości z serwera na forum

Napisane przez Warjat on 14.04.2014 06:49

@ Up przemo

 

2x UP zobaczę to co podałeś, przerobię i dam znać jak coś no chyba, że DarkGL coś wymyśli ;)


 • +
 • -
 • 1


#631982 [ROZWIĄZANE] [Pytanie] Wysyłanie wiadomości z serwera na forum

Napisane przez Warjat on 13.04.2014 22:42

Witam na jednym serwerze zauważyłem że pod komendą /admin jest wysyłanie wiadomości z serwera na forum do administracji 

 

Czy ktoś może mnie oświecić jak takie coś wykonać i co powinienem wiedzieć ? 

 

 

Z góry dziękuję 


 • +
 • -
 • 1


#631705 Prośba o Klase Cygan i 2 inne.

Napisane przez Warjat on 12.04.2014 17:47

Klasa nr 1 Cygan

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <codmod>
#include <hamsandwich>

#define DMG_BULLET (1<<1) 
    
new const nazwa[]  = "Cygan[15k]";
new const opis[]  = "M4A1 i Ak47 a z nich 1/15";
new const bronie  = (1<<CSW_M4A1)|(1<<CSW_AK47);
new const zdrowie  = 400;
new const kondycja = 250;
new const inteligencja = 0;
new const wytrzymalosc = 250;
  
new ma_klase[33];

public plugin_init()
{
	register_plugin(nazwa, "1.0", "amxx.pl");

	cod_register_class(nazwa, opis, bronie, zdrowie, kondycja, inteligencja, wytrzymalosc);

	RegisterHam(Ham_TakeDamage, "player", "TakeDamage");
	
}
public cod_class_enabled(id)
{    
    new dostepna = 15000; //Od którego poziomu ma być klasa
    new level = cod_get_user_level(id);
    if(level < dostepna)
    {
        client_print(id, print_chat, "[%s]Klasa dostepna od %i poziomu.", nazwa, dostepna) //Informacja jeśli ktoś wybierze klasę a nie ma wybranego poziomu wbitego
        return COD_STOP;
    }
    ma_klase[id] = true;
    return COD_CONTINUE;
}

public cod_class_disabled(id)
{
	ma_klase[id] = false;

}
public TakeDamage(this, idinflictor, idattacker, Float:damage, damagebits)
{
	if(damagebits & DMG_BULLET)
	{
		new weapon = get_user_weapon(idattacker);
		
		if(weapon == CSW_M4A1 && damage > 20.0 && random_num(1,15) == 1) 
			cod_inflict_damage(idattacker, this, float(get_user_health(this))-damage+1.0, 0.0, idinflictor, damagebits);
			
		if(weapon == CSW_AK47 && damage > 20.0 && random_num(1,15) == 1) 
			cod_inflict_damage(idattacker, this, float(get_user_health(this))-damage+1.0, 0.0, idinflictor, damagebits);		
	}
	
	return HAM_IGNORED;
}

Klasa nr 2

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <codmod>
#include <hamsandwich>

#define DMG_BULLET (1<<1)
    
new const nazwa[]  = "Joda[25k]";
new const opis[]  = "P90 i 35% obrazen+int, deagle 1/4";
new const bronie  = (1<<CSW_P90);
new const zdrowie  = 650;
new const kondycja = 250;
new const inteligencja = -100;
new const wytrzymalosc = 250;

new bool:ma_klase[33];
  
public plugin_init()
{
	register_plugin(nazwa, "1.0", "amxx.pl");

	cod_register_class(nazwa, opis, bronie, zdrowie, kondycja, inteligencja, wytrzymalosc);
	
	RegisterHam(Ham_TakeDamage, "player", "TakeDamage");
}
public cod_class_enabled(id)
{    
    new dostepna = 25000; //Od którego poziomu ma być klasa
    new level = cod_get_user_level(id);
    if(level < dostepna)
    {
        client_print(id, print_chat, "[%s]Klasa dostepna od %i poziomu.", nazwa, dostepna) //Informacja jeśli ktoś wybierze klasę a nie ma wybranego poziomu wbitego
        return COD_STOP;
    }
    ma_klase[id] = true;
    return COD_CONTINUE;
}
public cod_class_disabled(id)
{
	ma_klase[id] = false;
}
public TakeDamage(this, idinflictor, idattacker, Float:damage, damagebits)
{
	if(!is_user_connected(idattacker))
		return HAM_IGNORED;
	
	if(!ma_klase[idattacker])
		return HAM_IGNORED;
	
	if(damagebits & DMG_BULLET)
	{
		new weapon = get_user_weapon(idattacker);
			
		if(weapon == CSW_P90)
			cod_inflict_damage(idattacker, this, 35.0, 0.0, idinflictor, damagebits);
	}
	
	new weapon = get_user_weapon(idattacker);
	
	if(weapon == CSW_DEAGLE && damage > 20.0 && random_num(1,4) == 1)
		
		cod_inflict_damage(idattacker, this, float(get_user_health(this))-damage+1.0, 0.0, idinflictor, damagebits);
	
	return HAM_IGNORED;
}

Klasa nr 3 

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <codmod>
#include <hamsandwich>
#include <cstrike>
#include <hamsandwich>
#include <fun>

#define DMG_BULLET (1<<1) 
    
new const nazwa[]  = "Expert[35k]";
new const opis[]  = "Awp 1/1, Tmp 1/10, he 1/1";
new const bronie  = (1<<CSW_HEGRENADE)|(1<<CSW_AWP)|(1<<CSW_TMP);
new const zdrowie  = 1400;
new const kondycja = 250;
new const inteligencja = 0;
new const wytrzymalosc = 450;

new ma_klase[33];
  
public plugin_init()
{
	register_plugin(nazwa, "1.0", "amxx.pl");

	cod_register_class(nazwa, opis, bronie, zdrowie, kondycja, inteligencja, wytrzymalosc);
	
	RegisterHam(Ham_TakeDamage, "player", "TakeDamage");
	
}
public cod_class_enabled(id)
{    
    new dostepna = 35000; //Od którego poziomu ma być klasa
    new level = cod_get_user_level(id);
    if(level < dostepna)
    {
        client_print(id, print_chat, "[%s]Klasa dostepna od %i poziomu.", nazwa, dostepna) //Informacja jeśli ktoś wybierze klasę a nie ma wybranego poziomu wbitego
        return COD_STOP;
    }
	
	give_item(id, "weapon_hegrenade");
	
    ma_klase[id] = true;
    return COD_CONTINUE;
}

public cod_class_disabled(id)
{
	ma_klase[id] = false;

}
public TakeDamage(this, idinflictor, idattacker, Float:damage, damagebits)
{
	if(!is_user_connected(idattacker))

		return HAM_IGNORED;
		
	if(!ma_klase[idattacker])

		return HAM_IGNORED;

	if(get_user_weapon(idattacker) == CSW_AWP && damagebits & DMG_BULLET && damage > 20.0)

		cod_inflict_damage(idattacker, this, float(get_user_health(this))-damage+1.0, 0.0, idinflictor, damagebits);
		
	if(get_user_weapon(idattacker) == CSW_HEGRENADE && damagebits & DMG_BULLET && damage > 20.0)

		cod_inflict_damage(idattacker, this, float(get_user_health(this))-damage+1.0, 0.0, idinflictor, damagebits);

	if(damagebits & DMG_BULLET)
	{
		new weapon = get_user_weapon(idattacker);
		
		if(weapon == CSW_TMP && damage > 20.0 && random_num(1,15) == 1) 
			cod_inflict_damage(idattacker, this, float(get_user_health(this))-damage+1.0, 0.0, idinflictor, damagebits);	
	}
		
	return HAM_IGNORED;

}

Zobacz ale myślę że powinno działać 


 • +
 • -
 • 2


#631275 Prośba o 27 klas w tym "Kapitan |Premium| i Snajper"

Napisane przez Warjat on 10.04.2014 15:26

1 Snajper

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <codmod>
#include <hamsandwich>

#define DMG_BULLET (1<<1)
    
new const nazwa[]  = "Snajper";
new const opis[]  = "1/2 z awp, 1/6 z deagle.";
new const bronie  = (1<<CSW_AWP)|(1<<CSW_DEAGLE);
new const zdrowie  = 0;
new const kondycja = 20;
new const inteligencja = 5;
new const wytrzymalosc = 10;
  
new ma_klase[33];

public plugin_init()
{
	register_plugin(nazwa, "1.0", "amxx.pl");

	cod_register_class(nazwa, opis, bronie, zdrowie, kondycja, inteligencja, wytrzymalosc);
  
	RegisterHam(Ham_TakeDamage, "player", "TakeDamage");

}

public cod_class_enabled(id)
{
	ma_klase[id] = true;

}

public cod_class_disabled(id)
{
	ma_klase[id] = false;

}
public TakeDamage(this, idinflictor, idattacker, Float:damage, damagebits)
{
	if(damagebits & DMG_BULLET)
	{
		new weapon = get_user_weapon(idattacker);
		
		if(weapon == CSW_AWP && damage > 20.0 && random_num(1,2) == 1) 
			cod_inflict_damage(idattacker, this, float(get_user_health(this))-damage+1.0, 0.0, idinflictor, damagebits);
			
		if(weapon == CSW_DEAGLE && damage > 20.0 && random_num(1,6) == 1) 
			cod_inflict_damage(idattacker, this, float(get_user_health(this))-damage+1.0, 0.0, idinflictor, damagebits);		
	}
	
	return HAM_IGNORED;
}

2 Słabiak

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <codmod>
#include <hamsandwich>

#define DMG_HEGRENADE (1<<24)
    
new const nazwa[]  = "Słabiak";
new const opis[]  = "1/5 na wyrzucenie broni przeciwnikowi, 1/3 z he.";
new const bronie  = (1<<CSW_AWP)|(1<<CSW_DEAGLE);
new const zdrowie  = 15;
new const kondycja = 15;
new const inteligencja = 5;
new const wytrzymalosc = 5;
  
new ma_klase[33];

public plugin_init()
{
	register_plugin(nazwa, "1.0", "amxx.pl");

	cod_register_class(nazwa, opis, bronie, zdrowie, kondycja, inteligencja, wytrzymalosc);

	register_event("Damage", "Damage_Wyrzucenie", "b", "2!=0");

	RegisterHam(Ham_TakeDamage, "player", "TakeDamage");

}
public Damage_Wyrzucenie(id)
{
	new idattacker = get_user_attacker(id);

	if(!is_user_alive(idattacker))
		return;

	if(!ma_klase[idattacker])
		return;

	if(random_num(1, 5) != 1)
		return;

	client_cmd(id, "drop");
}
public TakeDamage(this, idinflictor, idattacker, Float:damage, damagebits)
{
	if(damagebits & DMG_HEGRENADE)
	{
		new weapon = get_user_weapon(idattacker);
		
		if(weapon == CSW_HEGRENADE && damage > 20.0 && random_num(1,2) == 1) 
			cod_inflict_damage(idattacker, this, float(get_user_health(this))-damage+1.0, 0.0, idinflictor, damagebits);
	}
	
	return HAM_IGNORED;
}

3 Striker

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <codmod>
#include <fakemeta>
#include <fun>
#include <hamsandwich>

#define DMG_BULLET (1<<1)
    
new const nazwa[]  = "Striker";
new const opis[]  = "Ma 5 podskoków i 10 dodatkowego dmg z famasa.";
new const bronie  = (1<<CSW_FAMAS)|(1<<CSW_USP)|(1<<CSW_FLASHBANG)|(1<<CSW_DEAGLE);
new const zdrowie  = 10;
new const kondycja = 50;
new const inteligencja = 10;
new const wytrzymalosc = 10;
  
new skoki[33];

new ma_klase[33];

public plugin_init()
{
	register_plugin(nazwa, "1.0", "amxx.pl");

	cod_register_class(nazwa, opis, bronie, zdrowie, kondycja, inteligencja, wytrzymalosc);
  
	register_forward(FM_CmdStart, "fwCmdStart_MultiJump");
	
	RegisterHam(Ham_TakeDamage, "player", "TakeDamage");

}

public cod_class_enabled(id)
{
	give_item(id, "weapon_flashbang");
	give_item(id, "weapon_flashbang");
	ma_klase[id] = true;

}

public cod_class_disabled(id)
{
	ma_klase[id] = false;

}

public fwCmdStart_MultiJump(id, uc_handle)
{
	if(!is_user_alive(id) || !ma_klase[id])
		return FMRES_IGNORED;

	new flags = pev(id, pev_flags);

	if((get_uc(uc_handle, UC_Buttons) & IN_JUMP) && !(flags & FL_ONGROUND) && !(pev(id, pev_oldbuttons) & IN_JUMP) && skoki[id])
	{
		skoki[id]--;
		new Float:velocity[3];
		pev(id, pev_velocity,velocity);
		velocity[2] = random_float(265.0,285.0);
		set_pev(id, pev_velocity,velocity);
	}
	else if(flags & FL_ONGROUND)
		skoki[id] = 5;

	return FMRES_IGNORED;
}
public TakeDamage(this, idinflictor, idattacker, Float:damage, damagebits)
{
	if(!is_user_connected(idattacker))
		return HAM_IGNORED;
	
	if(!ma_klase[idattacker])
		return HAM_IGNORED;
	
	if(damagebits & DMG_BULLET)
	{
		new weapon = get_user_weapon(idattacker);
			
		if(weapon == CSW_AK47)
			cod_inflict_damage(idattacker, this, 10.0, 0.0, idinflictor, damagebits);
	}
	
	return HAM_IGNORED;
}

 • +
 • -
 • 1


#630931 Jailbreak Pack Shop

Napisane przez Warjat on 08.04.2014 15:48

Tak, lub consola którą masz na hostingu


 • +
 • -
 • 1


#630924 [ROZWIĄZANE] Prośba 0 Klase "Sussin"

Napisane przez Warjat on 08.04.2014 15:07

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <codmod>
#include <engine>
#include <fakemeta>
#include <hamsandwich>
#include <cstrike>
    
new const nazwa[]  = "Sussin";
new const opis[]  = "Niewidzialny podczas kucania na nozu (25) oraz mala grawitacja 400/800 i 1/1 z kosy (PPM)";
new const bronie  = (1<<CSW_DEAGLE);
new const zdrowie  = 0;
new const kondycja = 0;
new const inteligencja = 0;
new const wytrzymalosc = 0;
  
new ostatnio_prawym[33];

new ma_klase[33];

public plugin_init()
{
	register_plugin(nazwa, "1.0", "amxx.pl");

	cod_register_class(nazwa, opis, bronie, zdrowie, kondycja, inteligencja, wytrzymalosc);

	register_forward(FM_PlayerPreThink, "fwPrethink_Niewidzialnosc", 1);
  
	RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "fwSpawn_Grawitacja", 1);


	RegisterHam(Ham_TakeDamage, "player", "fwTakeDamage_JedenCios");
	RegisterHam(Ham_Weapon_PrimaryAttack, "weapon_knife", "fwPrimaryAttack_JedenCios");
	RegisterHam(Ham_Weapon_SecondaryAttack, "weapon_knife", "fwSecondaryAttack_JedenCios");

}

public cod_class_enabled(id)
{

 	entity_set_float(id, EV_FL_gravity, 400.0/800.0);
	ma_klase[id] = true;

}

public cod_class_disabled(id)
{
	set_rendering(id,kRenderFxNone, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 255);
  
 	entity_set_float(id, EV_FL_gravity, 1.0);
	ma_klase[id] = false;

}


//Przy kucaniu
public fwPrethink_Niewidzialnosc(id)
{
	if(!ma_klase[id])
		return;

	new button = get_user_button(id);
	if( button & IN_DUCK && get_user_weapon(id) == CSW_KNIFE)
	{
		set_rendering(id,kRenderFxNone, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 25);
	}
	else
	{
		set_rendering(id,kRenderFxNone, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 255);
	}
}

public fwSpawn_Grawitacja(id)
{
	if(ma_klase[id])
		entity_set_float(id, EV_FL_gravity, 400.0/800.0);
}


public fwTakeDamage_JedenCios(id, ent, attacker)
{
	if(is_user_alive(attacker) && ma_klase[attacker] && get_user_weapon(attacker) == CSW_KNIFE && ostatnio_prawym[id])
	{
		cs_set_user_armor(id, 0, CS_ARMOR_NONE);
		SetHamParamFloat(4, float(get_user_health(id) + 1));
		return HAM_HANDLED;
	}
	return HAM_IGNORED;
}

public fwPrimaryAttack_JedenCios(ent)
{
	new id = pev(ent, pev_owner);
	ostatnio_prawym[id] = 1;
}

public fwSecondaryAttack_JedenCios(ent)
{
	new id = pev(ent, pev_owner);
	ostatnio_prawym[id] = 0;
}

Nie umiesz korzystać z generatora ?


 • +
 • -
 • 1


#630612 Prośba o klasę Elektryk.

Napisane przez Warjat on 06.04.2014 23:43

Trzymaj ;)

Załączone pliki


 • +
 • -
 • 1


#622848 Warn za niby spam

Napisane przez Warjat on 05.03.2014 20:00

Napisałem taką wiadomość 

Mógłbyś pomóc ? http://amxx.pl/topic...-jak-w-bullpup/ z góry dziękuję 

Do moderatora CheQ 

i tutaj moje pytanie od kiedy nie można prosić o pomoc ?

 

Wyżej wymienione zdanie jest traktowane jako spam na pw ?

 

Proszę pokazać mi w regulaminie punktu w którym nie mogę napisać do moderatora wiadomości 


 • +
 • -
 • -1


#618883 [ROZWIĄZANE] Zbugowany silnik z paczki Mentos'a

Napisane przez Warjat on 21.02.2014 23:36

@ UP 

 

Zawsze możesz sobie dodać http://amxx.pl/topic...awanie-punktow/ a jak będziesz miał problem pisz to dodam


 • +
 • -
 • 1