Skocz do zawartości

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X, jak w większości społeczności internetowych musisz się zarejestrować aby móc odpowiadać lub zakładać nowe tematy, ale nie bój się to jest prosty proces w którym wymagamy minimalnych informacji.
 • Rozpoczynaj nowe tematy i odpowiedaj na inne
 • Zapisz się do tematów i for, aby otrzymywać automatyczne uaktualnienia
 • Dodawaj wydarzenia do kalendarza społecznościowego
 • Stwórz swój własny profil i zdobywaj nowych znajomych
 • Zdobywaj nowe doświadczenia

Dołączona grafika Dołączona grafika

Guest Message by DevFuse
 

Dokumentacja AMX Mod X v. 11.5 Uzupełnionych funkcji: Sortowanie: Według modułów | Alfabetycznie
Szukaj funkcji:

3rdParty
Core
Cstrike
CSX
DoDX
Engine
ESF
Fakemeta
Fun
fun
GeoIP
HamSandwich
JSON
NS
nVault
REAPI
Regex
Sockets
Sql
SQLx
dbi
TFCX
TSFUN
TSX
tsx

chr_engine.inc


#


/* CHR Engine - v1.1b
*
* by GHW_Chronic
*  12/2006 - 07/2009
*
* This file is provided as is (no warranties).
*
*/

#if defined chr_engine_included
 #endinput
#endif
#define chr_engine_included


#include 
#include /*
*
* Determines velocity (new_velocity) that
* you would set an entity to in order for
* it to go at "speed" from "origin1" to
* "origin2".
*
*/

stock get_speed_vector(const Float:origin1[3],const Float:origin2[3],Float:speed, Float:new_velocity[3])
{
	new_velocity[0] = origin2[0] - origin1[0]
	new_velocity[1] = origin2[1] - origin1[1]
	new_velocity[2] = origin2[2] - origin1[2]
	new Float:num = floatsqroot(speed*speed / (new_velocity[0]*new_velocity[0] + new_velocity[1]*new_velocity[1] + new_velocity[2]*new_velocity[2]))
	new_velocity[0] *= num
	new_velocity[1] *= num
	new_velocity[2] *= num

	return 1;
}/*
*
* Determines velocity (new_velocity) that
* you would set "ent1" to in order for it
* to go at "speed" from "ent1"'s origin
* to "ent2"'s origin.
*
*/

stock get_speed_vector2(ent1, ent2, Float:speed, Float:new_velocity[3])
{
	if(!pev_valid(ent1) || !pev_valid(ent2))
		return 0;

	static Float:origin1[3]
	pev(ent1,pev_origin,origin1)
	static Float:origin2[3]
	pev(ent2,pev_origin,origin2)

	new_velocity[0] = origin2[0] - origin1[0]
	new_velocity[1] = origin2[1] - origin1[1]
	new_velocity[2] = origin2[2] - origin1[2]
	new Float:num = floatsqroot(speed*speed / (new_velocity[0]*new_velocity[0] + new_velocity[1]*new_velocity[1] + new_velocity[2]*new_velocity[2]))
	new_velocity[0] *= num
	new_velocity[1] *= num
	new_velocity[2] *= num

	return 1;
}/*
*
* Determines location ("origin") of an entity
* with supplied offset to its original angles.
*
* Example: You want the location of 30 units
* to the left of a model but the model is
* turned at an angle so you cannot simply add
* the offset to the origin. Then you would use
* this.
*
*/

stock get_offset_origin(ent,const Float:offset[3],Float:origin[3])
{
	if(!pev_valid(ent))
		return 0;

	new Float:angle[3]
	pev(ent,pev_origin,origin)
	pev(ent,pev_angles,angle)

	origin[0] += floatcos(angle[1],degrees) * offset[0]
	origin[1] += floatsin(angle[1],degrees) * offset[0]

	origin[2] += floatsin(angle[0],degrees) * offset[0]
	origin[0] += floatcos(angle[0],degrees) * offset[0]

	origin[1] += floatcos(angle[1],degrees) * offset[1]
	origin[0] -= floatsin(angle[1],degrees) * offset[1]

	origin[2] += floatsin(angle[2],degrees) * offset[1]
	origin[1] += floatcos(angle[2],degrees) * offset[1]

	origin[2] += floatcos(angle[2],degrees) * offset[2]
	origin[1] -= floatsin(angle[2],degrees) * offset[2]

	origin[2] += floatcos(angle[0],degrees) * offset[2]
	origin[0] -= floatsin(angle[0],degrees) * offset[2]

	origin[0] -= offset[0]
	origin[1] -= offset[1]
	origin[2] -= offset[2]

	return 1;
}/*
*
* Determines location ("origin") of a monster
* or player entity with supplied offset to its
* original angles.
*
* Example: You want the location of 30 units
* to the left of a model but the model is
* turned at an angle so you cannot simply add
* the offset to the origin. Then you would use
* this.
*
* Works same as above but only for players and
* monsters.
*
*/

stock get_offset_origin_body(ent,const Float:offset[3],Float:origin[3])
{
	if(!pev_valid(ent))
		return 0;

	new Float:angle[3]
	pev(ent,pev_angles,angle)

	pev(ent,pev_origin,origin)

	origin[0] += floatcos(angle[1],degrees) * offset[0]
	origin[1] += floatsin(angle[1],degrees) * offset[0]

	origin[1] += floatcos(angle[1],degrees) * offset[1]
	origin[0] += floatsin(angle[1],degrees) * offset[1]

	return 1;
}/*
*
* Determines if a player is crouching or not.
* Return 1 if crouching and 0 if not.
*
* Set ignoreplayer to 1 if you are using on
* a HL monster that can crouch.
*
*/

stock is_user_crouching(ent,ignoreplayer=0)
{
	if(!is_user_alive(ent) && !ignoreplayer)
		return 0;

	new Float:minsize[3]
	pev(ent,pev_mins,minsize)

	if(minsize[2]==-18.0)
		return 1;

	return 0;
}/*
*
* Returns indexes of players in order according
* to how close they are to "origin". Indexes are
* stored in "players[32]" and the number of
* indexes returned is stored in num[0]. team[] is
* used only if flag 'e' is passed.
*
* Flags:
* "a" - Don't return dead players
* "b" - Don't return alive players
* "c" - Skip bots
* "d" - Skip real players
* "e" - Match with passed team
* "h" - Skip HLTV
* "i" - Is in Viewcone
* "j" - Is Visible
*
* If flag 'i' is passed, you must specify into
* variable "index" who's viewcone to check if
* the returned players are in.
*
*/

stock get_players_distance(const Float:origin2[3],players[32], &num,const flags[]="",index=0,const team[]="")
{
	new bool:flag1, bool:flag2
	if(containi(flags,"j")!=-1) flag2 = true
	if(containi(flags,"i")!=-1)
	{
		if(!pev_valid(index))
			return 0;
		flag1 = true
	}

	static Float:origin[3]
	origin[0] = origin2[0]
	origin[1] = origin2[1]
	origin[2] = origin2[2]

	static players2[32]
	new num2
	arrayset(players2,0,32)
	get_players(players2,num2,flags,team)
	static Float:origin3[3]
	static Float:distance[32]
	for(new i=0;i<32;i++) distance[i]=0.0
	num = num2

	static Float:hit[3]
	new bool:continuea=true
	for(new i=0;i= floatcos(fov * 3.1415926535 / 360.0))
			{
				distance[i] = vector_distance(origin,origin3)
			}
			else
			{
				continuea=false
				distance[i] = 9999999.1337
				num--
			}
		}
		if(continuea)
		{
			distance[i] = vector_distance(origin,origin3)
		}
	}
	static distance_cnt[32]
	arrayset(distance_cnt,0,32)
	for(new i=0;i180.0) new_angles[1] -= 360
	if(new_angles[1]<-180.0) new_angles[1] += 360
	if(new_angles[1]==180.0 || new_angles[1]==-180.0) new_angles[1]=-179.999999

	set_pev(ent,pev_angles,new_angles)
	set_pev(ent,pev_fixangle,1)

	return 1;
}/*
*
* If "origin" is in ent's viewcone, the location
* of it using the hudmessage grid will be placed
* into hudpos[2].
*
* Returns 0 if "origin" is not on ent's hud.
*
* ent must be a player (index 1-32).
*
*/

stock get_hudmessage_locs(ent,const Float:origin[3],Float:hudpos[2])
{
	if(!is_user_connected(ent))
		return 0;

	static Float:origin2[3]
	origin2[0] = origin[0]
	origin2[1] = origin[1]
	origin2[2] = origin[2]

	static Float:ent_origin[3]

	pev(ent,pev_origin,ent_origin)

	static Float:ent_angles[3]

	pev(ent,pev_v_angle,ent_angles)

	origin2[0] -= ent_origin[0]
	origin2[1] -= ent_origin[1]
	origin2[2] -= ent_origin[2]

	new Float:v_length
	v_length = vector_length(origin2)

	static Float:aim_vector[3]
	aim_vector[0] = origin2[0] / v_length
	aim_vector[1] = origin2[1] / v_length
	aim_vector[2] = origin2[2] / v_length

	static Float:new_angles[3]
	vector_to_angle(aim_vector,new_angles)

	new_angles[0] *= -1

	if(new_angles[1]>180.0) new_angles[1] -= 360.0
	if(new_angles[1]<-180.0) new_angles[1] += 360.0
	if(new_angles[1]==180.0 || new_angles[1]==-180.0) new_angles[1]=-179.999999

	if(new_angles[0]>180.0) new_angles[0] -= 360.0
	if(new_angles[0]<-180.0) new_angles[0] += 360.0
	if(new_angles[0]==90.0) new_angles[0]=89.999999
	else if(new_angles[0]==-90.0) new_angles[0]=-89.999999

	new Float:fov
	pev(ent,pev_fov,fov)

	if(!fov)
		fov = 90.0

	if(floatabs(ent_angles[0] - new_angles[0]) <= fov/2 && floatabs((180.0 - floatabs(ent_angles[1])) - (180.0 - floatabs(new_angles[1]))) <= fov/2)
	{
		hudpos[1] = 1 - ( ( (ent_angles[0] - new_angles[0]) + fov/2 ) / fov )
		hudpos[0] = ( (ent_angles[1] - new_angles[1]) + fov/2 ) / fov
	}
	else
		return 0;

	return 1;
}/*
*
* Sets ent's speed in the direction specified
* by the mode variable
*
* Modes:
*  0 = In direction ent is currently moving
*    but not including the z axis
*  1 = In direction ent is currently moving
*  2 = In direction ent is currently looking
*  3 = In direction ent is currently looking
*    but not including the z axis
*  4 = In direction of origin[3]
*
*
* Use a negative speed to go in the opposite
* direction of the specified mode.
*
*/

stock set_speed(ent,Float:speed,mode=0,const Float:origin[3]={0.0,0.0,0.0})
{
	if(!pev_valid(ent))
		return 0;

	switch(mode)
	{
		case 0:
		{
			static Float:cur_velo[3]

			pev(ent,pev_velocity,cur_velo)

			new Float:y
			y = cur_velo[0]*cur_velo[0] + cur_velo[1]*cur_velo[1]

			new Float:x
			if(y) x = floatsqroot(speed*speed / y)

			cur_velo[0] *= x
			cur_velo[1] *= x

			if(speed<0.0)
			{
				cur_velo[0] *= -1
				cur_velo[1] *= -1
			}

			set_pev(ent,pev_velocity,cur_velo)
		}
		case 1:
		{
			static Float:cur_velo[3]

			pev(ent,pev_velocity,cur_velo)

			new Float:y
			y = cur_velo[0]*cur_velo[0] + cur_velo[1]*cur_velo[1] + cur_velo[2]*cur_velo[2]

			new Float:x
			if(y) x = floatsqroot(speed*speed / y)

			cur_velo[0] *= x
			cur_velo[1] *= x
			cur_velo[2] *= x

			if(speed<0.0)
			{
				cur_velo[0] *= -1
				cur_velo[1] *= -1
				cur_velo[2] *= -1
			}

			set_pev(ent,pev_velocity,cur_velo)
		}
		case 2:
		{
			static Float:vangle[3]
			if(ent<=get_maxplayers()) pev(ent,pev_v_angle,vangle)
			else pev(ent,pev_angles,vangle)

			static Float:new_velo[3]

			angle_vector(vangle,1,new_velo)

			new Float:y
			y = new_velo[0]*new_velo[0] + new_velo[1]*new_velo[1] + new_velo[2]*new_velo[2]

			new Float:x
			if(y) x = floatsqroot(speed*speed / y)

			new_velo[0] *= x
			new_velo[1] *= x
			new_velo[2] *= x

			if(speed<0.0)
			{
				new_velo[0] *= -1
				new_velo[1] *= -1
				new_velo[2] *= -1
			}

			set_pev(ent,pev_velocity,new_velo)
		}
		case 3:
		{
			static Float:vangle[3]
			if(ent<=get_maxplayers()) pev(ent,pev_v_angle,vangle)
			else pev(ent,pev_angles,vangle)

			static Float:new_velo[3]

			pev(ent,pev_velocity,new_velo)

			angle_vector(vangle,1,new_velo)

			new Float:y
			y = new_velo[0]*new_velo[0] + new_velo[1]*new_velo[1]

			new Float:x
			if(y) x = floatsqroot(speed*speed / y)

			new_velo[0] *= x
			new_velo[1] *= x

			if(speed<0.0)
			{
				new_velo[0] *= -1
				new_velo[1] *= -1
			}

			set_pev(ent,pev_velocity,new_velo)
		}
		case 4:
		{
			static Float:origin1[3]
			pev(ent,pev_origin,origin1)

			static Float:new_velo[3]

			new_velo[0] = origin[0] - origin1[0]
			new_velo[1] = origin[1] - origin1[1]
			new_velo[2] = origin[2] - origin1[2]

			new Float:y
			y = new_velo[0]*new_velo[0] + new_velo[1]*new_velo[1] + new_velo[2]*new_velo[2]

			new Float:x
			if(y) x = floatsqroot(speed*speed / y)

			new_velo[0] *= x
			new_velo[1] *= x
			new_velo[2] *= x

			if(speed<0.0)
			{
				new_velo[0] *= -1
				new_velo[1] *= -1
				new_velo[2] *= -1
			}

			set_pev(ent,pev_velocity,new_velo)
		}
		default: return 0;
	}
	return 1;
}/*
*
* Determines if 2 floats are within "difference"
* between eachother.
*
* Example: 2.0 is within 5.0 "difference" of 7.0
*
*/

stock is_within_difference(Float:number1,Float:number2,Float:difference)
{
	if(floatabs(number2 - number1) <= difference)
		return 1;

	return 0;
}/*
*
* Determines if point[2] is inside of polygon[20][2].
* Returns 1 if it is and 0 if it isn't.
*
* Any polygon of any shape can be put into the polygon
* array. MAX_SIDES define has to be changed for more
* than 20 sides.
*
* numsides if the number of sides put into polygon[20][2].
*
* Example Usage:
*
* new Float:square[MAX_SIDES][2], Float:point[2]
* point[0] = 0.0
* point[1] = 0.0
*
* //4 sides are made up between the 4 points.
* //The sides make up a square if you connect
* //the points.
* square[0][0] = 10.0
* square[0][1] = 10.0
* square[1][0] = 10.0
* square[1][1] = -10.0
* square[2][0] = -10.0
* square[2][1] = -10.0
* square[3][0] = -10.0
* square[3][1] = 10.0
*
* //will return 1 because (0,0) is
* //inside the polygon made by the array.
* is_inside(point,square,4)
*
*/

#define MAX_SIDES	20

stock is_inside(const Float:point[2],const Float:polygon[MAX_SIDES][2],numsides)
{
	if(numsides>MAX_SIDES || numsides<3)
		return 0;

	new num, Float:slope1, Float:slope2, Float:x, Float:y, i2

	if(point[0]==100.0)
		slope2 = (point[1] - 100.0) / 0.000001
	else
		slope2 = (point[1] - 100.0) / (point[0] - 100.00)

	for(new i=0;ipolygon[i][1] && y>polygon[i2][1]) &&
			!(ypolygon[i][0] && x>polygon[i2][0]) &&
			!(xpoint[0])
			)
			{
				num++
			}
		}
	}

	new Float:num2 = float(num) / 2.0

	if(num2==float(floatround(num2))) return 0;

	return 1;
}/*
*
* Returns the distance origin[3] is at its closest
* location to the line drawn from start[3] to end[3]
*
* &is_visible is filled with 1 if origin[3] is visible
* by the line at its nearest point, 0 if it is not
*
*/

stock Float:distance_from_line(Float:start[3],Float:end[3],Float:origin[3],&is_visible)
{
	new Float:deltas[3]
	deltas[0] = (start[1] - end[1]) / (start[0] - end[0])
	deltas[1] = (start[2] - end[2]) / (start[1] - end[1])
	deltas[2] = (start[1] - end[1]) / (start[2] - end[2])

	static Float:origin2[3]
	origin2[2] = origin[2]
	origin2[1] = (deltas[2] * (origin2[2] - start[2])) + start[1]
	origin2[0] = ((deltas[0] * start[0]) + origin2[1] - start[1]) / deltas[0]

	static Float:hit[3]
	engfunc(EngFunc_TraceLine,origin,origin2,1,0,0)
	get_tr2(0,TR_vecEndPos,hit)
	if(hit[0]==origin2[0] && hit[1]==origin2[1] && hit[2]==origin2[2])
		is_visible = 1
	else
		is_visible = 0
		

	return get_distance_f(origin,origin2)
}

Pobierz plik chr_engine.inc