Skocz do zawartości

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X, jak w większości społeczności internetowych musisz się zarejestrować aby móc odpowiadać lub zakładać nowe tematy, ale nie bój się to jest prosty proces w którym wymagamy minimalnych informacji.
  • Rozpoczynaj nowe tematy i odpowiedaj na inne
  • Zapisz się do tematów i for, aby otrzymywać automatyczne uaktualnienia
  • Dodawaj wydarzenia do kalendarza społecznościowego
  • Stwórz swój własny profil i zdobywaj nowych znajomych
  • Zdobywaj nowe doświadczenia

Dołączona grafika Dołączona grafika

Guest Message by DevFuse
 

Dokumentacja AMX Mod X v. 11.5 Uzupełnionych funkcji: Sortowanie: Według modułów | Alfabetycznie
Szukaj funkcji:

3rdParty
ammopacks
amxbans_core
amxbans_main
atac
basebuilder
celltrie
chr_engine
cod
codmod
colorchat
credits
csdm
dHUD
diablo_nowe
diablo_add_extra_agi
diablo_add_extra_dex
diablo_add_extra_int
diablo_add_extra_str
diablo_add_hp
diablo_add_knife
diablo_add_max_hp
diablo_add_speed
diablo_add_user_grav
diablo_add_xp
diablo_call_cast
diablo_cast_move
diablo_cast_stop
diablo_class_disabled
diablo_class_enabled
diablo_class_killed
diablo_class_skill_used
diablo_class_spawned
diablo_clean_data
diablo_copy_item
diablo_create_explode
diablo_damage
diablo_damage_class_do
diablo_damage_class_taken
diablo_damage_item_do
diablo_damage_item_taken
diablo_damage_taken_post
diablo_damage_taken_pre
diablo_death
diablo_display_fade
diablo_display_icon
diablo_exp_damage
diablo_get_class_name
diablo_get_max_hp
diablo_get_user_agi
diablo_get_user_class
diablo_get_user_dex
diablo_get_user_exp
diablo_get_user_int
diablo_get_user_level
diablo_get_user_points
diablo_get_user_str
diablo_get_xpbonus
diablo_get_xpbonus2
diablo_give_user_bow
diablo_give_user_trap
diablo_give_xp
diablo_grav_change
diablo_hud_write
diablo_is_class_from
diablo_is_freezetime
diablo_is_this_class
diablo_item_drop
diablo_item_give
diablo_item_info
diablo_item_player_spawned
diablo_item_reset
diablo_item_set_data
diablo_item_skill_used
diablo_kill
diablo_kill_xp
diablo_new_round
diablo_player_spawned
diablo_postThink
diablo_preThink
diablo_preThinkItem
diablo_register_class
diablo_register_item
diablo_render_cancel
diablo_render_change
diablo_reset_grav
diablo_reset_speed
diablo_screen_shake
diablo_set_data
diablo_set_max_hp
diablo_set_speed
diablo_set_user_grav
diablo_set_user_render
diablo_show_hudmsg
diablo_speed_change
diablo_take_xp
diablo_upgrade_item
diablo_user_change_class
diablo_weapon_deploy
diablo_write_hud_native
entlib
expmod
expmod_achievements
expmod_mission
expmod_shop
fvault
ggpro
gunxpmod
ncodmod
netdb
orpheu
orpheu_advanced
orpheu_const
orpheu_memory
orpheu_stocks
pokemod
roulette
StripWeapons
zmvip
zombie_plague_advance
zombieplague
zombieplaguenew1.3
Core
Cstrike
CSX
DoDX
Engine
ESF
Fakemeta
Fun
fun
GeoIP
HamSandwich
JSON
NS
nVault
REAPI
Regex
Sockets
Sql
SQLx
dbi
TFCX
TSFUN
TSX
tsx

diablo_nowe.inc


#


#if defined _diablomod_included
  #endinput
#endif
#define _diablomod_included

#define DIABLO_STOP 4
#define DIABLO_CONTINUE 3
#define DIABLO_RENDER_DESTROYED -1
#define FLAG_ALL -1

enum renderStruct{
	renderR,
	renderG,
	renderB,
	renderFx,
	renderNormal,
	renderAmount
}

enum DiabloDamageBits{
	diabloDamageKnife 	=	(1<<12) | (1<<1), 
	diabloDamageGrenade	 =	(1<<24),
	diabloDamageShot	=	(1<<1)
}

//rejestruje klase
native diablo_register_class(const szNazwa[],const iHealth,const szOpis[] = "" , iFlags = FLAG_ALL , const szFraction[] = ""); //grawitacja , predkosc , przezroczystosc

//zwraca klase gracza
native diablo_get_user_class(id);

//nazwe klasy pobiera
native diablo_get_class_name(classID , Return[] , len);

//zwraca level
native diablo_get_user_level(id);

//zwraca exp
native diablo_get_user_exp(id);

//zwraca points
native diablo_get_user_points(id);

//zwraca punkty agi
native diablo_get_user_agi(id);

//zwraca punkty str
native diablo_get_user_str(id);

//zwraca punkty dex
native diablo_get_user_dex(id);

//zwraca punkty int
native diablo_get_user_int(id);

//gdy klasa zostanie wybrana
forward diablo_class_enabled(id);

//gdy klasa zostanie zmieniona
forward diablo_class_disabled(id);

//przy zmianie broni
forward diablo_weapon_deploy(id,wpnID,weaponEnt);

//czy klasa gracza to klasa z tego pluginu
native diablo_is_class_from(id);

//ustawia rendering graczowi
native diablo_set_user_render(id, fx = kRenderFxNone, r = 255, g = 255, b = 255, render = kRenderNormal, amount = 16 , Float:fTime = 0.0 )

//czyszczenie wewnetrznych zmiennych klasy
forward diablo_clean_data(id);

//ustawianie wewnetrznych zmiennych klasy
forward diablo_set_data(id);

//prethink gracza
forward diablo_preThink(id);

forward diablo_preThinkItem(id);

//posthink gracza
forward diablo_postThink(id);

//podczas zmiany renderu wysylany do wszystkich pluginów
forward diablo_render_change(id);

//czy ma taka klase
native diablo_is_this_class(id,szClass[]);

//zwracasz czas call cast 0.0 powoduje zatrzymanie
forward Float:diablo_cast_time(id,Float:standardTime);

//call cast wykonany niech plugin dziala
forward diablo_call_cast(id);

//dodawanie speed graczowi
native diablo_set_speed(id,Float:fAmount);

//ustawianie speed
native diablo_add_speed(id,Float:fAmount);

//pobranie speed
native Float:diablo_get_speed(id)

//pobranie dodatkowe speed
native Float:diablo_get_speed_extra(id);

//forawrd ustawnia speed
forward diablo_speed_change(id);

native diablo_reset_speed( id );

//zadanie dmg
native diablo_damage(iVictim,iKiller,Float:fDamage,DiabloDamageBits:damageBits);

//zabij
native diablo_kill(iVictim,iKiller,DiabloDamageBits:damageBits);

//zadanie dmg w zasiegu
native diablo_create_explode(iKiller,Float:fOrigin[3],Float:fDamage,Float:fDist,bool:bExplode);

//przy spaawnie klasy
forward diablo_class_spawned(id);

//przy zabiciu klasy
forward diablo_class_killed(id);

//przy exp killu zwracaj 0 jak nic nie robisz
forward diablo_kill_xp(id,iIle);

//przy exp damage 0 jak nic nie robisz
forward diablo_exp_damage(id,iIle);

//dodaje hp
native diablo_add_hp(id,iHp);

//przy uzyciu skillu klasy
forward diablo_class_skill_used(id);

//when cast stop can return diablo_stop
forward diablo_cast_stop(id);

//can move when cast 
forward diablo_cast_move(id);

//forward write hud
forward diablo_hud_write(id,szMessage[],iLen);

//czy jest freezetime
native diablo_is_freezetime();

//uruchom write hud
native diablo_write_hud_native(id);

//damage forward
forward diablo_damage_taken_post(iKiller,iVictim,iDamage);

forward diablo_damage_taken_pre(iKiller , iVictim , &Float:fDamage );

native diablo_get_xpbonus();

native diablo_get_xpbonus2();

//daje xp
native diablo_add_xp(id,ile);

//zabiera xp
native diablo_take_xp(id,ile);

//zmiana damage klasy dostaje
forward diablo_damage_class_taken(iVictim,iAttacker,&Float:fDamage,damageBits);

//zmiana damage klasy zadaje
forward diablo_damage_class_do(iVictim,iAttacker,&Float:fDamage,damageBits);

//gracz zespawnowany
forward diablo_player_spawned(id);

//dodaje noze
native diablo_add_knife(id,iIle);

//gravity zmieniona
forward diablo_grav_change(id);

native diablo_set_user_grav(id,Float:fGrav);
native diablo_add_user_grav(id,Float:fGrav);
native Float:diablo_get_user_grav(id)

native diablo_reset_grav( id );

native diablo_give_user_trap(id,bool:give = true);
native diablo_give_user_bow(id,bool:give = true);

native diablo_show_hudmsg( id , Float:fTime , const szMessage[] ,  any:... );

native diablo_render_cancel( id );

native diablo_display_icon( id , enable , szNameIcon[] , red , green , blue );
native diablo_display_fade( id,duration,holdtime,fadetype,red,green,blue,alpha );

forward diablo_user_change_class( id , class )

forward diablo_death(iKiller , killerClass , iVictim , victimClass );

native diablo_give_xp( id , ile );

native diablo_add_max_hp( id , ile );

native diablo_register_item( Name[] , durability = 250 );

forward diablo_item_give( id , szRet[] , iLen );
forward diablo_item_reset( id );
forward diablo_item_drop( id );
forward diablo_item_info( id , szMessage[] , iLen , bool:bList );
forward diablo_upgrade_item( id );
forward diablo_item_set_data( id );

forward diablo_damage_item_taken(iVictim,iAttacker,&Float:fDamage,damageBits);

forward diablo_damage_item_do(iVictim,iAttacker,&Float:fDamage,damageBits);

forward diablo_item_skill_used( id );

forward diablo_item_player_spawned( id );

native diablo_screen_shake( id , amplitude , duration , frequency );

native diablo_set_max_hp( id , ile );
native diablo_get_max_hp( id );

forward diablo_new_round();

//wymiana itemami
forward diablo_copy_item( iFrom , iTo );

native diablo_add_extra_str( id , iIle );
native diablo_add_extra_int( id , iIle );
native diablo_add_extra_agi( id , iIle );
native diablo_add_extra_dex( id , iIle );

Pobierz plik diablo_nowe.inc