Skocz do zawartości

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X, jak w większości społeczności internetowych musisz się zarejestrować aby móc odpowiadać lub zakładać nowe tematy, ale nie bój się to jest prosty proces w którym wymagamy minimalnych informacji.
  • Rozpoczynaj nowe tematy i odpowiedaj na inne
  • Zapisz się do tematów i for, aby otrzymywać automatyczne uaktualnienia
  • Dodawaj wydarzenia do kalendarza społecznościowego
  • Stwórz swój własny profil i zdobywaj nowych znajomych
  • Zdobywaj nowe doświadczenia

Dołączona grafika Dołączona grafika

Guest Message by DevFuse
 

cy3ski - zdjęcie

cy3ski

Rejestracja: 12.04.2021
Aktualnie: Nieaktywny
Poza forum Ostatnio: 21.05.2021 22:00
-----

Moje tematy

błąd set_user_footsteps

18.04.2021 07:19

Witam.

 

Mam problem z pluginem którego planuje korzystać:

 

L 04/18/2021 - 08:12:23: [FUN] Player out of range (0)
L 04/18/2021 - 08:12:23: [AMXX] Displaying debug trace (plugin "jail_assassin.amxx", version "1.0")
L 04/18/2021 - 08:12:23: [AMXX] Run time error 10: native error (native "set_user_footsteps")
L 04/18/2021 - 08:12:23: [AMXX] [0] jail_assassin.sma::OnRemoveData2 (line 57)
L 04/18/2021 - 08:12:23: [FUN] Player out of range (0)
L 04/18/2021 - 08:12:23: [AMXX] Displaying debug trace (plugin "jail_assassin.amxx", version "1.0")
L 04/18/2021 - 08:12:23: [AMXX] Run time error 10: native error (native "set_user_footsteps")
L 04/18/2021 - 08:12:23: [AMXX] [0] jail_assassin.sma::OnRemoveData (line 49)
L 04/18/2021 - 08:12:28: [FUN] Player out of range (0)
L 04/18/2021 - 08:12:28: [AMXX] Displaying debug trace (plugin "jail_assassin.amxx", version "1.0")
L 04/18/2021 - 08:12:28: [AMXX] Run time error 10: native error (native "set_user_footsteps")
L 04/18/2021 - 08:12:28: [AMXX] [0] jail_assassin.sma::OnRemoveData2 (line 57)

 

 

Plugin sma:

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <fun>
#include <cstrike>
#include <jailbreak>
#include <hamsandwich>
#include <fakemeta>
#include <engine>
 
#define PLUGIN "[JB] Assassination"
#define VERSION "1.0"
#define AUTHOR "DavivaD"
#define is_player(%1) ( 1 <= %1 <= g_MaxPlayers )
 
native cs_set_player_model(id, newmodel[]);
new id_zabawa;
new bool:g_laser[33] 
new sprite
new g_MaxPlayers;
 
public plugin_init() {
register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR)
register_forward(FM_PlayerPreThink, "FW_playerprethink")
register_event("DeathMsg", "Death", "a")
id_zabawa = jail_register_game("Assassination");
register_impulse(100, "msg_FlashLight");
g_MaxPlayers = get_maxplayers( );
register_logevent("OnRemoveData2", 2, "1=Round_End")
}
 
public plugin_precache()
{
precache_model("models/player/zgrywus_nanosuit/zgrywus_nanosuit.mdl");
precache_model("models/player/zgrywus_predator/zgrywus_predator.mdl");
precache_model("models/assasination/v_szczeki.mdl");
precache_sound("jb_cypis/assassin.mp3");
sprite = precache_model("sprites/white.spr")
}
 
public OnRemoveData(day)
{
client_cmd(0, "mp3 stop");
if(day == id_zabawa)
{
set_lights("#OFF");
g_laser[0] = false;
ZombiRegister(false);
set_rendering(0,kRenderFxGlowShell, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 255);
set_user_footsteps(0, 0);
}
}
 
public OnRemoveData2(id)
{
g_laser[0] = false;
set_rendering(0,kRenderFxGlowShell, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 255);
set_user_footsteps(0, 0);
}
 
public OnDayStartPre(day, szInfo[256], szInfo2[512], setting[10], gTimeRound)
{
static szTime[12];
if(day == id_zabawa)
{
format_time(szTime, 11, "%M:%S", gTimeRound-48);
formatex(szInfo2, 511, "Zasady:^n%s - Straznicy dostaja celownik laserowy i maja czas na zkampienie sie^n%s - Wiezniowie zaczynaja szukac^nKto zabije straznika dostaje FreeDaya w nastepnej rundzie", szTime, szTime);
szInfo = "Dzisiaj jest Assassination";
 
jail_set_prisoners_micro(true, true);
jail_set_ct_hit_tt(true);
jail_set_tt_hit_ct(true);
 
for(new i=1; i<=32; i++)
{
if(!is_user_connected(i) || !is_user_alive(i) || cs_get_user_team(i) != CS_TEAM_T)
continue;
 
UstawZombi(i);
}
 
for(new i=1; i<=32; i++)
{
if(!is_user_connected(i) || !is_user_alive(i) || cs_get_user_team(i) != CS_TEAM_CT)
continue;
 
g_laser[i] = true
cs_set_player_model(i, "zgrywus_nanosuit");
}
 
setting[0] = 2;
setting[1] = 1;
setting[2] = 1;
setting[4] = 1;
setting[6] = 1;
setting[7] = 2;
}
}
 
public OnDayStartPost(day)
{
if(day == id_zabawa)
{
ZombiRegister(true);
set_lights("b");
client_cmd(0, "mp3 play sound/jb_cypis/assassin.mp3");
jail_set_game_hud(87, "Rozpoczecie zabawy za", 255, 255, 0, 0.01, 0.2);
}
}
 
public OnGameHudEnd(day)
{
if(day == id_zabawa)
{
set_lights("b");
jail_open_cele();
 
jail_set_ct_hit_tt(false);
jail_set_tt_hit_ct(false);
}
}
 
////////zombi////////
new HamHook:hSpawn, HamHook:hItemDeploy, HamHook:hKilled;
new fmTouch, fmPlayerPreThink;
 
public ZombiRegister(bool:wartosc)
{
if(wartosc)
{
if(!hSpawn)
hSpawn = RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "fwSpawn", 1);
else
EnableHamForward(hSpawn);
 
if(!hItemDeploy)
hItemDeploy = RegisterHam(Ham_Item_Deploy, "weapon_knife", "fwWeaponKnife", 1);
else
EnableHamForward(hItemDeploy);
 
if(!hKilled)
hKilled = RegisterHam(Ham_Killed, "player", "fwKilled", 1);
else
EnableHamForward(hKilled);
 
if(!fmTouch)
fmTouch = register_forward(FM_Touch, "fwTouch");
 
if(!fmPlayerPreThink)
fmPlayerPreThink = register_forward(FM_PlayerPreThink, "fwPlayerPreThink");
}
else
{
if(hSpawn)
DisableHamForward(hSpawn);
 
if(hItemDeploy)
DisableHamForward(hItemDeploy);
 
if(hKilled)
DisableHamForward(hKilled);
 
if(fmTouch)
{
unregister_forward(FM_Touch, fmTouch);
fmTouch = 0;
}
 
if(fmPlayerPreThink)
{
unregister_forward(FM_PlayerPreThink, fmPlayerPreThink);
fmPlayerPreThink = 0;
}
}
}
 
public fwKilled(id, attacker, shouldgib)
{
if(!is_user_connected(id) || !is_user_connected(attacker))
return HAM_IGNORED;
 
if(get_user_team(id) != 2 || get_user_team(attacker) != 1) 
return HAM_IGNORED;
 
jail_set_prisoner_free(attacker, false, true);
client_print(attacker, 3, "[JAILBREAK] Dostaniesz FreeDay'a w nastepnej rundzie!");
return HAM_IGNORED;
}
 
new Float:g_wallorigin[33][3];
public fwTouch(id, world)
{
if(!is_user_alive(id) || get_user_team(id) != 1)
return;
        
new classname[32];
pev(world, pev_classname, classname, 31);
if(equal(classname, "worldspawn") || equal(classname, "func_wall") || equal(classname, "func_breakable"))
pev(id, pev_origin, g_wallorigin[id]);
}
 
public fwPlayerPreThink(id)
{
 
if(g_laser[id] == true)
{
new e[3], id_target, body;
get_user_origin(id, e, 3)
message_begin( MSG_BROADCAST,SVC_TEMPENTITY)
write_byte (TE_BEAMENTPOINT)
write_short(id | 0x1000)
write_coord (e[0])
write_coord (e[1])
write_coord (e[2])
 
write_short(sprite)
 
get_user_aiming( id, id_target, body, 9999 );
 
for(new i=1; i<=32; i++)
{
if(!is_user_connected(i) || !is_user_alive(i) || cs_get_user_team(i) != CS_TEAM_T)
continue;
 
if(is_player(id_target) ){
set_rendering(id_target, kRenderFxGlowShell, 255, 0, 0, kRenderNormal, 5)
}
else{
set_rendering(i, kRenderFxGlowShell, 0, 0, 0, kRenderNormal, 0)
set_rendering(i, kRenderFxGlowShell, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 10);
}
 
}
if( is_player(id_target) || get_user_team(id_target) == 1)
{
write_byte (1)     
write_byte (10)     
write_byte (1)
write_byte (5)   
write_byte (0)   
write_byte (255)
write_byte (0)
write_byte (0)
write_byte (150)     
write_byte (25)
}
else
{
write_byte (1)     
write_byte (10)     
write_byte (1)
write_byte (5)   
write_byte (0)   
write_byte (0)
write_byte (255)
write_byte (0)
write_byte (150)     
write_byte (25)
}
message_end()
}
 
if(!is_user_alive(id) || get_user_team(id) != 1)
return;
 
static button; 
static flags; 
button = get_user_button(id);
flags = get_entity_flags(id);
if(button & IN_USE)
{
static Float:origin[3];
pev(id, pev_origin, origin);
 
if(get_distance_f(origin, g_wallorigin[id]) > 25.0)     
return;
 
if(flags & FL_ONGROUND) 
return;
 
if(button & IN_FORWARD)
{
static Float:velocity[3];
velocity_by_aim(id, 240, velocity);
set_pev(id, pev_velocity, velocity);
}
else if(button & IN_BACK)
{
static Float:velocity[3];
velocity_by_aim(id, -240, velocity);
set_pev(id, pev_velocity, velocity);
}
}
 
public fwWeaponKnife(ent)
{
new id = pev(ent, pev_owner); //pev_owner daje opóźnienie i można tego użyć
if(get_user_team(id) == 1)
set_pev(id, pev_viewmodel2, "models/assasination/v_szczeki.mdl");
}
 
public fwSpawn(id)
{
if(!is_user_alive(id) || get_user_team(id) != 1)
return;
 
UstawZombi(id);
}
 
UstawZombi(id)
{
// CreateFOV(id);
set_user_footsteps(id, 1);
jail_set_user_speed(id, 200.0);
set_user_health(id, 500);
set_rendering(id,kRenderFxGlowShell, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 10);
// cs_set_user_nvg(id, 1);
cs_set_player_model(id, "zgrywus_predator");
 
if(get_user_weapon(id) == CSW_KNIFE)
set_pev(id, pev_viewmodel2, "models/assasination/v_szczeki.mdl");
}
 
stock CreateFOV(const index = 0, const number = 170)
{
static msgFOV;
if(msgFOV || (msgFOV = get_user_msgid("SetFOV")))
{
message_begin(index? MSG_ONE_UNRELIABLE: MSG_BROADCAST, msgFOV, .player = index);
write_byte(number);
message_end();
}
}
 
public Death()
{
g_laser[read_data(2)] = false
}
 
public msg_FlashLight(id)
{
return PLUGIN_HANDLED;
return PLUGIN_CONTINUE;
}
/* AMXX-Studio Notes - DO NOT MODIFY BELOW HERE
*{\\ rtf1\\ ansi\\ deff0{\\ fonttbl{\\ f0\\ fnil Tahoma;}}\n\\ viewkind4\\ uc1\\ pard\\ lang1045\\ f0\\ fs16 \n\\ par }
*/
 
 
Wie ktoś jak to naprawić?

Szukam paczki diablomod

14.04.2021 00:48

Witam czy posiada ktoś pełną paczke z tego linku https://amxx.pl/topi...ynuacja-od-0ne/wszystkie modele,skiny itd.