Skocz do zawartości

 • Zaloguj korzystając z Facebooka Zaloguj korzystając z Twittera Zaloguj przez Steam Zaloguj poprzez Google      Logowanie »   
 • Rejestracja

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X, jak w większości społeczności internetowych musisz się zarejestrować aby móc odpowiadać lub zakładać nowe tematy, ale nie bój się to jest prosty proces w którym wymagamy minimalnych informacji.
 • Rozpoczynaj nowe tematy i odpowiedaj na inne
 • Zapisz się do tematów i for, aby otrzymywać automatyczne uaktualnienia
 • Dodawaj wydarzenia do kalendarza społecznościowego
 • Stwórz swój własny profil i zdobywaj nowych znajomych
 • Zdobywaj nowe doświadczenia

Dołączona grafika Dołączona grafika

Guest Message by DevFuse
 

Zdjęcie
CoD Nowy

Sila wybuchu po smierci w klasie.

cod nowy

 • Nie możesz napisać tematu
 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
3 odpowiedzi w tym temacie

#1 JohnOka

  Pomocny

 • Użytkownik

Reputacja: 2
Nowy

 • Postów:69
 • Lokalizacja:Polska
Offline

Napisano 05.04.2012 11:04

Czesc.

Mam taka klase :

/* Plugin wygenerowany przez AMXX-Studio */

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <engine>
#include <cstrike>
#include <fakemeta>
#include <fun>
#include <codmod>

#define DMG_BULLET (1<<1)

new bool:ma_klase[33];

new ile_nozy[33];
new blood
new blood2

new const nazwa[] = "Powstaniec [PREMIUM]";
new const opis[] = "Dostaje +100 expa za fraga, wybucha po smierci zadajac 70dmg, ma 2 nozy ktorymi moze rzucac oraz ma 1/2 szans na zreanimowanie czlonka druzyny";
new const bronie = 1<<CSW_SG552 | 1<<CSW_DEAGLE;
new const zdrowie = 20;
new const kondycja = 15;
new const inteligencja = 0;
new const wytrzymalosc = 15;

new sprite_blast,
sprite_white;

public plugin_init()
{
register_plugin(nazwa, "1.0", "BloodMan");

cod_register_class(nazwa, opis, bronie, zdrowie, kondycja, inteligencja, wytrzymalosc);

register_event("DeathMsg", "Death", "ade");
register_event("DeathMsg", "Zrespij", "ade");
register_event("DeathMsg", "DodajEXP", "ade");

register_cvar("amx_knifedamage_mw2","55")
register_cvar("amx_knifespeed_mw2","700")
register_cvar("amx_knifegravity_mw2","0.3")
register_event("HLTV", "Nowa_Runda", "a", "1=0", "2=0")
register_touch("throw_knife", "player", "knife_touch")
register_touch("throw_knife", "worldspawn", "touchWorld")
register_touch("throw_knife", "func_wall", "touchWorld")
register_touch("throw_knife", "func_wall_toggle", "touchWorld")
}

public plugin_precache()
{
sprite_white = precache_model("sprites/white.spr") ;
sprite_blast = precache_model("sprites/dexplo.spr");
blood = precache_model("sprites/blood.spr")
blood2 = precache_model("sprites/bloodspray.spr")
precache_model("models/w_throw.mdl");
precache_sound("player/headshot1.wav")
precache_sound("player/die1.wav")
}

public cod_class_enabled(id)
{
if(!(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_C))
{
client_print(id, print_chat, "[COD:MW] Nie masz uprawnien, aby korzystac z tej klasy.");
return COD_STOP;
}
ma_klase[id] = true;
return COD_CONTINUE;
}

public cod_class_disabled(id)
ma_klase[id] = false;

public cod_class_skill_used(id)
pusc_noz(id);

public Nowa_Runda()
{
for(new i = 0;i<33;i++){
ile_nozy[i] = 2;
}
}

public touchWorld(Toucher, Touched)
{
remove_entity(Toucher)
return PLUGIN_HANDLED;
}

public Death()
{
new id = read_data(2);
if(ma_klase[id])
Eksploduj(id);
}

public Eksploduj(id)
{
new Float:fOrigin[3], iOrigin[3];
entity_get_vector( id, EV_VEC_origin, fOrigin);
iOrigin[0] = floatround(fOrigin[0]);
iOrigin[1] = floatround(fOrigin[1]);
iOrigin[2] = floatround(fOrigin[2]);

message_begin(MSG_BROADCAST,SVC_TEMPENTITY, iOrigin);
write_byte(TE_EXPLOSION);
write_coord(iOrigin[0]);
write_coord(iOrigin[1]);
write_coord(iOrigin[2]);
write_short(sprite_blast);
write_byte(32);
write_byte(20);
write_byte(0);
message_end();

message_begin( MSG_BROADCAST, SVC_TEMPENTITY, iOrigin );
write_byte( TE_BEAMCYLINDER );
write_coord( iOrigin[0] );
write_coord( iOrigin[1] );
write_coord( iOrigin[2] );
write_coord( iOrigin[0] );
write_coord( iOrigin[1] + 300 );
write_coord( iOrigin[2] + 300 );
write_short( sprite_white );
write_byte( 0 ); // startframe
write_byte( 0 ); // framerate
write_byte( 10 ); // life
write_byte( 10 ); // width
write_byte( 255 ); // noise
write_byte( 255 ); // r, g, b
write_byte( 100 );// r, g, b
write_byte( 100 ); // r, g, b
write_byte( 128 ); // brightness
write_byte( 8 ); // speed
message_end();

new entlist[33];
new numfound = find_sphere_class(id, "player", 300.0 , entlist, 32);

for (new i=0; i < numfound; i++)
{
new pid = entlist[i];

if (!is_user_alive(pid) || get_user_team(id) == get_user_team(pid))
continue;
cod_inflict_damage(id, pid, 70.0, 0.0);
}
return PLUGIN_CONTINUE;
}

public knife_touch(Toucher, Touched){
new kid = entity_get_edict(Toucher, EV_ENT_owner)
new vic = entity_get_edict(Toucher, EV_ENT_enemy)
if(is_user_alive(Touched))
{
new bool:zyje = true;
if(kid == Touched || vic == Touched)
{
return ;
}
if(get_cvar_num("mp_friendlyfire") == 0 && get_user_team(Touched) == get_user_team(kid))
{
return ;
}

new Float:Random_Float[3]
for(new i = 0; i < 3; i++) Random_Float[i] = random_float(-50.0, 50.0)
Punch_View(Touched, Random_Float)

if(get_cvar_num("amx_knifedamage_mw2") >= get_user_health(Touched)){
zyje = false;
}
new origin[3];
get_user_origin(Touched,origin)
origin[2] += 25
if(zyje == true){
if(get_user_team(Touched) == get_user_team(kid))
{
new name[33]
get_user_name(kid,name,32)
client_print(0,print_chat,"%s attacked a teammate",name)
}
message_begin(MSG_BROADCAST,SVC_TEMPENTITY)
write_byte(TE_BLOODSPRITE)
write_coord(origin[0])
write_coord(origin[1])
write_coord(origin[2])
write_short(blood2)
write_short(blood)
write_byte(229)
write_byte(25)
message_end()
set_user_health(Touched,get_user_health(Touched) - get_cvar_num("amx_knifedamage_mw2"));
emit_sound(Touched, CHAN_ITEM, "player/headshot1.wav", 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM)
}

else
{
if(get_user_team(Touched) == get_user_team(kid)) {
set_user_frags(kid, get_user_frags(kid) - 1)
client_print(kid,print_center,"You killed a teammate")
}
else {
set_user_frags(kid, get_user_frags(kid) + 1)
}

new gmsgScoreInfo = get_user_msgid("ScoreInfo")
new gmsgDeathMsg = get_user_msgid("DeathMsg")message_begin(MSG_BROADCAST,SVC_TEMPENTITY)
write_byte(TE_BLOODSPRITE)
write_coord(origin[0])
write_coord(origin[1])
write_coord(origin[2])
write_short(blood2)
write_short(blood)
write_byte(229)
write_byte(25)
message_end()

//Zabijam tego co dostal i blokuje wiadomosci
set_msg_block(gmsgDeathMsg,BLOCK_ONCE)
set_msg_block(gmsgScoreInfo,BLOCK_ONCE)
user_kill(Touched,1)

//zmieniam ilosc fragow w tablicy zabojcy
message_begin(MSG_ALL,gmsgScoreInfo)
write_byte(kid)
write_short(get_user_frags(kid))
write_short(get_user_deaths(kid))
write_short(0)
write_short(get_user_team(kid))
message_end()

//zmieniam ilosc zginiec w tablicy ofiary
message_begin(MSG_ALL,gmsgScoreInfo)
write_byte(Touched)
write_short(get_user_frags(Touched))
write_short(get_user_deaths(Touched))
write_short(0)
write_short(get_user_team(Touched))
message_end()

//Pokazuje wiadomosc o zabiciu
message_begin(MSG_ALL,gmsgDeathMsg,{0,0,0},0)
write_byte(kid)
write_byte(Touched)
write_byte(0)
write_string("knife")
message_end()
emit_sound(Touched, CHAN_ITEM, "player/die1.wav", 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM)
}
//usuwam noz
remove_entity(Toucher)
}
}

public pusc_noz(id)
{
new ent = create_entity("info_target")
if (pev_valid(ent) && is_user_alive(id))
{
if(ile_nozy[id]-- < 1)
{
client_print(id, print_center, "Nie masz wiecej nozy!");
return 0;
}

new Float:vangles[3], Float:nvelocity[3], Float:voriginf[3], vorigin[3];

set_pev(ent, pev_owner, id);
set_pev(ent, pev_classname, "throw_knife");
engfunc(EngFunc_SetModel, ent, "models/w_throw.mdl");
set_pev(ent, pev_gravity, get_cvar_float("amx_knifegravity_mw2"));
get_user_origin(id, vorigin, 1);

IVecFVec(vorigin, voriginf);
set_pev(ent,pev_origin,voriginf)

static Float:player_angles[3]
pev(id, pev_angles, player_angles)
player_angles[2] = 0.0
set_pev(ent, pev_angles, player_angles);

pev(id, pev_v_angle, vangles);
set_pev(ent, pev_v_angle, vangles);
pev(id, pev_view_ofs, vangles);
set_pev(ent, pev_view_ofs, vangles);

new veloc = get_cvar_num("amx_knifespeed_mw2")

set_pev(ent, pev_movetype, MOVETYPE_TOSS);
set_pev(ent, pev_solid, 2);
velocity_by_aim(id, veloc, nvelocity);

set_pev(ent, pev_velocity, nvelocity);
set_pev(ent, pev_effects, pev(ent, pev_effects) & ~EF_NODRAW);
set_pev(ent,pev_sequence,0)
set_pev(ent,pev_framerate,1.0)

entity_set_edict(ent, EV_ENT_owner, id)
}
return ent;
}

public Punch_View(id, Float:ViewAngle[3])
{
set_pev(id, pev_punchangle, ViewAngle)
}

public Zrespij()
{
new attacker = read_data(1);

if(!is_user_connected(attacker))
return PLUGIN_CONTINUE;

if(!ma_klase[attacker])
return PLUGIN_CONTINUE;

if(random(2) == 1)
return PLUGIN_CONTINUE;

new id = read_data(2);
new attacker_team = get_user_team(attacker);

if(get_user_team(id) == attacker_team)
return PLUGIN_CONTINUE;

new Players[32], playersCount;

get_players(Players, playersCount, "beh", (attacker_team == 1)? "TERRORIST" : "CT");

if(!playersCount)
return PLUGIN_CONTINUE;

new nick_zreanimowanego[33], nick_reanimujacego[33], zreanimowany = Players[random(playersCount)];

Zresp(zreanimowany);

get_user_name(zreanimowany, nick_zreanimowanego, 32);
get_user_name(attacker, nick_reanimujacego, 32);

client_print(zreanimowany, print_chat, "[COD:MW] Zostales zreanimowany przez %s.", nick_reanimujacego);
client_print(attacker, print_chat, "[COD:MW] Zreanimowales %s.", nick_zreanimowanego);

return PLUGIN_CONTINUE;
}

public Zresp(id)
{
set_pev(id, pev_deadflag, DEAD_RESPAWNABLE);
set_pev(id, pev_iuser1, 0);
dllfunc(DLLFunc_Think, id)
}

public DodajEXP(id)
{
new attacker = read_data(1);
if(!is_user_connected(attacker))
return PLUGIN_CONTINUE;

if(!ma_klase[attacker])
return PLUGIN_CONTINUE;

if(get_user_team(id) != get_user_team(attacker))
cod_set_user_xp(id, cod_get_user_xp(id)+100);

return PLUGIN_CONTINUE;
}


Chcialem zeby po wybuchu zabierala 70 dmg a ona zabija od razu gracza czy on ma 600 hp czy 20. Da sie to jakos poprawic ?
 • +
 • -
 • 0

#2 Kronzu

  Jestem Koks'em i tyle :D

 • Zbanowany

Reputacja: 28
Życzliwy

 • Postów:275
 • GG:
 • Imię:Eryk
 • Lokalizacja:Częstochowa
Offline

Napisano 06.04.2012 07:59

new numfound = find_sphere_class(id, "player", 300.0 , entlist, 32);


Zmień 300.0 na 70.0 chyba będzie dobrze. Nie wiem nie bawiłem się z tym ale to powinno co jest być dobrze. Bo ta linijka poniżej odp. za dmg chyba:

cod_inflict_damage(id, pid, 70.0, 0.0);

Użytkownik 21412124412 edytował ten post 06.04.2012 08:00


#3 Polonista

  Życzliwy

 • Zbanowany

Reputacja: 3
Nowy

 • Postów:36
Offline

Napisano 06.04.2012 14:23

300.0 to promień wybuchu, zasięg.

#4 JohnOka

  Pomocny

 • Autor tematu
 • Użytkownik

Reputacja: 2
Nowy

 • Postów:69
 • Lokalizacja:Polska
Offline

Napisano 06.04.2012 15:58

Czyli nikt nie wie w czym jest problem ?
 • +
 • -
 • 0

Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: cod nowy

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych