Skocz do zawartości

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X, jak w większości społeczności internetowych musisz się zarejestrować aby móc odpowiadać lub zakładać nowe tematy, ale nie bój się to jest prosty proces w którym wymagamy minimalnych informacji.
 • Rozpoczynaj nowe tematy i odpowiedaj na inne
 • Zapisz się do tematów i for, aby otrzymywać automatyczne uaktualnienia
 • Dodawaj wydarzenia do kalendarza społecznościowego
 • Stwórz swój własny profil i zdobywaj nowych znajomych
 • Zdobywaj nowe doświadczenia

Dołączona grafika Dołączona grafika

Guest Message by DevFuse
 

Zdjęcie

Klasa zmLodowy smok • Nie możesz napisać tematu
 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
3 odpowiedzi w tym temacie

#1 Inventer

  Nowy

 • Użytkownik

Reputacja: 1
Nowy

 • Postów:9
Offline

Napisano 08.05.2018 21:02

kompilator new\test.sma 1 ; error 010; invalid funtcion or declaration

kompilator new\include\engine.inc 16 ; error 017; undefined symbol ''AMXX VERSION NUM''

 

takie mam błędy, ktoś pomoże/

 

Kod źródłowy

 

#include <amxmodx>
#include <engine>
#include <fakemeta>
#include <hamsandwich>
#include <zombieplague>
#include <cstrike>
#include <xs>

new const ball_name[] = "paralize_ball"
new const ball_model[] = "models/w_hiddentail2.mdl"
new const ball_soundtouch[] = { "warcraft3/frostnova.wav" }

new const zclass_name[] = { "Test" } // name
new const zclass_info[] = { "Test" } // description
new const zclass_model[] = { "revenant_ice" } // model
new const zclass_clawmodel[] = { "v_revenant_ice.mdl" } // claw model
const zclass_health = 2000 // health
const zclass_speed = 245 // speed
const Float:zclass_gravity = 0.7 // gravity
const Float:zclass_knockback = 1.0 // knockback
new const v_zombie_bomb_model[64] = "revenant_ice"

new g_CurWeapon[33], g_bombmodelwpn[64]

#define OFFSET_MODELINDEX 491
#define OFFSET_LINUX 5

new index, defaultindex

new g_zclassparalize
new cvar_paralizedelay , cvar_paralizevelocity , cvar_paralizeballhealth , cvar_paralizeballparalizetime
new sTrail , g_touchs[512] , g_can[33] , g_paralizen[33]

new const WeaponNames[][] =
{
"", "weapon_p228", "", "weapon_scout", "weapon_hegrenade", "weapon_xm1014", "weapon_c4", "weapon_mac10",
"weapon_aug", "weapon_smokegrenade", "weapon_elite", "weapon_fiveseven", "weapon_ump45", "weapon_sg550",
"weapon_galil", "weapon_famas", "weapon_usp", "weapon_glock18", "weapon_awp", "weapon_mp5navy", "weapon_m249",
"weapon_m3", "weapon_m4a1", "weapon_tmp", "weapon_g3sg1", "weapon_flashbang", "weapon_deagle", "weapon_sg552",
"weapon_ak47", "weapon_knife", "weapon_p90"
}

public plugin_init()
{
register_plugin("[ZP] Zombie Class: Revenant Ice", "1.0", "=), LARS-BLOODLIKER")

cvar_paralizedelay = register_cvar("zp_classparalize_delay","15")
cvar_paralizevelocity = register_cvar("zp_classparalizeball_velocity","1300")
cvar_paralizeballhealth = register_cvar("zp_classparalizeball_health","5")
cvar_paralizeballparalizetime = register_cvar ( "zp_classparalizeball_paralizetime", "7.0" )

register_touch(ball_name, "worldspawn", "touchWorld")
register_touch(ball_name, "func_wall", "touchWorld")
register_touch(ball_name, "func_door", "touchWorld")
register_touch(ball_name, "func_door_rotating", "touchWorld")
register_touch(ball_name, "func_wall_toggle", "touchWorld")
register_touch(ball_name, "func_breakable", "touchWorld")
register_touch(ball_name, "player", "touchPlayer")
register_think(ball_name,"ball_think")

register_clcmd("drop","paralize_cmd")
register_event("HLTV", "event_round_start", "a", "1=0", "2=0")
register_forward(FM_PlayerPreThink, "fw_PreThink")

RegisterHam(Ham_Killed, "player", "fw_PlayerKilled")

register_event("CurWeapon", "Event_CurrentWeapon", "be", "1=1")

for(new i = 1; i < sizeof WeaponNames; i++)
if(WeaponNames[i][0]) RegisterHam(Ham_Item_Deploy, WeaponNames[i], "fw_Weapon_Deploy_Post", 1)

RegisterHam(Ham_Player_Duck, "player", "Player_Duck", 1)
}

public plugin_precache()
{
precache_model(ball_model)
sTrail = precache_model("sprites/laserbeam.spr")

g_zclassparalize = zp_register_zombie_class(zclass_name, zclass_info, zclass_model, zclass_clawmodel, zclass_health, zclass_speed, zclass_gravity, zclass_knockback)

formatex(g_bombmodelwpn, charsmax(g_bombmodelwpn), "models/zombie_plague/v_bomb_%s.mdl", v_zombie_bomb_model)
engfunc(EngFunc_PrecacheModel, g_bombmodelwpn)

index = precache_model("models/player/revenant_ice/revenant_ice.mdl")
defaultindex = precache_model("models/player.mdl")
}

public paralize_cmd( id )
{
if( !is_user_alive(id) || !zp_get_user_zombie(id) || zp_get_user_zombie_class(id) != g_zclassparalize || zp_get_user_nemesis(id) )
return PLUGIN_CONTINUE;

if(g_can[id])
{
client_print(id,print_center,"Umiejetnosc aktywna za %d sekund",g_can[id])
return PLUGIN_HANDLED;
}

static Float:origin[3], Float:angles[3], Float:v_forward[3], Float:v_right[3], Float:v_up[3], Float:gun_position[3], Float:player_origin[3], Float:player_view_offset[3];
static Float:OriginX[3]
pev(id, pev_v_angle, angles);
pev(id, pev_origin, OriginX);
engfunc(EngFunc_MakeVectors, angles);

global_get(glb_v_forward, v_forward);
global_get(glb_v_right, v_right);
global_get(glb_v_up, v_up);

//m_pPlayer->GetGunPosition( ) = pev->origin + pev->view_ofs
pev(id, pev_origin, player_origin);
pev(id, pev_view_ofs, player_view_offset);
xs_vec_add(player_origin, player_view_offset, gun_position);

xs_vec_mul_scalar(v_forward, 13.0, v_forward);
xs_vec_mul_scalar(v_right, 0.0, v_right);
xs_vec_mul_scalar(v_up, 5.0, v_up);

xs_vec_add(gun_position, v_forward, origin);
xs_vec_add(origin, v_right, origin);
xs_vec_add(origin, v_up, origin);

new Float:StartOrigin[3]

StartOrigin[0] = origin[0];
StartOrigin[1] = origin[1];
StartOrigin[2] = origin[2];


new Float:fVelocity[3] , Float:flOrigin[3] , Float:flAngle[3]
pev(id,pev_origin,flOrigin)
pev(id,pev_angles,flAngle)

new ball = create_entity("info_target")

if (!ball) return PLUGIN_HANDLED

g_touchs[ball] = 0

entity_set_string(ball, EV_SZ_classname, ball_name)

entity_set_model(ball, ball_model)

entity_set_origin(ball, StartOrigin)

entity_set_vector(ball, EV_VEC_angles, flAngle)

new Float:MinBox[3] = {-1.0, -1.0, -1.0}
new Float:MaxBox[3] = {1.0, 1.0, 1.0}
entity_set_vector(ball, EV_VEC_mins, MinBox)
entity_set_vector(ball, EV_VEC_maxs, MaxBox)

entity_set_int(ball, EV_INT_solid, SOLID_SLIDEBOX)

entity_set_int(ball, EV_INT_movetype, MOVETYPE_BOUNCEMISSILE)

entity_set_edict(ball, EV_ENT_owner, id)

entity_set_int(ball, EV_INT_effects, EF_BRIGHTLIGHT)

VelocityByAim(id, get_pcvar_num(cvar_paralizevelocity ), fVelocity)
entity_set_vector(ball , EV_VEC_velocity, fVelocity)

fm_set_rendering(ball, kRenderFxGlowShell,255, 255, 255, kRenderNormal, 16)

message_begin(MSG_BROADCAST, SVC_TEMPENTITY)
write_byte(TE_BEAMFOLLOW) // Temporary entity ID
write_short(ball) // Entity
write_short(sTrail) // Sprite index
write_byte(10) // Life
write_byte(3) // Line width
write_byte(100) // Red
write_byte(255) // Green
write_byte(255) // Blue
write_byte(255) // Alpha
message_end()

UTIL_PlayPlayerAnimation(id,10)
UTIL_PlayWeaponAnimation(id,8)

g_can[id] = get_pcvar_num(cvar_paralizedelay)
set_task(1.0,"ability_zero",id)

entity_set_float(ball, EV_FL_health , get_pcvar_float(cvar_paralizeballhealth))

entity_set_float(ball, EV_FL_nextthink, get_gametime() + 0.1)

return PLUGIN_HANDLED;
}

public touchWorld(ball, world) {

emit_sound(ball, CHAN_WEAPON, ball_soundtouch, 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM)
g_touchs[ball] += 1
if(g_touchs[ball] == get_pcvar_num(cvar_paralizeballhealth)) remove_entity(ball)

return PLUGIN_HANDLED
}

public touchPlayer(ball, player) {
client_print(0,print_chat,"Jestes zamrozony %d",player)
remove_task(player)
paralize(player)
//set_task(get_pcvar_float(cvar_paralizeballparalizetime),"unparalize_player",player)

return PLUGIN_HANDLED
}

public event_round_start()
{
new iEnt = FM_NULLENT;
while( (iEnt = engfunc(EngFunc_FindEntityByString, iEnt, "classname", ball_name)) > 0 )
{
engfunc(EngFunc_RemoveEntity,iEnt)
}

for(new i;i<=32;i++)
{
if(g_paralizen[i]) fm_set_rendering(i)
g_can[i] = 0
g_paralizen[i] = 0
remove_task(i)
}
}

public ball_think(ball)
{
if(!is_valid_ent(ball))
return;

new Float:oldangles[3],Float:angles[3]
pev(ball,pev_angles,oldangles)
angles[0] = oldangles[0] + random_float(20.0,100.0)
angles[1] = oldangles[1] + random_float(10.0,80.0)
angles[2] = oldangles[2] + random_float(10.0,80.0)
set_pev(ball,pev_angles,angles)

new Float:Velocity[3]
pev(ball,pev_velocity,Velocity)

if(Velocity[0] < 1.0 && Velocity[2] < 1.0 && Velocity[1] < 1.0) remove_entity(ball)

entity_set_float(ball, EV_FL_nextthink, get_gametime() + 0.1)

}

public paralize(id)
{
if(!is_user_alive(id) || zp_get_user_zombie(id))
return;

g_paralizen[id] = 1
fm_set_rendering(id, kRenderFxGlowShell,100, 255, 255, kRenderNormal, 16)
set_task(get_pcvar_float(cvar_paralizeballparalizetime),"unparalize_player",id)
}

public unparalize_player(id)
{
if(!is_user_alive(id) || zp_get_user_zombie(id))
return;

g_paralizen[id] = 0
fm_set_rendering(id)
}

public remove_values(id)
{
remove_task(id)
g_can[id] = 0
}

public ability_zero(id)
{
g_can[id] -= 1
if(!g_can[id]) client_print(id,print_center,"Umiejetnosc Aktywna!")
if(g_can[id]) set_task(1.0,"ability_zero",id)
}

public fw_PreThink(id)
{
if( !is_user_alive(id) || zp_get_user_zombie(id) || !g_paralizen[id])
return PLUGIN_CONTINUE;

set_pev( id, pev_button, pev(id,pev_button) & ~IN_ATTACK );

set_pev(id, pev_maxspeed, 0.0)

new Float:vel[3]
set_pev(id,pev_velocity,vel)

return PLUGIN_HANDLED
}

public zp_user_humanized_post(id)
{
fm_set_user_model_index(id, defaultindex)

remove_values(id)
}
public fw_PlayerKilled(id, attacker, shouldgib) remove_values(id)
public client_connect(id) remove_values(id)

public zp_user_infected_post(id)
{
set_wpnmodel(id)
if((zp_get_user_zombie_class(id) == g_zclassparalize) && (zp_get_user_zombie(id)))
{
fm_set_user_model_index(id, index)
}
remove_values(id)
}

public zp_user_infected_pre(id)
{
if(!(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H))
{
if(zp_get_user_next_class(id) == g_zclassparalize)
{
zp_set_user_zombie_class(id, 0)
client_print(id, print_chat, "Klasa jest premium")
client_print(id, print_chat, "Kosztuje ona 11.07zl")
}
}
}

stock fm_set_rendering(entity, fx = kRenderFxNone, r = 255, g = 255, b = 255, render = kRenderNormal, amount = 16)
{
static Float:color[3]
color[0] = float(r)
color[1] = float(g)
color[2] = float( [B)]

set_pev(entity, pev_renderfx, fx)
set_pev(entity, pev_rendercolor, color)
set_pev(entity, pev_rendermode, render)
set_pev(entity, pev_renderamt, float(amount))
}

stock UTIL_PlayWeaponAnimation(const Player, const Sequence)
{
set_pev(Player, pev_weaponanim, Sequence)

message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, SVC_WEAPONANIM, .player = Player)
write_byte(Sequence)
write_byte(pev(Player, pev_body))
message_end()
}

stock UTIL_PlayPlayerAnimation(const id, const Sequence , Float:frame = 1.0 , Float:framerate = 1.0)
{
entity_set_int(id, EV_INT_sequence, Sequence)
entity_set_int(id, EV_INT_gaitsequence, 1)
entity_set_float(id, EV_FL_frame, frame)
entity_set_float(id, EV_FL_framerate, framerate)
}

stock get_speed_vector(const Float:origin1[3],const Float:origin2[3],Float:speed, Float:new_velocity[3])
{
new_velocity[0] = origin2[0] - origin1[0]
new_velocity[1] = origin2[1] - origin1[1]
new_velocity[2] = origin2[2] - origin1[2]
new Float:num = floatsqroot(speed*speed / (new_velocity[0]*new_velocity[0] + new_velocity[1]*new_velocity[1] + new_velocity[2]*new_velocity[2]))
new_velocity[0] *= num
new_velocity[1] *= num
new_velocity[2] *= num

return 1
}

stock fm_cs_set_user_deaths(id, value)
{
set_pdata_int(id, 444, value, 5)
}

stock fm_cs_get_user_team(id)
{
return get_pdata_int(id, 114, 5);
}

public Event_CurrentWeapon(id) g_CurWeapon[id] = read_data(2)

public fw_Weapon_Deploy_Post(weapon_ent)
{
static id; id = get_pdata_cbase(weapon_ent, 41, 4)

static weaponid; weaponid = cs_get_weapon_id(weapon_ent)

g_CurWeapon[id] = weaponid

replace_weapon_models(id, weaponid)
}

public Player_Duck(id)
{
if(zp_get_user_zombie_class(id) == g_zclassparalize && zp_get_user_zombie(id))
{
static button, ducking
button = pev(id, pev_button)
ducking = pev(id, pev_flags) & (FL_DUCKING | FL_ONGROUND) == (FL_DUCKING | FL_ONGROUND)

if(button & IN_DUCK || ducking)
{
set_pev(id, pev_view_ofs, {0.0, 0.0, 20.0})
}
}
}

set_wpnmodel(id)
{
if(!is_user_alive(id)) return

new wpn = get_user_weapon(id)

if(wpn == CSW_HEGRENADE || wpn == CSW_FLASHBANG || wpn == CSW_SMOKEGRENADE)
{
set_pev(id, pev_viewmodel2, g_bombmodelwpn)
}
}

replace_weapon_models(id, weaponid)
{
if(zp_get_user_zombie_class(id) == g_zclassparalize && zp_get_user_zombie(id))
{
switch(weaponid)
{
case CSW_HEGRENADE:
{
set_pev(id, pev_viewmodel2, g_bombmodelwpn)
}
case CSW_SMOKEGRENADE:
{
set_pev(id, pev_viewmodel2, g_bombmodelwpn)
}
case CSW_FLASHBANG:
{
set_pev(id, pev_viewmodel2, g_bombmodelwpn)
}
}
}
}

stock fm_set_user_model_index(id, value)
{
set_pdata_int(id, OFFSET_MODELINDEX, value, OFFSET_LINUX)
}


Użytkownik Inventer edytował ten post 08.05.2018 21:16

 • +
 • -
 • 0

#2 Inventer

  Nowy

 • Autor tematu
 • Użytkownik

Reputacja: 1
Nowy

 • Postów:9
Offline

Napisano 09.05.2018 08:47

Nie mogę edytować tematu, dodaje tutaj sma

Załączone pliki


Użytkownik Inventer edytował ten post 09.05.2018 08:48

 • +
 • -
 • 0

#3 NEQU#

  Wszechpomocny

 • Użytkownik

Reputacja: 53
Pomocny

 • Postów:362
 • GG:
Offline

Napisano 09.05.2018 09:18   Najlepsza odpowiedź

Załączony plik  aklasajakas.sma   12,5 KB  9 Ilość pobrań
  aklasajakas.amxx


 • +
 • -
 • 1

#4 Inventer

  Nowy

 • Autor tematu
 • Użytkownik

Reputacja: 1
Nowy

 • Postów:9
Offline

Napisano 09.05.2018 11:38

już się zrobiło compile temat do zamknięcia

 

thx


 • +
 • -
 • 0
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych


Coinsy CSGOAtse Za SMS, PSC , Przelew - CoinSell.pl