Skocz do zawartości

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X, jak w większości społeczności internetowych musisz się zarejestrować aby móc odpowiadać lub zakładać nowe tematy, ale nie bój się to jest prosty proces w którym wymagamy minimalnych informacji.
 • Rozpoczynaj nowe tematy i odpowiedaj na inne
 • Zapisz się do tematów i for, aby otrzymywać automatyczne uaktualnienia
 • Dodawaj wydarzenia do kalendarza społecznościowego
 • Stwórz swój własny profil i zdobywaj nowych znajomych
 • Zdobywaj nowe doświadczenia

Dołączona grafika Dołączona grafika

Guest Message by DevFuse
 

Zdjęcie

Przerobienie pluginu na flagi


Najlepsza odpowiedź d0naciak, 19.06.2017 18:42

Sprawdź, jeżeli posiada chociaż jedną z flag to wtedy będzie mógł, ale sprawdź:

Wklejka le6tp959lhvm(wss) dodana przez d0naciak, 19.06.2017 18:42
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
#include <amxmodx>
#include <fakemeta>
#include <hamsandwich>
#include <weapon_models_api>
 
#define PLUGIN "Weapon Skin System"
#define VERSION "0.5.0-45"
#define AUTHOR "Mistrick"
 
#pragma semicolon 1
 
#define DEFAULT_SKIN_MENU
 
#define MODEL_NOT_SET 0
 
#define is_valid_pev(%0) (pev_valid(%0) == 2)
#define get_weapon_skin(%0) pev(%0, pev_iuser4)
#define set_weapon_skin(%0,%1) set_pev(%0, pev_iuser4, %1)
 
const XO_CBASEPLAYER = 5;
const XO_CBASEPLAYERWEAPON = 4;
 
const m_pPlayer = 41;
const m_pNext = 42;
const m_iId = 43;
const m_pActiveItem = 373;
const m_rgpPlayerItems_CBasePlayer = 367;
 
enum _:SkinInfo
{
	WeaponID,
	SkinName[32],
	ModelV,
	ModelP,
	ModelW[64]
};
 
new const FILE_MODELS[] = "weapon_skins.ini";
 
new Array:g_aWeaponSkins;
new g_LoadedWeapons;
new g_iWeaponSkinsCount;
new g_iPlayerSkins[33][32];
 
public plugin_init()
{
	register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR);
 
	#if defined DEFAULT_SKIN_MENU
	register_clcmd("say /skins", "Command_ChangeSkin");
	register_clcmd("say /skinreset", "Command_ResetSkin");
	#endif // DEFAULT_SKIN_MENU
}
 
public plugin_precache()
{
	new file_path[128]; get_localinfo("amxx_configsdir", file_path, charsmax(file_path));
	format(file_path, charsmax(file_path), "%s/%s", file_path, FILE_MODELS);
 
	new file = fopen(file_path, "rt");
 
	if(!file)
	{
		set_fail_state("File not found!");
	}
 
	g_aWeaponSkins = ArrayCreate(SkinInfo, 1);
 
	// forward wss_loaded_skin(index, weaponid, name[]);
	new fwd = CreateMultiForward("wss_loaded_skin", ET_IGNORE, FP_CELL, FP_CELL, FP_STRING);
 
	new buffer[256], weapon_name[32], skin_name[32], model_v[64], model_p[64], model_w[64];
	new weaponid, skin_info[SkinInfo];
	new ret;
 
	while(!feof(file))
	{
		fgets(file, buffer, charsmax(buffer));
 
		if(!buffer[0] || buffer[0] == ';') continue;
 
		parse(buffer, weapon_name, charsmax(weapon_name), skin_name, charsmax(skin_name), model_v, charsmax(model_v), model_p, charsmax(model_p), model_w, charsmax(model_w));
		weaponid = get_weapon_csw(weapon_name);
 
		if(!weaponid) continue;
 
		skin_info[WeaponID] = weaponid;
 
		g_LoadedWeapons |= (1 << weaponid);
 
		if(model_v[0] && file_exists(model_v))
		{
			skin_info[ModelV] = engfunc(EngFunc_AllocString, model_v);
			precache_model(model_v);
		}
		if(model_p[0] && file_exists(model_p))
		{
			skin_info[ModelP] = engfunc(EngFunc_AllocString, model_p);
			precache_model(model_p);
		}
		if(model_w[0] && file_exists(model_w))
		{
			copy(skin_info[ModelW], charsmax(skin_info[ModelW]), model_w);
			precache_model(model_w);
		}
		copy(skin_info[SkinName], charsmax(skin_info[SkinName]), skin_name);
 
		ExecuteForward(fwd, ret, g_iWeaponSkinsCount + 1, weaponid, skin_name);
 
		ArrayPushArray(g_aWeaponSkins, skin_info);
		g_iWeaponSkinsCount++;
 
		skin_info[ModelV] = MODEL_NOT_SET; skin_info[ModelP] = MODEL_NOT_SET; skin_info[ModelW] = MODEL_NOT_SET;
	}
 
	fclose(file);
 
	if(!g_iWeaponSkinsCount)
	{
		ArrayDestroy(g_aWeaponSkins);
		set_fail_state("File is empty!");
	}
}
 
public plugin_natives()
{
	register_library("weapon_skin_system");
	register_native("wss_get_weapon_skin_index", "native_get_weapon_skin_index");
	register_native("wss_get_skin_name", "native_get_skin_name");
	register_native("wss_set_user_skin", "native_set_user_skin");
}
 
// native wss_get_weapon_skin_index(weapon);
public native_get_weapon_skin_index(plugin, params)
{
	enum { arg_weapon = 1 };
 
	new weapon = get_param(arg_weapon);
 
	return get_weapon_skin(weapon);
}
 
// native wss_get_skin_name(skin, name[], len);
public native_get_skin_name(plugin, params)
{
	enum
	{
		arg_skin = 1,
		arg_name,
		arg_len
	};
 
	new skin = get_param(arg_skin);
 
	if(skin < 1 || skin > g_iWeaponSkinsCount)
	{
		log_error(AMX_ERR_NATIVE, "[WSS] Get skin name: wrong skin index! index %d", skin);
		return 0;
	}
 
	new skin_info[SkinInfo];
	ArrayGetArray(g_aWeaponSkins, skin - 1, skin_info);
	set_string(arg_name, skin_info[SkinName], get_param(arg_len));
 
	return 1;
}
 
// native wss_set_user_skin(id, weaponid, skin_index);
public native_set_user_skin(plugin, params)
{
	enum
	{
		arg_id = 1,
		arg_weaponid,
		arg_skin_index
	};
 
	new id = get_param(arg_id);
	new weaponid = get_param(arg_weaponid);
	new skin_index = get_param(arg_skin_index);
 
	if(id < 1 || id > 32)
	{
		log_error(AMX_ERR_NATIVE, "[WSS] Set user skin: wrong player index! index %d", id);
		return 0;
	}
 
	if(!weaponid)
	{
		arrayset(g_iPlayerSkins[id], 0, sizeof(g_iPlayerSkins[]));
		return 1;
	}
 
	g_iPlayerSkins[id][weaponid] = skin_index;
 
	return 1;
}
 
public client_connect(id)
{
	arrayset(g_iPlayerSkins[id], 0, sizeof(g_iPlayerSkins[]));
}
 
#if defined DEFAULT_SKIN_MENU
public Command_ChangeSkin(id)
{
	new flagi = get_user_flags(id);
 
	if(!(flagi & ADMIN_LEVEL_A) && !(flagi & ADMIN_LEVEL_D) && !(flagi & ADMIN_LEVEL_F)) {
		client_print(id, print_chat, "[WSS] Nie posiadasz uprawnien do tego!");
		return PLUGIN_CONTINUE;
	}
 
	new menu = menu_create("Skin Menu", "SkinMenu_Handler");
 
	new skin_info[SkinInfo];
	for(new i; i < g_iWeaponSkinsCount; i++)
	{
		ArrayGetArray(g_aWeaponSkins, i, skin_info);
		menu_additem(menu, skin_info[SkinName]);
	}
	menu_display(id, menu);
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
public SkinMenu_Handler(id, menu, item)
{
	if(item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(menu);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
 
	new skin_info[SkinInfo];
	ArrayGetArray(g_aWeaponSkins, item, skin_info);
 
	g_iPlayerSkins[id][skin_info[WeaponID]] = item + 1;
 
	new weapon, weaponid;
	new cur_weapon = get_pdata_cbase(id, m_pActiveItem, XO_CBASEPLAYER);
 
	#define MAX_ITEM_SLOTS 6
 
	for(new i; i < MAX_ITEM_SLOTS; i++)
	{
		weapon = get_pdata_cbase(id, m_rgpPlayerItems_CBasePlayer + i, XO_CBASEPLAYER);
 
		while (is_valid_pev(weapon))
		{
			weaponid = get_pdata_int(weapon, m_iId, XO_CBASEPLAYERWEAPON);
 
			if(weaponid == skin_info[WeaponID])
			{
				set_weapon_skin(weapon, item + 1);
 
				if(weapon == cur_weapon)
				{
					if(skin_info[ModelV]) set_pev(id, pev_viewmodel, skin_info[ModelV]);
					if(skin_info[ModelP]) set_pev(id, pev_weaponmodel, skin_info[ModelP]);
				}
				// stop cycles
				i = 6; break;
			}
 
			weapon = get_pdata_cbase(weapon, m_pNext, XO_CBASEPLAYERWEAPON);
		}
	}
 
	menu_destroy(menu);
	return PLUGIN_HANDLED;
}
 
public Command_ResetSkin(id)
{
	new flagi = get_user_flags(id);
 
	if(!(flagi & ADMIN_LEVEL_A) && !(flagi & ADMIN_LEVEL_D) && !(flagi & ADMIN_LEVEL_F)) {
		client_print(id, print_chat, "[WSS] Nie posiadasz uprawnien do tego!");
		return PLUGIN_CONTINUE;
	}
 
	static weapons[][] = 
	{
		"", "weapon_p228", "weapon_shield", "weapon_scout", "weapon_hegrenade", "weapon_xm1014", "weapon_c4",
		"weapon_mac10", "weapon_aug", "weapon_smokegrenade", "weapon_elite", "weapon_fiveseven", "weapon_ump45",
		"weapon_sg550", "weapon_galil", "weapon_famas", "weapon_usp", "weapon_glock18", "weapon_awp", "weapon_mp5navy",
		"weapon_m249", "weapon_m3", "weapon_m4a1", "weapon_tmp", "weapon_g3sg1", "weapon_flashbang", "weapon_deagle",
		"weapon_sg552", "weapon_ak47", "weapon_knife", "weapon_p90"
	};
 
	new menu = menu_create("Skin Reset", "SkinReset_Handler");
 
	for(new i = 1, num[2]; i < 32; i++)
	{
		if(g_LoadedWeapons & (1 << i) && g_iPlayerSkins[id][i])
		{
			num[0] = i;
			menu_additem(menu, weapons[i], num);
		}
	}
 
	menu_display(id, menu);
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
 
public SkinReset_Handler(id, menu, item)
{
	if(item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(menu);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
 
	new info[2], buffer;
	menu_item_getinfo(menu, item, buffer, info, charsmax(info), .callback = buffer);
 
	new weaponid = info[0];
 
	g_iPlayerSkins[id][weaponid] = 0;
 
	menu_destroy(menu);
	return PLUGIN_HANDLED;
}
#endif // DEFAULT_SKIN_MENU
 
public cs_weapon_add_to_player(id, weapon, weaponid, type)
{
	if(type == ADD_BY_ARMORY_ENTITY || type == ADD_BY_WEAPONBOX) return 0;
 
	if(get_weapon_skin(weapon)) return 0;
 
	if(g_iPlayerSkins[id][weaponid])
	{
		set_weapon_skin(weapon, g_iPlayerSkins[id][weaponid]);
	}
 
	return 0;
}
 
public cs_weapon_deploy(id, weapon, weaponid)
{
	new skin = get_weapon_skin(weapon);
	if(skin)
	{
		new skin_info[SkinInfo];
		ArrayGetArray(g_aWeaponSkins, skin - 1, skin_info);
		if(skin_info[ModelV]) set_pev(id, pev_viewmodel, skin_info[ModelV]);
		if(skin_info[ModelP]) set_pev(id, pev_weaponmodel, skin_info[ModelP]);
	}
}
 
public cs_weapon_drop(id, weaponbox, weapon, weaponid)
{
	new skin = get_weapon_skin(weapon);
	if(skin)
	{
		new skin_info[SkinInfo];
		ArrayGetArray(g_aWeaponSkins, skin - 1, skin_info);
		engfunc(EngFunc_SetModel, weaponbox, skin_info[ModelW]);
		return 1;
	}
	return 0;
}
 
stock get_weapon_csw(weapon_name[])
{
	static weapons[][] = 
	{
		"", "weapon_p228", "weapon_shield", "weapon_scout", "weapon_hegrenade", "weapon_xm1014", "weapon_c4",
		"weapon_mac10", "weapon_aug", "weapon_smokegrenade", "weapon_elite", "weapon_fiveseven", "weapon_ump45",
		"weapon_sg550", "weapon_galil", "weapon_famas", "weapon_usp", "weapon_glock18", "weapon_awp", "weapon_mp5navy",
		"weapon_m249", "weapon_m3", "weapon_m4a1", "weapon_tmp", "weapon_g3sg1", "weapon_flashbang", "weapon_deagle",
		"weapon_sg552", "weapon_ak47", "weapon_knife", "weapon_p90"
	};
 
	for(new i = 1; i < sizeof(weapons); i++)
	{
		if(equali(weapon_name, weapons[i]))
		{
			return i;
		}
	}
 
	return 0;
}

Przejdź do postu


 • Nie możesz napisać tematu
 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
2 odpowiedzi w tym temacie

#1 Dirr

  Pomocny

 • Użytkownik

Reputacja: 10
Początkujący

 • Postów:60
 • Imię:Jakub
 • Lokalizacja:Zawiercie
Offline

Napisano 19.06.2017 17:56

Proszę o przerobienie tego pluginu by działał tylko na flagi ADMIN_LEVEL_F , ADMIN_LEVEL_D , ADMIN_LEVEL_A

#include <amxmodx>
#include <fakemeta>
#include <hamsandwich>
#include <weapon_models_api>

#define PLUGIN "Weapon Skin System"
#define VERSION "0.5.0-45"
#define AUTHOR "Mistrick"

#pragma semicolon 1

#define DEFAULT_SKIN_MENU

#define MODEL_NOT_SET 0

#define is_valid_pev(%0) (pev_valid(%0) == 2)
#define get_weapon_skin(%0) pev(%0, pev_iuser4)
#define set_weapon_skin(%0,%1) set_pev(%0, pev_iuser4, %1)

const XO_CBASEPLAYER = 5;
const XO_CBASEPLAYERWEAPON = 4;

const m_pPlayer = 41;
const m_pNext = 42;
const m_iId = 43;
const m_pActiveItem = 373;
const m_rgpPlayerItems_CBasePlayer = 367;

enum _:SkinInfo
{
	WeaponID,
	SkinName[32],
	ModelV,
	ModelP,
	ModelW[64]
};

new const FILE_MODELS[] = "weapon_skins.ini";

new Array:g_aWeaponSkins;
new g_LoadedWeapons;
new g_iWeaponSkinsCount;
new g_iPlayerSkins[33][32];

public plugin_init()
{
	register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR);

	#if defined DEFAULT_SKIN_MENU
	register_clcmd("say /skins", "Command_ChangeSkin");
	register_clcmd("say /skinreset", "Command_ResetSkin");
	#endif // DEFAULT_SKIN_MENU
}

public plugin_precache()
{
	new file_path[128]; get_localinfo("amxx_configsdir", file_path, charsmax(file_path));
	format(file_path, charsmax(file_path), "%s/%s", file_path, FILE_MODELS);

	new file = fopen(file_path, "rt");

	if(!file)
	{
		set_fail_state("File not found!");
	}

	g_aWeaponSkins = ArrayCreate(SkinInfo, 1);

	// forward wss_loaded_skin(index, weaponid, name[]);
	new fwd = CreateMultiForward("wss_loaded_skin", ET_IGNORE, FP_CELL, FP_CELL, FP_STRING);

	new buffer[256], weapon_name[32], skin_name[32], model_v[64], model_p[64], model_w[64];
	new weaponid, skin_info[SkinInfo];
	new ret;

	while(!feof(file))
	{
		fgets(file, buffer, charsmax(buffer));

		if(!buffer[0] || buffer[0] == ';') continue;

		parse(buffer, weapon_name, charsmax(weapon_name), skin_name, charsmax(skin_name), model_v, charsmax(model_v), model_p, charsmax(model_p), model_w, charsmax(model_w));
		weaponid = get_weapon_csw(weapon_name);

		if(!weaponid) continue;

		skin_info[WeaponID] = weaponid;

		g_LoadedWeapons |= (1 << weaponid);

		if(model_v[0] && file_exists(model_v))
		{
			skin_info[ModelV] = engfunc(EngFunc_AllocString, model_v);
			precache_model(model_v);
		}
		if(model_p[0] && file_exists(model_p))
		{
			skin_info[ModelP] = engfunc(EngFunc_AllocString, model_p);
			precache_model(model_p);
		}
		if(model_w[0] && file_exists(model_w))
		{
			copy(skin_info[ModelW], charsmax(skin_info[ModelW]), model_w);
			precache_model(model_w);
		}
		copy(skin_info[SkinName], charsmax(skin_info[SkinName]), skin_name);

		ExecuteForward(fwd, ret, g_iWeaponSkinsCount + 1, weaponid, skin_name);

		ArrayPushArray(g_aWeaponSkins, skin_info);
		g_iWeaponSkinsCount++;

		skin_info[ModelV] = MODEL_NOT_SET; skin_info[ModelP] = MODEL_NOT_SET; skin_info[ModelW] = MODEL_NOT_SET;
	}

	fclose(file);

	if(!g_iWeaponSkinsCount)
	{
		ArrayDestroy(g_aWeaponSkins);
		set_fail_state("File is empty!");
	}
}

public plugin_natives()
{
	register_library("weapon_skin_system");
	register_native("wss_get_weapon_skin_index", "native_get_weapon_skin_index");
	register_native("wss_get_skin_name", "native_get_skin_name");
	register_native("wss_set_user_skin", "native_set_user_skin");
}

// native wss_get_weapon_skin_index(weapon);
public native_get_weapon_skin_index(plugin, params)
{
	enum { arg_weapon = 1 };

	new weapon = get_param(arg_weapon);

	return get_weapon_skin(weapon);
}

// native wss_get_skin_name(skin, name[], len);
public native_get_skin_name(plugin, params)
{
	enum
	{
		arg_skin = 1,
		arg_name,
		arg_len
	};

	new skin = get_param(arg_skin);

	if(skin < 1 || skin > g_iWeaponSkinsCount)
	{
		log_error(AMX_ERR_NATIVE, "[WSS] Get skin name: wrong skin index! index %d", skin);
		return 0;
	}

	new skin_info[SkinInfo];
	ArrayGetArray(g_aWeaponSkins, skin - 1, skin_info);
	set_string(arg_name, skin_info[SkinName], get_param(arg_len));

	return 1;
}

// native wss_set_user_skin(id, weaponid, skin_index);
public native_set_user_skin(plugin, params)
{
	enum
	{
		arg_id = 1,
		arg_weaponid,
		arg_skin_index
	};

	new id = get_param(arg_id);
	new weaponid = get_param(arg_weaponid);
	new skin_index = get_param(arg_skin_index);

	if(id < 1 || id > 32)
	{
		log_error(AMX_ERR_NATIVE, "[WSS] Set user skin: wrong player index! index %d", id);
		return 0;
	}

	if(!weaponid)
	{
		arrayset(g_iPlayerSkins[id], 0, sizeof(g_iPlayerSkins[]));
		return 1;
	}

	g_iPlayerSkins[id][weaponid] = skin_index;

	return 1;
}

public client_connect(id)
{
	arrayset(g_iPlayerSkins[id], 0, sizeof(g_iPlayerSkins[]));
}

#if defined DEFAULT_SKIN_MENU
public Command_ChangeSkin(id)
{
	new menu = menu_create("Skin Menu", "SkinMenu_Handler");

	new skin_info[SkinInfo];
	for(new i; i < g_iWeaponSkinsCount; i++)
	{
		ArrayGetArray(g_aWeaponSkins, i, skin_info);
		menu_additem(menu, skin_info[SkinName]);
	}
	menu_display(id, menu);
}
public SkinMenu_Handler(id, menu, item)
{
	if(item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(menu);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}

	new skin_info[SkinInfo];
	ArrayGetArray(g_aWeaponSkins, item, skin_info);

	g_iPlayerSkins[id][skin_info[WeaponID]] = item + 1;
	
	new weapon, weaponid;
	new cur_weapon = get_pdata_cbase(id, m_pActiveItem, XO_CBASEPLAYER);

	#define MAX_ITEM_SLOTS 6

	for(new i; i < MAX_ITEM_SLOTS; i++)
	{
		weapon = get_pdata_cbase(id, m_rgpPlayerItems_CBasePlayer + i, XO_CBASEPLAYER);

		while (is_valid_pev(weapon))
		{
			weaponid = get_pdata_int(weapon, m_iId, XO_CBASEPLAYERWEAPON);

			if(weaponid == skin_info[WeaponID])
			{
				set_weapon_skin(weapon, item + 1);

				if(weapon == cur_weapon)
				{
					if(skin_info[ModelV]) set_pev(id, pev_viewmodel, skin_info[ModelV]);
					if(skin_info[ModelP]) set_pev(id, pev_weaponmodel, skin_info[ModelP]);
				}
				// stop cycles
				i = 6; break;
			}

			weapon = get_pdata_cbase(weapon, m_pNext, XO_CBASEPLAYERWEAPON);
		}
	}

	menu_destroy(menu);
	return PLUGIN_HANDLED;
}

public Command_ResetSkin(id)
{
	static weapons[][] = 
	{
		"", "weapon_p228", "weapon_shield", "weapon_scout", "weapon_hegrenade", "weapon_xm1014", "weapon_c4",
		"weapon_mac10", "weapon_aug", "weapon_smokegrenade", "weapon_elite", "weapon_fiveseven", "weapon_ump45",
		"weapon_sg550", "weapon_galil", "weapon_famas", "weapon_usp", "weapon_glock18", "weapon_awp", "weapon_mp5navy",
		"weapon_m249", "weapon_m3", "weapon_m4a1", "weapon_tmp", "weapon_g3sg1", "weapon_flashbang", "weapon_deagle",
		"weapon_sg552", "weapon_ak47", "weapon_knife", "weapon_p90"
	};

	new menu = menu_create("Skin Reset", "SkinReset_Handler");

	for(new i = 1, num[2]; i < 32; i++)
	{
		if(g_LoadedWeapons & (1 << i) && g_iPlayerSkins[id][i])
		{
			num[0] = i;
			menu_additem(menu, weapons[i], num);
		}
	}

	menu_display(id, menu);
}

public SkinReset_Handler(id, menu, item)
{
	if(item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(menu);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}

	new info[2], buffer;
	menu_item_getinfo(menu, item, buffer, info, charsmax(info), .callback = buffer);

	new weaponid = info[0];

	g_iPlayerSkins[id][weaponid] = 0;

	menu_destroy(menu);
	return PLUGIN_HANDLED;
}
#endif // DEFAULT_SKIN_MENU

public cs_weapon_add_to_player(id, weapon, weaponid, type)
{
	if(type == ADD_BY_ARMORY_ENTITY || type == ADD_BY_WEAPONBOX) return 0;

	if(get_weapon_skin(weapon)) return 0;

	if(g_iPlayerSkins[id][weaponid])
	{
		set_weapon_skin(weapon, g_iPlayerSkins[id][weaponid]);
	}

	return 0;
}

public cs_weapon_deploy(id, weapon, weaponid)
{
	new skin = get_weapon_skin(weapon);
	if(skin)
	{
		new skin_info[SkinInfo];
		ArrayGetArray(g_aWeaponSkins, skin - 1, skin_info);
		if(skin_info[ModelV]) set_pev(id, pev_viewmodel, skin_info[ModelV]);
		if(skin_info[ModelP]) set_pev(id, pev_weaponmodel, skin_info[ModelP]);
	}
}

public cs_weapon_drop(id, weaponbox, weapon, weaponid)
{
	new skin = get_weapon_skin(weapon);
	if(skin)
	{
		new skin_info[SkinInfo];
		ArrayGetArray(g_aWeaponSkins, skin - 1, skin_info);
		engfunc(EngFunc_SetModel, weaponbox, skin_info[ModelW]);
		return 1;
	}
	return 0;
}

stock get_weapon_csw(weapon_name[])
{
	static weapons[][] = 
	{
		"", "weapon_p228", "weapon_shield", "weapon_scout", "weapon_hegrenade", "weapon_xm1014", "weapon_c4",
		"weapon_mac10", "weapon_aug", "weapon_smokegrenade", "weapon_elite", "weapon_fiveseven", "weapon_ump45",
		"weapon_sg550", "weapon_galil", "weapon_famas", "weapon_usp", "weapon_glock18", "weapon_awp", "weapon_mp5navy",
		"weapon_m249", "weapon_m3", "weapon_m4a1", "weapon_tmp", "weapon_g3sg1", "weapon_flashbang", "weapon_deagle",
		"weapon_sg552", "weapon_ak47", "weapon_knife", "weapon_p90"
	};

	for(new i = 1; i < sizeof(weapons); i++)
	{
		if(equali(weapon_name, weapons[i]))
		{
			return i;
		}
	}

	return 0;
}

 • +
 • -
 • 0

#2 d0naciak

  Godlike

 • Power User

Reputacja: 1 029
Hero

 • Postów:2 414
 • GG:
 • Steam:steam
 • Imię:Dawid
 • Lokalizacja:Kotlarka
Offline

Napisano 19.06.2017 18:42   Najlepsza odpowiedź

Sprawdź, jeżeli posiada chociaż jedną z flag to wtedy będzie mógł, ale sprawdź:

Wklejka le6tp959lhvm(wss) dodana przez d0naciak, 19.06.2017 18:42
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
#include <amxmodx>
#include <fakemeta>
#include <hamsandwich>
#include <weapon_models_api>
 
#define PLUGIN "Weapon Skin System"
#define VERSION "0.5.0-45"
#define AUTHOR "Mistrick"
 
#pragma semicolon 1
 
#define DEFAULT_SKIN_MENU
 
#define MODEL_NOT_SET 0
 
#define is_valid_pev(%0) (pev_valid(%0) == 2)
#define get_weapon_skin(%0) pev(%0, pev_iuser4)
#define set_weapon_skin(%0,%1) set_pev(%0, pev_iuser4, %1)
 
const XO_CBASEPLAYER = 5;
const XO_CBASEPLAYERWEAPON = 4;
 
const m_pPlayer = 41;
const m_pNext = 42;
const m_iId = 43;
const m_pActiveItem = 373;
const m_rgpPlayerItems_CBasePlayer = 367;
 
enum _:SkinInfo
{
	WeaponID,
	SkinName[32],
	ModelV,
	ModelP,
	ModelW[64]
};
 
new const FILE_MODELS[] = "weapon_skins.ini";
 
new Array:g_aWeaponSkins;
new g_LoadedWeapons;
new g_iWeaponSkinsCount;
new g_iPlayerSkins[33][32];
 
public plugin_init()
{
	register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR);
 
	#if defined DEFAULT_SKIN_MENU
	register_clcmd("say /skins", "Command_ChangeSkin");
	register_clcmd("say /skinreset", "Command_ResetSkin");
	#endif // DEFAULT_SKIN_MENU
}
 
public plugin_precache()
{
	new file_path[128]; get_localinfo("amxx_configsdir", file_path, charsmax(file_path));
	format(file_path, charsmax(file_path), "%s/%s", file_path, FILE_MODELS);
 
	new file = fopen(file_path, "rt");
 
	if(!file)
	{
		set_fail_state("File not found!");
	}
 
	g_aWeaponSkins = ArrayCreate(SkinInfo, 1);
 
	// forward wss_loaded_skin(index, weaponid, name[]);
	new fwd = CreateMultiForward("wss_loaded_skin", ET_IGNORE, FP_CELL, FP_CELL, FP_STRING);
 
	new buffer[256], weapon_name[32], skin_name[32], model_v[64], model_p[64], model_w[64];
	new weaponid, skin_info[SkinInfo];
	new ret;
 
	while(!feof(file))
	{
		fgets(file, buffer, charsmax(buffer));
 
		if(!buffer[0] || buffer[0] == ';') continue;
 
		parse(buffer, weapon_name, charsmax(weapon_name), skin_name, charsmax(skin_name), model_v, charsmax(model_v), model_p, charsmax(model_p), model_w, charsmax(model_w));
		weaponid = get_weapon_csw(weapon_name);
 
		if(!weaponid) continue;
 
		skin_info[WeaponID] = weaponid;
 
		g_LoadedWeapons |= (1 << weaponid);
 
		if(model_v[0] && file_exists(model_v))
		{
			skin_info[ModelV] = engfunc(EngFunc_AllocString, model_v);
			precache_model(model_v);
		}
		if(model_p[0] && file_exists(model_p))
		{
			skin_info[ModelP] = engfunc(EngFunc_AllocString, model_p);
			precache_model(model_p);
		}
		if(model_w[0] && file_exists(model_w))
		{
			copy(skin_info[ModelW], charsmax(skin_info[ModelW]), model_w);
			precache_model(model_w);
		}
		copy(skin_info[SkinName], charsmax(skin_info[SkinName]), skin_name);
 
		ExecuteForward(fwd, ret, g_iWeaponSkinsCount + 1, weaponid, skin_name);
 
		ArrayPushArray(g_aWeaponSkins, skin_info);
		g_iWeaponSkinsCount++;
 
		skin_info[ModelV] = MODEL_NOT_SET; skin_info[ModelP] = MODEL_NOT_SET; skin_info[ModelW] = MODEL_NOT_SET;
	}
 
	fclose(file);
 
	if(!g_iWeaponSkinsCount)
	{
		ArrayDestroy(g_aWeaponSkins);
		set_fail_state("File is empty!");
	}
}
 
public plugin_natives()
{
	register_library("weapon_skin_system");
	register_native("wss_get_weapon_skin_index", "native_get_weapon_skin_index");
	register_native("wss_get_skin_name", "native_get_skin_name");
	register_native("wss_set_user_skin", "native_set_user_skin");
}
 
// native wss_get_weapon_skin_index(weapon);
public native_get_weapon_skin_index(plugin, params)
{
	enum { arg_weapon = 1 };
 
	new weapon = get_param(arg_weapon);
 
	return get_weapon_skin(weapon);
}
 
// native wss_get_skin_name(skin, name[], len);
public native_get_skin_name(plugin, params)
{
	enum
	{
		arg_skin = 1,
		arg_name,
		arg_len
	};
 
	new skin = get_param(arg_skin);
 
	if(skin < 1 || skin > g_iWeaponSkinsCount)
	{
		log_error(AMX_ERR_NATIVE, "[WSS] Get skin name: wrong skin index! index %d", skin);
		return 0;
	}
 
	new skin_info[SkinInfo];
	ArrayGetArray(g_aWeaponSkins, skin - 1, skin_info);
	set_string(arg_name, skin_info[SkinName], get_param(arg_len));
 
	return 1;
}
 
// native wss_set_user_skin(id, weaponid, skin_index);
public native_set_user_skin(plugin, params)
{
	enum
	{
		arg_id = 1,
		arg_weaponid,
		arg_skin_index
	};
 
	new id = get_param(arg_id);
	new weaponid = get_param(arg_weaponid);
	new skin_index = get_param(arg_skin_index);
 
	if(id < 1 || id > 32)
	{
		log_error(AMX_ERR_NATIVE, "[WSS] Set user skin: wrong player index! index %d", id);
		return 0;
	}
 
	if(!weaponid)
	{
		arrayset(g_iPlayerSkins[id], 0, sizeof(g_iPlayerSkins[]));
		return 1;
	}
 
	g_iPlayerSkins[id][weaponid] = skin_index;
 
	return 1;
}
 
public client_connect(id)
{
	arrayset(g_iPlayerSkins[id], 0, sizeof(g_iPlayerSkins[]));
}
 
#if defined DEFAULT_SKIN_MENU
public Command_ChangeSkin(id)
{
	new flagi = get_user_flags(id);
 
	if(!(flagi & ADMIN_LEVEL_A) && !(flagi & ADMIN_LEVEL_D) && !(flagi & ADMIN_LEVEL_F)) {
		client_print(id, print_chat, "[WSS] Nie posiadasz uprawnien do tego!");
		return PLUGIN_CONTINUE;
	}
 
	new menu = menu_create("Skin Menu", "SkinMenu_Handler");
 
	new skin_info[SkinInfo];
	for(new i; i < g_iWeaponSkinsCount; i++)
	{
		ArrayGetArray(g_aWeaponSkins, i, skin_info);
		menu_additem(menu, skin_info[SkinName]);
	}
	menu_display(id, menu);
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
public SkinMenu_Handler(id, menu, item)
{
	if(item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(menu);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
 
	new skin_info[SkinInfo];
	ArrayGetArray(g_aWeaponSkins, item, skin_info);
 
	g_iPlayerSkins[id][skin_info[WeaponID]] = item + 1;
 
	new weapon, weaponid;
	new cur_weapon = get_pdata_cbase(id, m_pActiveItem, XO_CBASEPLAYER);
 
	#define MAX_ITEM_SLOTS 6
 
	for(new i; i < MAX_ITEM_SLOTS; i++)
	{
		weapon = get_pdata_cbase(id, m_rgpPlayerItems_CBasePlayer + i, XO_CBASEPLAYER);
 
		while (is_valid_pev(weapon))
		{
			weaponid = get_pdata_int(weapon, m_iId, XO_CBASEPLAYERWEAPON);
 
			if(weaponid == skin_info[WeaponID])
			{
				set_weapon_skin(weapon, item + 1);
 
				if(weapon == cur_weapon)
				{
					if(skin_info[ModelV]) set_pev(id, pev_viewmodel, skin_info[ModelV]);
					if(skin_info[ModelP]) set_pev(id, pev_weaponmodel, skin_info[ModelP]);
				}
				// stop cycles
				i = 6; break;
			}
 
			weapon = get_pdata_cbase(weapon, m_pNext, XO_CBASEPLAYERWEAPON);
		}
	}
 
	menu_destroy(menu);
	return PLUGIN_HANDLED;
}
 
public Command_ResetSkin(id)
{
	new flagi = get_user_flags(id);
 
	if(!(flagi & ADMIN_LEVEL_A) && !(flagi & ADMIN_LEVEL_D) && !(flagi & ADMIN_LEVEL_F)) {
		client_print(id, print_chat, "[WSS] Nie posiadasz uprawnien do tego!");
		return PLUGIN_CONTINUE;
	}
 
	static weapons[][] = 
	{
		"", "weapon_p228", "weapon_shield", "weapon_scout", "weapon_hegrenade", "weapon_xm1014", "weapon_c4",
		"weapon_mac10", "weapon_aug", "weapon_smokegrenade", "weapon_elite", "weapon_fiveseven", "weapon_ump45",
		"weapon_sg550", "weapon_galil", "weapon_famas", "weapon_usp", "weapon_glock18", "weapon_awp", "weapon_mp5navy",
		"weapon_m249", "weapon_m3", "weapon_m4a1", "weapon_tmp", "weapon_g3sg1", "weapon_flashbang", "weapon_deagle",
		"weapon_sg552", "weapon_ak47", "weapon_knife", "weapon_p90"
	};
 
	new menu = menu_create("Skin Reset", "SkinReset_Handler");
 
	for(new i = 1, num[2]; i < 32; i++)
	{
		if(g_LoadedWeapons & (1 << i) && g_iPlayerSkins[id][i])
		{
			num[0] = i;
			menu_additem(menu, weapons[i], num);
		}
	}
 
	menu_display(id, menu);
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
 
public SkinReset_Handler(id, menu, item)
{
	if(item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(menu);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
 
	new info[2], buffer;
	menu_item_getinfo(menu, item, buffer, info, charsmax(info), .callback = buffer);
 
	new weaponid = info[0];
 
	g_iPlayerSkins[id][weaponid] = 0;
 
	menu_destroy(menu);
	return PLUGIN_HANDLED;
}
#endif // DEFAULT_SKIN_MENU
 
public cs_weapon_add_to_player(id, weapon, weaponid, type)
{
	if(type == ADD_BY_ARMORY_ENTITY || type == ADD_BY_WEAPONBOX) return 0;
 
	if(get_weapon_skin(weapon)) return 0;
 
	if(g_iPlayerSkins[id][weaponid])
	{
		set_weapon_skin(weapon, g_iPlayerSkins[id][weaponid]);
	}
 
	return 0;
}
 
public cs_weapon_deploy(id, weapon, weaponid)
{
	new skin = get_weapon_skin(weapon);
	if(skin)
	{
		new skin_info[SkinInfo];
		ArrayGetArray(g_aWeaponSkins, skin - 1, skin_info);
		if(skin_info[ModelV]) set_pev(id, pev_viewmodel, skin_info[ModelV]);
		if(skin_info[ModelP]) set_pev(id, pev_weaponmodel, skin_info[ModelP]);
	}
}
 
public cs_weapon_drop(id, weaponbox, weapon, weaponid)
{
	new skin = get_weapon_skin(weapon);
	if(skin)
	{
		new skin_info[SkinInfo];
		ArrayGetArray(g_aWeaponSkins, skin - 1, skin_info);
		engfunc(EngFunc_SetModel, weaponbox, skin_info[ModelW]);
		return 1;
	}
	return 0;
}
 
stock get_weapon_csw(weapon_name[])
{
	static weapons[][] = 
	{
		"", "weapon_p228", "weapon_shield", "weapon_scout", "weapon_hegrenade", "weapon_xm1014", "weapon_c4",
		"weapon_mac10", "weapon_aug", "weapon_smokegrenade", "weapon_elite", "weapon_fiveseven", "weapon_ump45",
		"weapon_sg550", "weapon_galil", "weapon_famas", "weapon_usp", "weapon_glock18", "weapon_awp", "weapon_mp5navy",
		"weapon_m249", "weapon_m3", "weapon_m4a1", "weapon_tmp", "weapon_g3sg1", "weapon_flashbang", "weapon_deagle",
		"weapon_sg552", "weapon_ak47", "weapon_knife", "weapon_p90"
	};
 
	for(new i = 1; i < sizeof(weapons); i++)
	{
		if(equali(weapon_name, weapons[i]))
		{
			return i;
		}
	}
 
	return 0;
}


 • +
 • -
 • 1

#3 Dirr

  Pomocny

 • Autor tematu
 • Użytkownik

Reputacja: 10
Początkujący

 • Postów:60
 • Imię:Jakub
 • Lokalizacja:Zawiercie
Offline

Napisano 19.06.2017 19:08

Działa dzięki


 • +
 • -
 • 0
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych