Skocz do zawartości

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X, jak w większości społeczności internetowych musisz się zarejestrować aby móc odpowiadać lub zakładać nowe tematy, ale nie bój się to jest prosty proces w którym wymagamy minimalnych informacji.
 • Rozpoczynaj nowe tematy i odpowiedaj na inne
 • Zapisz się do tematów i for, aby otrzymywać automatyczne uaktualnienia
 • Dodawaj wydarzenia do kalendarza społecznościowego
 • Stwórz swój własny profil i zdobywaj nowych znajomych
 • Zdobywaj nowe doświadczenia

Dołączona grafika Dołączona grafika

Guest Message by DevFuse
 

Wklejka 17eb5ufg89two dodana przez Hiroshima, 24.02.2012 15:11
Typ:admin_gag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
#define VoiceCommMute 1		// 0 = Disabled ( no extra module required ) | 1 = Voicecomm muteing enabled. ( requires engine module)
#define BlockNameChange 1	// 0 = Disabled | 1 = Block namechange on gagged clients
#define LogAdminActions 1	// 0 = Disabled | 1 = Admin actions will be logged
#define DefaultGagTime 600.0	// The std gag time if no other time was entered. ( this is 10 min ), Remember the value MUST contain a .0
#define PlaySound 1		// 0 = Disabled | 1 = Play a sound to gagged clients when their trying to talk
#define GagReason 1		// 0 = Disabled | 1 = Gagged clients can see why there where gagged when they try to talk
#define MaxPlayers 32
#define AllowOtherPlugin2Interface 1
 
#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <engine>
 
new g_GagPlayers[MaxPlayers+1]	// Used to check if a player is gagged
#if GagReason == 1
new gs_GagReason[MaxPlayers+1][48]
#endif
 
public plugin_init() 
{ 
	register_plugin("Admin Gag","1.8.3","EKS") 
	register_clcmd("say","block_gagged") 
	register_clcmd("say_team","block_gagged") 
	register_concmd("amx_gag","CMD_GagPlayer",ADMIN_KICK,"<nick or #userid> <a|b|c> <time>") 
	register_concmd("amx_ungag","CMD_UnGagPlayer",ADMIN_KICK,"<nick or #userid>") 
} 
 
public block_gagged(id){ // This function is what check the say / team_say messages & block them if the client is blocked.
	if(!g_GagPlayers[id]) return PLUGIN_CONTINUE // Is true if the client is NOT blocked.
	new cmd[5] 
	read_argv(0,cmd,4) 
	if ( cmd[3] == '_' )
		{ 
		if (g_GagPlayers[id] & 2){ 
#if GagReason == 1
			client_print(id,print_chat,"* Dostaliscie mute dla twoich przyjacieli: %s",gs_GagReason[id]) 
#else
			client_print(id,print_chat,"* Dostałes Mute") 
#endif
 
#if PlaySound == 1
			client_cmd(id,"spk barney/youtalkmuch")
#endif
			return PLUGIN_HANDLED 
			} 
		} 
	else if (g_GagPlayers[id] & 1)  { 
#if GagReason == 1
			client_print(id,print_chat,"* Dostaliscie mute dla twoich przyjacieli: %s",gs_GagReason[id]) 
#else
			client_print(id,print_chat,"* Dostales Mute") 
#endif
#if PlaySound == 1
			client_cmd(id,"spk barney/youtalkmuch")
#endif
		return PLUGIN_HANDLED 
		} 
	return PLUGIN_CONTINUE 
	} 
public CMD_GagPlayer(id,level,cid) 
{ 
	if(!cmd_access (id,level,cid,1)) return PLUGIN_HANDLED
	new arg[32],VictimID
 
	read_argv(1,arg,31) 			// Arg contains Targets nick or Userid
	VictimID = cmd_target(id,arg,8)		// This code here tryes to find out the player index. Either from a nick or #userid
	if ((get_user_flags(VictimID) & ADMIN_IMMUNITY) && VictimID != id || !cmd_access (id,level,cid,2) ) { return PLUGIN_HANDLED; } // This code is kind of "long", its job is to. Stop actions against admins with immunity, Stop actions action if the user lacks access, or is a bot/hltv
	new s_Flags[4],VictimName[32],AdminName[32],flags,ShowFlags[32],CountFlags,s_GagTime[8],Float:f_GagTime
 
	read_argv(2,arg,31) 
	if (!arg[0]) // This means amx_gag <nick / userid> and no other flag or time was used.
	{
		f_GagTime = DefaultGagTime
		format(s_Flags,7,"abc")
	}
	else
	{
		if(contain(arg,"m")!=-1 && contain(arg,"!")==-1) // This means the time was entered in minuts and not seconds
		{
			copyc(s_GagTime,7,arg, 'm')
			f_GagTime = floatstr(s_GagTime) * 60
		}
		else if(isdigit(arg[0])&& contain(arg,"!")==-1) // The value was entered in seconds
		{
			format(s_GagTime,7,arg)
			f_GagTime = floatstr(s_GagTime)
		}
		read_argv(3,arg,8)
		if (!arg[0])	// No flag has been entered
			format(s_Flags,7,"abc")
		else if(contain(arg,"!")==-1)		// This means that arg did NOT contain the ! symbot
			format(s_Flags,7,arg)
		else if(contain(arg,"!")!=-1)		// This means that arg did DOES contain the ! symbot
			format(s_Flags,7,"abc")
		if (f_GagTime == 0.0)
		{
			read_argv(2,arg,8)
			if(contain(arg,"!")!=-1)
				format(s_Flags,3,"abc") // Flag was entered.
			else
				format(s_Flags,3,arg) // Flag was entered.
			f_GagTime = DefaultGagTime
		}
#if GagReason == 1
		new GagReasonFound=0
		for(new i=2;i<=4;i++)
		{
			read_argv(i,arg,31)
			if(contain(arg,"!")!=-1)
			{	
				read_args(arg,31)
				new tmp[32]
				copyc(tmp,32,arg,33)
				copy(gs_GagReason[VictimID],47,arg[strlen(tmp)+1])
				GagReasonFound = 1
			}
		}
		if(GagReasonFound == 0)	// If no reason was entered, add the std reason.
			format(gs_GagReason[VictimID],47,"Dostaliscie mute za zlamanie zasad")
#endif
	}
 
	flags = read_flags(s_Flags) // Converts the string flags ( a,b or c ) into a int
	g_GagPlayers[VictimID] = flags 
#if VoiceCommMute == 1
	if(flags & 4) // This code checks if the c flag was used ( reprisented by the number 4 ), If pressent it mutes his voicecomm.
		set_speak(VictimID, SPEAK_MUTED)
#endif
	new TaskParm[1]		// For some reason set_task requires a array. So i make a array :)
	TaskParm[0] = VictimID
	set_task( f_GagTime,"task_UnGagPlayer",VictimID,TaskParm,1) 
 
	CountFlags = 0
	if (flags & 1)
	{
		format(ShowFlags,31,"say")
		CountFlags++
	}
	if (flags & 2)
	{
		if(CountFlags)
			format(ShowFlags,31,"%s / say_team",ShowFlags)
		if(!CountFlags)
			format(ShowFlags,31,"say_team")
	}
#if VoiceCommMute != 0
	if(flags & 4)
	{
		if(CountFlags)
			format(ShowFlags,31,"%s / voicecomm",ShowFlags)
		if(!CountFlags)
			format(ShowFlags,31,"voicecomm")		
	}
#endif
	get_user_name(id,AdminName,31)
	get_user_name(VictimID,VictimName,31)
	switch(get_cvar_num("amx_show_activity"))  
	{ 
#if GagReason == 1
		case 2:  client_print(0,print_chat,"ADMIN %s: Dal Mute %s na rozmawianie przez %0.0f Minut, For: %s ( %s )",AdminName,VictimName,(f_GagTime / 60),gs_GagReason[VictimID],ShowFlags) // debug added
  		case 1:  client_print(0,print_chat,"ADMIN: Dal mute %s na rozmawianie przez %0.0f Minut, For: %s ( %s )",VictimName,(f_GagTime / 60),gs_GagReason[VictimID],ShowFlags) 
#else
		case 2:  client_print(0,print_chat,"ADMIN %s: Dal Mute %s na rozmawianie przez %0.0f Minut ( %s )",AdminName,VictimName,(f_GagTime / 60),ShowFlags) // debug added
  		case 1:  client_print(0,print_chat,"ADMIN: Dal mute %s na rozmaianie przez %0.0f Minut ( %s )",VictimName,(f_GagTime / 60),ShowFlags) 
#endif
 
	 }	
#if LogAdminActions == 1
	new parm[5] /*0 = Ofiara id | 1 = Admin id | 2 = uzywamy panelu kontrolnego jezeli dajemy Mute lub unMute | 3 = Flagi Mute | 4 = Dlugosc tego Mute */
	parm[0] = VictimID
	parm[1] = id
	parm[2] = 0
	parm[3] = flags
	parm[4] = floatround(Float:f_GagTime)
	LogAdminAction(parm)
#endif
	return PLUGIN_HANDLED
} 
 
public CMD_UnGagPlayer(id,level,cid)  /// Removed gagged player ( done via console command )
{
	new arg[32],VictimID
	read_argv(1,arg,31) 			// Arg contains Targets nick
 
	VictimID = cmd_target(id,arg,8)		// This code here tryes to find out the player index. Either from a nick or #userid
	if ((get_user_flags(VictimID) & ADMIN_IMMUNITY) && VictimID != id || !cmd_access (id,level,cid,2) ) { return PLUGIN_HANDLED; } // This code is kind of "long", its job is to. Stop actions against admins with immunity, Stop actions action if the user lacks access, or is a bot/hltv
 
	new AdminName[32],VictimName[32] 
 
	get_user_name(id,AdminName,31)		// Gets Admin name
	get_user_name(VictimID,VictimName,31)
 
	if(!g_GagPlayers[VictimID])		// Checks if player has gagged flag
	{
		console_print(id,"%s Nie ma Mute & moze nie jest od Mutowany.",arg)
		return PLUGIN_HANDLED
	}
	switch(get_cvar_num("amx_show_activity"))  
	{ 
  		case 2:  client_print(0,print_chat,"ADMIN %s: Zdjal Mute %s",AdminName,VictimName) 
  		case 1:  client_print(0,print_chat,"ADMIN: Zdjal Mute %s",VictimName) 
 	}
 
#if LogAdminActions == 1
	new parm[3] /*0 = Ofiara id | 1 = Admin id | 2 = uzywamy panelu kontrolnego jezeli dajemy Mute lub unMute| 3 = Flagi mute | 4 = Dlugosc tego mute */
	parm[0] = VictimID
	parm[1] = id
	parm[2] = 1
	LogAdminAction(parm)
#endif
	remove_task(VictimID)		// Removes the set_task set to ungag the player
	UnGagPlayer(VictimID)		// This is the function that does the actual removal of the gag info
	return PLUGIN_HANDLED
} 
 
public client_disconnect(id) 
{ 
	if(g_GagPlayers[id]) // Checks if disconnected player is gagged, and removes flags from his id.
	{
		new Nick[32],Authid[35]
		get_user_name(id,Nick,31)
		get_user_authid(id,Authid,34)
		client_print(0,print_chat,"[AMX] Mute Graczy jest Wylaczone ( %s <%s> )",Nick,Authid)
		remove_task(id)		// Removes the set_task set to ungag the player
		UnGagPlayer(id)		// This is the function that does the actual removal of the gag info
	}
}
#if BlockNameChange == 1
public client_infochanged(id)
{
	if(g_GagPlayers[id])
	{
		new newname[32], oldname[32]
		get_user_info(id, "name", newname,31)
		get_user_name(id,oldname,31)
 
		if (!equal(oldname,newname))
		{
			client_print(id,print_chat,"* Mutowani Klienci nie moga zmienić nazwy")
			set_user_info(id,"name",oldname)
		}
	}
}
#endif
public task_UnGagPlayer(TaskParm[])	// This function is called when the task expires
{
	new VictimName[32]
	get_user_name(TaskParm[0],VictimName,31)
	client_print(0,print_chat,"ADMIN: %s jest juz nie mutowany",VictimName)
	UnGagPlayer(TaskParm[0])
}
#if LogAdminActions == 1
stock LogAdminAction(parm[]) // This code is what logs the admin actions.
{ 
	new VictimName[32],AdminName[32],AdminAuth[35],VictimAuth[35]
	get_user_name(parm[1],AdminName,31)
	get_user_name(parm[0],VictimName,31)
	get_user_authid(parm[1],AdminAuth,34)
	get_user_authid(parm[0],VictimAuth,34)
 
#if GagReason == 1
	if(parm[2] == 0)
		log_amx("Gag: ^"%s<%s>^" ma Mute %s <%s> dla %d ( %d ) Reason: %s",AdminName,AdminAuth,VictimName,VictimAuth,parm[4],parm[3],gs_GagReason[parm[0]])
#else
	if(parm[2] == 0)
		log_amx("Gag: ^"%s<%s>^" ma Mute %s <%s> dla %d ( %d )",AdminName,AdminAuth,VictimName,VictimAuth,parm[4],parm[3])
#endif
	if(parm[2] == 1)
		log_amx("UnGag: ^"%s<%s>^" nie ma Mute %s<%s>",AdminName,AdminAuth,VictimName,VictimAuth)
}
#endif
stock UnGagPlayer(id) // This code is what removes the gag.
{ 
#if VoiceCommMute == 1
	if(g_GagPlayers[id] & 4)	// Unmutes the player if he had voicecomm muted.
	{
		if(get_cvar_num("sv_alltalk") == 1)
			set_speak(id, SPEAK_ALL)
		else 
			set_speak(id, SPEAK_NORMAL)
	}
#endif
	g_GagPlayers[id] = 0
#if GagReason == 1
	setc(gs_GagReason[id],31,0)
#endif
}
#if AllowOtherPlugin2Interface == 1
public func_AddGag(id)
{
	g_GagPlayers[id] = 7 
	new TaskParm[1]		// For some reason set_task requires a array. So i make a array :)
	TaskParm[0] = id
#if VoiceCommMute == 1
	set_speak(id, SPEAK_MUTED)
#endif
	set_task( DefaultGagTime,"task_UnGagPlayer",id,TaskParm,1)
}
 
public func_RemoveGag(id)
{
	remove_task(id)		// Removes the set_task set to ungag the player
	UnGagPlayer(id)
}
#endif

Dodanych wklejek: 3852
Powered By (Pav32) Pastebin © 2011