Skocz do zawartości

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X, jak w większości społeczności internetowych musisz się zarejestrować aby móc odpowiadać lub zakładać nowe tematy, ale nie bój się to jest prosty proces w którym wymagamy minimalnych informacji.
 • Rozpoczynaj nowe tematy i odpowiedaj na inne
 • Zapisz się do tematów i for, aby otrzymywać automatyczne uaktualnienia
 • Dodawaj wydarzenia do kalendarza społecznościowego
 • Stwórz swój własny profil i zdobywaj nowych znajomych
 • Zdobywaj nowe doświadczenia

Dołączona grafika Dołączona grafika

Guest Message by DevFuse
 

Dokumentacja AMX Mod X v. 11.5 Uzupełnionych funkcji: Sortowanie: Według modułów | Alfabetycznie
Szukaj funkcji:

3rdParty
Core
Cstrike
CSX
DoDX
Engine
ESF
Fakemeta
Fun
fun
GeoIP
HamSandwich
JSON
NS
nVault
REAPI
Regex
Sockets
Sql
SQLx
TFCX
TSFUN
TSX
tsx

dbi.inc


#


/* SQL Database API
 * By the AMX Mod X Development Team
 * Notes - Read the comments! Make sure your plugins use 
 * nice ANSI SQL and don't use database column names like "key"
 * otherwise this API will be a nightmare
 * Never do error checking with the not operator! This is bad:
 *  if (!dbi_query())
 * You should do:
 *  ret = dbi_query()
 *  if (ret < 0)
 * This is because DBI functions can and will return negative numbers
 * Negative numbers evaluate to "true" in AMX.
 */

#if defined _dbi_included
 #endinput
#endif
#define _dbi_included

// You can't include SQLX first!
// there's really no reason to anyway.
#assert !defined _sqlx_included

#if AMXX_VERSION_NUM >= 175
 #pragma reqclass dbi
#else
 #pragma library dbi
#endif

enum Sql
{
	SQL_FAILED=0,
	SQL_OK
};

enum Result
{
	RESULT_FAILED=-1,
	RESULT_NONE,
	RESULT_OK
};

/* This will return a number equal to or below 0 on failure.
 * If it does fail, the error will be mirrored in dbi_error()
 * The return value will otherwise be a resource handle, not an
 * OK code or cell pointer.
 */
native Sql:dbi_connect(_host[], _user[], _pass[], _dbname[], _error[]="", _maxlength=0);

/* This will do a simple query execution on the SQL server.
 * If it fails, it will return a number BELOW ZERO (0)
 * If zero, it succeeded with NO RETURN RESULT.
 * If greater than zero, make sure to call dbi_free_result() on it!
 * The return is a handle to the result set
 */
native Result:dbi_query(Sql:_sql, _query[], any:...);

/* Has the same usage as dbi_query, but this native returns by
 * reference the number of rows affected in the query. If the
 * query fails rows will be equal to -1.
 */
native Result:dbi_query2(Sql:_sql, &rows, _query[], any:...);

/* Returns 0 on failure or End of Results.
 * Advances result pointer by one row.
 */
native dbi_nextrow(Result:_result);

/* Gets a field by number. Returns 0 on failure.
 * Although internally fields always start from 0, 
 * This function takes fieldnum starting from 1.
 * No extra params: returns int
 * One extra param: returns Float: byref
 * Two extra param: Stores string with length
 */
native dbi_field(Result:_result, _fieldnum, {Float,_}:... );

/* Gets a field by name. Returns 0 on failure.
 * One extra param: returns Float: byref
 * Two extra param: Stores string with length
 */
native dbi_result(Result:_result, _field[], {Float,_}:... );

/* Returns the number of rows returned from a query
 */
native dbi_num_rows(Result:_result);

/* Frees memory used by a result handle. Do this or get memory leaks.
 */
native dbi_free_result(&Result:result);

/* Closes a database handle. Internally, it will also 
 * mark the handle as free, so this particular handle may
 * be re-used in the future to save time.
 */
native dbi_close(&Sql:_sql);

/* Returns an error message set. For PGSQL and MySQL,
 * this is a direct error return from the database handle/API.
 * For MSSQL, it returns the last error message found from a 
 * thrown exception.
 */
native dbi_error(Sql:_sql, _error[], _len);

/* Returns the type of database being used. So far:
 * "mysql", "pgsql", "mssql", "sqlite"
 */
native dbi_type(_type[], _len);

/* Returns the number of fields/colums in a result set.
 * Unlike dbi_nextrow, you must pass a valid result handle.
 */
native dbi_num_fields(Result:result);

/* Retrieves the name of a field/column in a result set.
 * Requires a valid result handle, and columns are numbered 1 to n.
 */
native dbi_field_name(Result:result, field, name[], maxLength);

/* This function can be used to find out if a table in a Sqlite database exists.
 */
stock bool:sqlite_table_exists(Sql:sql, table[]) 
{
	new bool:exists;
	new query[128];
	format(query, 127, "SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table' AND name='%s' LIMIT 1;", table);

	new Result:result = dbi_query(sql, query);

	if (dbi_nextrow(result))
	{
		exists = true;
	}
	else
	{
		exists = false;
	}

	if (result > RESULT_NONE)
	{
		dbi_free_result(result);
	}

	return exists;
}

Pobierz plik dbi.inc