Skocz do zawartości

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X, jak w większości społeczności internetowych musisz się zarejestrować aby móc odpowiadać lub zakładać nowe tematy, ale nie bój się to jest prosty proces w którym wymagamy minimalnych informacji.
 • Rozpoczynaj nowe tematy i odpowiedaj na inne
 • Zapisz się do tematów i for, aby otrzymywać automatyczne uaktualnienia
 • Dodawaj wydarzenia do kalendarza społecznościowego
 • Stwórz swój własny profil i zdobywaj nowych znajomych
 • Zdobywaj nowe doświadczenia

Dołączona grafika Dołączona grafika

Guest Message by DevFuse
 

Wklejka 138697495738062 dodana przez fabian3579, 13.12.2013 23:49
Typ:


138697495738062
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
/*
*  _______   _   _ __     __
* | _____/  | |  | | \ \  __  / /
* | |     | |  | | | | / \ | |
* | |     | |____| | | |/ __ \| |
* | |  ___  | ______ | |  / \  |
* | | |_ | | |  | | | /  \ |
* | |  | | | |  | | | |   | |
* | |____| | | |  | | | |   | |
* |_______/  |_|  |_| \_/   \_/
*
*
*
* Last Edited: 06-12-08
*
* ============
*  Changelog:
* ============
*
* v1.3
*  -Bug Fixes
*
* v1.0
*  -Initial Release
*
*/
 
#define VERSION	"1.3"
 
#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <fakemeta>
 
#define MAX_SOUNDS	50
#define MAX_p_MODELS	50
#define MAX_v_MODELS	50
#define MAX_w_MODELS	50
 
#define MAP_CONFIGS	1
 
new new_sounds[MAX_SOUNDS][48]
new old_sounds[MAX_SOUNDS][48]
new sounds_team[MAX_SOUNDS]
new soundsnum
 
new new_p_models[MAX_p_MODELS][48]
new old_p_models[MAX_p_MODELS][48]
new p_models_team[MAX_p_MODELS]
new p_modelsnum
 
new new_v_models[MAX_v_MODELS][48]
new old_v_models[MAX_v_MODELS][48]
new v_models_team[MAX_p_MODELS]
new v_modelsnum
 
new new_w_models[MAX_w_MODELS][48]
new old_w_models[MAX_w_MODELS][48]
new w_models_team[MAX_p_MODELS]
new w_modelsnum
 
new maxplayers
 
public plugin_init()
{
	register_plugin("Weapon Model + Sound Replacement",VERSION,"GHW_Chronic")
	register_forward(FM_EmitSound,"Sound_Hook")
	register_forward(FM_SetModel,"W_Model_Hook",1)
	register_logevent("newround",2,"1=Round_Start")
	register_event("CurWeapon","Changeweapon_Hook","be","1=1")
	maxplayers = get_maxplayers()
}
 
public plugin_precache()
{
	new configfile[200]
	new configsdir[200]
	new map[32]
	get_configsdir(configsdir,199)
	get_mapname(map,31)
	format(configfile,199,"%s/new_weapons_%s.ini",configsdir,map)
	if(file_exists(configfile))
	{
		load_models(configfile)
	}
	else
	{
		format(configfile,199,"%s/new_weapons.ini",configsdir)
		load_models(configfile)
	}
}
 
public load_models(configfile[])
{
	if(file_exists(configfile))
	{
		new read[96], left[48], right[48], right2[32], trash, team
		for(new i=0;i<file_size(configfile,1);i++)
		{
			read_file(configfile,i,read,95,trash)
			if(containi(read,";")!=0 && containi(read," ")!=-1)
			{
				strbreak(read,left,47,right,47)
				team=0
				if(containi(right," ")!=-1)
				{
					strbreak(right,right,47,right2,31)
					replace_all(right2,31,"^"","")
					if(
					equali(right2,"T") ||
					equali(right2,"Terrorist") ||
					equali(right2,"Terrorists") ||
					equali(right2,"Blue") ||
					equali(right2,"B") ||
					equali(right2,"Allies") ||
					equali(right2,"1")
					) team=1
					else if(
					equali(right2,"CT") ||
					equali(right2,"Counter") ||
					equali(right2,"Counter-Terrorist") ||
					equali(right2,"Counter-Terrorists") ||
					equali(right2,"CounterTerrorists") ||
					equali(right2,"CounterTerrorist") ||
					equali(right2,"Red") ||
					equali(right2,"R") ||
					equali(right2,"Axis") ||
					equali(right2,"2")
					) team=2
					else if(
					equali(right2,"Yellow") ||
					equali(right2,"Y") ||
					equali(right2,"3")
					) team=3
					else if(
					equali(right2,"Green") ||
					equali(right2,"G") ||
					equali(right2,"4")
					) team=4
				}
				replace_all(right,47,"^"","")
				if(file_exists(right))
				{
					if(containi(right,".mdl")==strlen(right)-4)
					{
						if(!precache_model(right))
						{
							log_amx("Error attempting to precache model: ^"%s^" (Line %d of new_weapons.ini)",right,i+1)
						}
						else if(containi(left,"models/p_")==0)
						{
							format(new_p_models[p_modelsnum],47,right)
							format(old_p_models[p_modelsnum],47,left)
							p_models_team[p_modelsnum]=team
							p_modelsnum++
						}
						else if(containi(left,"models/v_")==0)
						{
							format(new_v_models[v_modelsnum],47,right)
							format(old_v_models[v_modelsnum],47,left)
							v_models_team[v_modelsnum]=team
							v_modelsnum++
						}
						else if(containi(left,"models/w_")==0)
						{
							format(new_w_models[w_modelsnum],47,right)
							format(old_w_models[w_modelsnum],47,left)
							w_models_team[w_modelsnum]=team
							w_modelsnum++
						}
						else
						{
							log_amx("Model type(p_ / v_ / w_) unknown for model: ^"%s^" (Line %d of new_weapons.ini)",right,i+1)
						}
					}
					else if(containi(right,".wav")==strlen(right)-4 || containi(right,".mp3")==strlen(right)-4)
					{
						replace(right,47,"sound/","")
						replace(left,47,"sound/","")
						if(!precache_sound(right))
						{
							log_amx("Error attempting to precache sound: ^"%s^" (Line %d of new_weapons.ini)",right,i+1)
						}
						else
						{
							format(new_sounds[soundsnum],47,right)
							format(old_sounds[soundsnum],47,left)
							sounds_team[soundsnum]=team
							soundsnum++
						}
					}
					else
					{
						log_amx("Invalid File: ^"%s^" (Line %d of new_weapons.ini)",right,i+1)
					}
				}
				else
				{
					log_amx("File Inexistent: ^"%s^" (Line %d of new_weapons.ini)",right,i+1)
				}
				/*if(!file_exists(left))
				{
					log_amx("Warning: File Inexistent: ^"%s^" (Line %d of new_weapons.ini). ONLY A WARNING. PLUGIN WILL STILL WORK!!!!",left,i+1)
				}*/
			}
		}
	}
}
 
public Changeweapon_Hook(id)
{
	if(!is_user_alive(id))
	{
		return PLUGIN_CONTINUE
	}
	static model[32], i, team
 
	team = get_user_team(id)
 
	pev(id,pev_viewmodel2,model,31)
	for(i=0;i<v_modelsnum;i++)
	{
		if(equali(model,old_v_models[i]))
		{
			if(v_models_team[i]==team || !v_models_team[i])
			{
				set_pev(id,pev_viewmodel2,new_v_models[i])
				break;
			}
		}
	}
 
	pev(id,pev_weaponmodel2,model,31)
	for(i=0;i<p_modelsnum;i++)
	{
		if(equali(model,old_p_models[i]))
		{
			if(p_models_team[i]==team || !p_models_team[i])
			{
				set_pev(id,pev_weaponmodel2,new_p_models[i])
				break;
			}
		}
	}
	return PLUGIN_CONTINUE
}
 
public Sound_Hook(id,channel,sample[])
{
	if(!is_user_alive(id))
	{
		return FMRES_IGNORED
	}
	if(channel!=CHAN_WEAPON && channel!=CHAN_ITEM)
	{
		return FMRES_IGNORED
	}
 
	static i, team
 
	team = get_user_team(id)
 
	for(i=0;i<soundsnum;i++)
	{
		if(equali(sample,old_sounds[i]))
		{
			if(sounds_team[i]==team || !sounds_team[i])
			{
				engfunc(EngFunc_EmitSound,id,CHAN_WEAPON,new_sounds[i],1.0,ATTN_NORM,0,PITCH_NORM)
				return FMRES_SUPERCEDE
			}
		}
	}
	return FMRES_IGNORED
}
 
public W_Model_Hook(ent,model[])
{
	if(!pev_valid(ent))
	{
		return FMRES_IGNORED
	}
	static i
	for(i=0;i<w_modelsnum;i++)
	{
		if(equali(model,old_w_models[i]))
		{
			engfunc(EngFunc_SetModel,ent,new_w_models[i])
			return FMRES_SUPERCEDE
		}
	}
	return FMRES_IGNORED
}
 
public newround()
{
	static ent, classname[8], model[32]
	ent = engfunc(EngFunc_FindEntityInSphere,maxplayers,Float:{0.0,0.0,0.0},4800.0)
	while(ent)
	{
		if(pev_valid(ent))
		{
			pev(ent,pev_classname,classname,7)
			if(containi(classname,"armoury")!=-1)
			{
				pev(ent,pev_model,model,31)
				W_Model_Hook(ent,model)
			}
		}
		ent = engfunc(EngFunc_FindEntityInSphere,ent,Float:{0.0,0.0,0.0},4800.0)
	}
}