Skocz do zawartości

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X, jak w większości społeczności internetowych musisz się zarejestrować aby móc odpowiadać lub zakładać nowe tematy, ale nie bój się to jest prosty proces w którym wymagamy minimalnych informacji.
 • Rozpoczynaj nowe tematy i odpowiedaj na inne
 • Zapisz się do tematów i for, aby otrzymywać automatyczne uaktualnienia
 • Dodawaj wydarzenia do kalendarza społecznościowego
 • Stwórz swój własny profil i zdobywaj nowych znajomych
 • Zdobywaj nowe doświadczenia

Dołączona grafika Dołączona grafika

Guest Message by DevFuse
 

Wklejka 132853701421000 dodana przez SqNw0w, 06.02.2012 15:03
Typ:


Admin_Screen3v15
132853701421000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
/* AMX Mod X script. 
* 
* Admin Screen 3 v1.5 black by caxixi
* 
* Based on Admin Screen by Rav & Admin Screen 2 v1.0 by uTg | bigpapajiggs 
* 
* amx_screen <authid/nick/userid> <number of screens> 
*
*
*
*
*      cvary dopisz do amxx.cfg z wlasnym adresem forum
*
*               cvary
* amx_screen_forum "www.FraGGers.pl" // adres forum
* amx_screen_ban 2 // 0 - kill 1 -perm obsluga amx_bans, minibans 2- perm bez amxbans
* amx_screen_adminss 1 // 0 - fotki tylko u gracza 1- fotki u gracza i admina
*/ 
 
#include <amxmodx> 
#include <amxmisc> 
 
new koniec
new player
new forum
new adres[51]
new ban_typ
new ban
new fota
new fota_dla_admina
 
//PCVAR 
new maxss, ssinterval, timestamptype
 
public plugin_init() 
{ 
register_plugin("Admin Screen 3", "1.5", "caxixi") 
register_concmd("amx_ss", "concmd_screen", ADMIN_LEVEL_A, "<authid, nick or #userid> <screens>")
 
maxss = register_cvar("amx_maxscreens", "5") 
ssinterval = register_cvar("amx_ssinterval", "2.0") 
timestamptype = register_cvar("amx_timestamptype", "1,5") 
forum = register_cvar("amx_screen_forum", "www.FraGGers.pl") 
ban = register_cvar("amx_screen_ban", "1")
fota = register_cvar("amx_screen_adminss", "1") 
} 
 
// zielony napis
fnGreenChat( plr, const message[], {Float,Sql,Result,_}:... ) 
{ 
  static max_players, svc_saytext; 
  if( !max_players ) 
    max_players = get_maxplayers( ); 
  if( !svc_saytext ) 
    svc_saytext = get_user_msgid( "SayText" ); 
 
  static msg[192]; 
  msg[0] = 0x04; 
 
  vformat( msg[1], sizeof msg - 2, message, 3 ); 
 
  if( plr > 0 && plr <= max_players ) 
  { 
    message_begin( MSG_ONE, svc_saytext, { 0, 0, 0 }, plr ); 
    write_byte( plr ); 
    write_string( msg ); 
    message_end( ); 
  } 
  else if( plr == 0 ) 
  { 
    for( new i = 1 ; i <= max_players ; i++ ) 
    { 
      if( is_user_connected( i ) ) 
      { 
        message_begin( MSG_ONE, svc_saytext, { 0, 0, 0 }, i ); 
        write_byte( i ); 
        write_string( msg ); 
        message_end( ); 
      } 
    } 
  } 
 
  return 1; 
}
 
 
 
public concmd_screen(id, level, cid) 
{ 
//Is the amx_screen'er an admin? 
if(!cmd_access(id, level, cid, 3)) 
{ 
return PLUGIN_HANDLED 
} 
 
//Read the arguements 
new arg1[24], arg2[4] 
read_argv(1, arg1, 23) 
read_argv(2, arg2, 3) 
 
 
new screens = str_to_num(arg2) 
new maxscreens = get_pcvar_num(maxss) 
 
//Let us make sure that there aren't too many screenshots taken 
if(screens > maxscreens) 
{ 
console_print(id, "[AMXX] You cannot take that many screenshots!") 
 
return PLUGIN_HANDLED 
} 
 
//Does the target exist? 
player = cmd_target(id, arg1, 1) 
if (!player) 
{ 
return PLUGIN_HANDLED 
} 
 
//How many screenshots? 
new Float:interval = get_pcvar_float(ssinterval) 
new array[2] 
array[0] = id 
array[1] = player 
koniec = screens
// pobranie adresu forum i typu bana
get_pcvar_string(forum,adres,50)
ban_typ = get_pcvar_num(ban)
fota_dla_admina = get_pcvar_num(fota)
set_task(interval, "takeScreen", 0, array,2, "a", screens) 
 
return PLUGIN_HANDLED 
} 
 
public takeScreen(array[2]) 
{ 
new player = array[1] 
new id = array[0] 
new ip[16] 
new SteamID[33]
 
koniec = koniec - 1
 
//Get time, admin name, and target name 
new timestamp[32], timestampmsg[128], name[32], adminname[32] 
get_time("%m/%d/%Y - %H:%M:%S", timestamp, 31) 
get_user_name(player, name, 31) 
get_user_ip(player, ip, 15, 1) 
get_user_authid(player , SteamID , 32)
get_user_name(id, adminname, 31) 
 
//No timestamp 
if(get_pcvar_num(timestamptype) == 0) 
{ 
 
fnGreenChat(player, "** wstaw foty na %s  player ^"%s^" admin ^"%s^" **",adres, name, adminname)
fnGreenChat(player, "** moje IP: ^"%s^" | SteamID: ^"%s^" **", ip, SteamID, timestamp)
 
//Take the screenshot 
client_cmd(player, "net_graph 3")
client_cmd(player, "r_norefresh 1") //zatrzymanie odswierzania.
client_cmd(player, "fps_max 1")
client_cmd(player, "snapshot") 
client_cmd(player, "r_norefresh 0") //odblokowanie odswierzania.
log_to_file("screenlog.txt"," name: ^"%s^" | IP: ^"%s^" | STEAMID: %s | admin: ^"%s^" ^n",name,ip, SteamID, adminname) 
console_print(id, "[AMXX] FOTY ZOSTALY ZROBIONE POPRAWNIE GRACZOWI ^"%s^" | IP: ^"%s^" | STEAMID: ^"%s^" ** ", name, ip, SteamID )
fnGreenChat(id, "** [AMXX] FOTY ZOSTALY ZROBIONE POPRAWNIE GRACZOWI ^"%s^" | IP: ^"%s^" | STEAMID: ^"%s^" ** ", name, ip, SteamID ) 
} 
//Client Print only 
else if(get_pcvar_num(timestamptype) == 1) 
{ 
//info o fotce u gracza
fnGreenChat(player, "** wstaw foty na %s | player ^"%s^" | admin ^"%s^" | (%s) **", adres, name, adminname, timestamp)
fnGreenChat(player, "** moje IP: ^"%s^" | SteamID: ^"%s^" **", ip, SteamID, timestamp)
//ustawienie net graph 3
client_cmd(player, "net_graph 3")
if(fota_dla_admina == 1)
{
client_cmd(id, "net_graph 3")
}
// obnizenie fps
client_cmd(player, "fps_max 1")
if(fota_dla_admina == 1)
{
client_cmd(id, "fps_max 1")
}
//zrobienie fotki
client_cmd(player, "snapshot") 
if(fota_dla_admina == 1)
{
 client_cmd(id, "snapshot") 
}
// info o fotce u admina
fnGreenChat(id, "** [AMXX] FOTY ZOSTALY ZROBIONE GRACZOWI ^"%s^" | IP: ^"%s^" | STEAMID: ^"%s^" ** ", name, ip, SteamID )
console_print(id, "[AMXX] FOTY ZOSTALY ZROBIONE GRACZOWI ^"%s^" | IP: ^"%s^" | STEAMID: ^"%s^" ** ", name, ip, SteamID )
// dodanie wpisu w logach
log_to_file("screenlog.txt"," name: ^"%s^" | IP: ^"%s^" | STEAMID: %s | admin: ^"%s^" ^n",name,ip, SteamID, adminname) 
} 
 
 
//HUD Message only 
else if(get_pcvar_num(timestamptype) == 2) 
{ 
//info o fotce u gracza
fnGreenChat(player, "** wstaw foty na %s | player ^"%s^" | admin ^"%s^" | (%s) **", adres, name, adminname, timestamp)
fnGreenChat(player, "** moje IP: ^"%s^" | SteamID: ^"%s^" **", ip, SteamID, timestamp)
 
//HUD Timestamp Message 
set_hudmessage(player, 255, 0, -1.0, 0.3, 0, 0.25, 1.0, 0.0, 0.0, 4) 
format(timestampmsg, 127, "** TIMESTAMP - %s **", timestamp) 
show_hudmessage(player, timestampmsg) 
 
 
//ustawienie net graph 3
client_cmd(player, "net_graph 3")
if(fota_dla_admina == 1)
{
client_cmd(id, "net_graph 3")
}
// obnizenie fps
client_cmd(player, "fps_max 1")
if(fota_dla_admina == 1)
{
client_cmd(id, "fps_max 1")
}
//zrobienie fotki
client_cmd(player, "snapshot") 
if(fota_dla_admina == 1)
{
client_cmd(id, "snapshot") 
}
// info o fotce u admina
fnGreenChat(id, "** [AMXX] FOTY ZOSTALY ZROBIONE GRACZOWI ^"%s^" | IP: ^"%s^" | STEAMID: ^"%s^" ** ", name, ip, SteamID )
console_print(id, "[AMXX] FOTY ZOSTALY ZROBIONE GRACZOWI ^"%s^" | IP: ^"%s^" | STEAMID: ^"%s^" ** ", name, ip, SteamID )
// dodanie wpisu w logach
log_to_file("screenlog.txt"," name: ^"%s^" | IP: ^"%s^" | STEAMID: %s | admin: ^"%s^" ^n",name,ip, SteamID, adminname) 
}
 
 
 
 
 
//Both 
else if(get_pcvar_num(timestamptype) == 3) 
{ 
 
//HUD Timestamp Message 
set_hudmessage(player, 255, 0, -1.0, 0.3, 0, 0.25, 1.0, 0.0, 0.0, 4) 
format(timestampmsg, 127, "** TIMESTAMP - %s **", timestamp) 
show_hudmessage(player, timestampmsg) 
 
//info o fotce u gracza
fnGreenChat(player, "** wstaw foty na %s | player ^"%s^" | admin ^"%s^" | (%s) **", adres, name, adminname, timestamp)
fnGreenChat(player, "** moje IP: ^"%s^" | SteamID: ^"%s^" **", ip, SteamID, timestamp)
 
 
//ustawienie net graph 3
client_cmd(player, "net_graph 3")
if(fota_dla_admina == 1)
{
client_cmd(id, "net_graph 3")
}
 
// obnizenie fps
client_cmd(player, "fps_max 1")
if(fota_dla_admina == 1)
{
client_cmd(id, "fps_max 1")
}
 
//zrobienie fotki
client_cmd(player, "snapshot") 
if(fota_dla_admina == 1)
{
client_cmd(id, "snapshot") 
}
 
// info o fotce u admina
fnGreenChat(id, "** [AMXX] FOTY ZOSTALY ZROBIONE GRACZOWI ^"%s^" | IP: ^"%s^" | STEAMID: ^"%s^" ** ", name, ip, SteamID )
console_print(id, "[AMXX] FOTY ZOSTALY ZROBIONE GRACZOWI ^"%s^" | IP: ^"%s^" | STEAMID: ^"%s^" ** ", name, ip, SteamID )
 
// dodanie wpisu w logach
log_to_file("screenlog.txt"," name: ^"%s^" | IP: ^"%s^" | STEAMID: %s | admin: ^"%s^" ^n",name,ip, SteamID, adminname) 
} 
 
 
 
 
if(koniec == 0)
{
 
// fps na 101
client_cmd(player, "fps_max 101")
if(fota_dla_admina == 1)
{
client_cmd(id, "fps_max 101")
}
 
 
// info w konsoli gracza
console_print(player, "********************************************************")
console_print(player, "** Admin ^"%s^" z powodu podejrzen o Czitowanie zrobil Ci screeny **",adminname)
console_print(player, "** Screeny znajdziesz w katalogi cstrike/cstrike_polish           **")
console_print(player, "** W celu odbanowania koniecznie wrzuc je na %s         **", adres)
console_print(player, "********************************************************")
 
// co ma robic
if(ban_typ == 0)
{
client_cmd(player, "kill")
}
 
else if(ban_typ == 1)
{
client_cmd(id, "amx_ban 0 ^"%s^" ^"Wstaw Foty na %s^" ", name, adres)
}
 
else if(ban_typ == 2)
{
client_cmd(id, "amx_banip ^"%s^" 0 ^"Wstaw Foty na %s^" ", name, adres)
}
 
}
 
return PLUGIN_CONTINUE 
}