Skocz do zawartości

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X, jak w większości społeczności internetowych musisz się zarejestrować aby móc odpowiadać lub zakładać nowe tematy, ale nie bój się to jest prosty proces w którym wymagamy minimalnych informacji.
  • Rozpoczynaj nowe tematy i odpowiedaj na inne
  • Zapisz się do tematów i for, aby otrzymywać automatyczne uaktualnienia
  • Dodawaj wydarzenia do kalendarza społecznościowego
  • Stwórz swój własny profil i zdobywaj nowych znajomych
  • Zdobywaj nowe doświadczenia

Dołączona grafika Dołączona grafika

Guest Message by DevFuse
 

SongBlueX - zdjęcie

SongBlueX

Rejestracja: 30.05.2016
Aktualnie: Nieaktywny
Poza forum Ostatnio: 07.03.2021 13:55
-----

Moje tematy

[KOSZ] Lagi Na Server

10.11.2016 10:20

Witajcie mam pytanie który plugin albo cos moze lagować server przy ping 25-35 

 

Plugin Ini 

 

; AMX Mod X plugins

 
; Admin Base - Always one has to be activated
amxbans_core.amxx 
amxbans_main.amxx
;"admin.amxx ; admin base (required for any admin-related)
;admin_sql.amxx ; admin base - SQL version (comment admin.amxx)
 
; Basic
admincmd.amxx ; basic admin console commands
adminhelp.amxx ; help command for admin console commands
adminslots.amxx ; slot reservation
multilingual.amxx ; Multi-Lingual management
 
; Menus
menufront.amxx ; front-end for admin menus
cmdmenu.amxx ; command menu (speech, settings)
plmenu.amxx ; players menu (kick, ban, client cmds.)
;telemenu.amxx ; teleport menu (Fun Module required!)
mapsmenu.amxx ; maps menu (vote, changelevel)
pluginmenu.amxx ; Menus for commands/cvars organized by plugin
 
; Chat / Messages
adminchat.amxx ; console chat commands
antiflood.amxx ; prevent clients from chat-flooding the server
scrollmsg.amxx ; displays a scrolling message
imessage.amxx ; displays information messages
adminvote.amxx ; vote commands
 
; Map related
;nextmap.amxx ; displays next map in mapcycle
;mapchooser.amxx ; allows to vote for next map
;timeleft.amxx ; displays time left on map
mapchooser4.amxx
 
; Configuration
pausecfg.amxx ; allows to pause and unpause some plugins
statscfg.amxx ; allows to manage stats plugins via menu and commands
 
; Counter-Strike
;restmenu.amxx ; restrict weapons menu
statsx.amxx ; stats on death or round end (CSX Module required!)
;miscstats.amxx ; bunch of events announcement for Counter-Strike
;stats_logging.amxx ; weapons stats logging (CSX Module required!)
 
; Enable to use AMX Mod plugins
;amxmod_compat.amxx ; AMX Mod backwards compatibility layer
 
; Custom - Add 3rd party plugins here
paintballgun.amxx                           ;paintball
paintballmod.amxx                           ;paintball
paintballnade.amxx                          ;paintball
nozowka_mp3.amxx
parachute.amxx
hpk.amxx
bomba_explode_sound.amxx
RoundSound.amxx
ad_manager.amxx
resetscore.amxx
VIP.amxx

amxx.cfg

 

// AMX Mod X Configuration File

echo Executing AMX Mod X Configuration File
 
// Default access for all non admin players (see users.ini for access details)
//
// Default value: "z"
amx_default_access "z"
 
// Name of setinfo which should store a password on a client (you should change this)
// Note: Always prefix the field with an underscore (aka: "_")
// (Example: setinfo _pw "password")
//
// Default value: "_pw"
amx_password_field "_pw"
 
// Mode of logging to a server
// 0 - disable logging, players won't be checked (and access won't be set)
// 1 - normal mode which obey flags set in accounts
// 2 - kick all players not on list
//
// Default value: 1
amx_mode 1
 
// Show admins activity
// 0 - disabled
// 1 - show without admin name
// 2 - show with name
//
// Default value: 2
amx_show_activity 2
 
// Frequency in seconds and text of scrolling message
//
// Default value: "Welcome to %hostname% -- This server is using AMX Mod X" 600
amx_scrollmsg "Witamy na %hostname% -- Ten serwer uzywa AMX Mod X" 600
 
// Center typed colored messages (last parameter is a color in RRRGGGBBB format)
//
// Default values: "Welcome to %hostname%" "000255100"
//                 "This server is using AMX ModX\nVisit http://www.amxmodx.org""000100255"
amx_imessage "Witamy na %hostname%" "000255100"
amx_imessage "Ten serwer uzywa AMX Mod X\nOdwiedz http://www.amxx.pl""000100255"
 
// Frequency in seconds of colored messages
//
// Default value: 180
amx_freq_imessage 180
 
// Ban times for the main ban menu (amx_banmenu)
// Use 0 for permanent ban
// Default values: 0 5 10 15 30 45 60
amx_plmenu_bantimes 0 5 10 15 30 45 60
 
// Slap damage amounts for the main slap menu (amx_slapmenu)
// Slay is automaticall inserted as the first option
// Default values: 0 1 5
amx_plmenu_slapdmg 0 1 5
 
// Set in seconds how fast players can chat (chat-flood protection)
//
// Default value: 0.75
amx_flood_time 0.75
 
// Amount of slots to reserve.
//
// Default value: 0
amx_reservation 0
 
// If you set this to 1, you can hide slots on your server.
// If server "full" of public slots and slots hidden, you must manually connect with connect console command
//
// Default value: 0
amx_hideslots 0
 
// Displaying of time remaining
// a - display white text on bottom
// b - use voice
// c - don't add "remaining" (only in voice)
// d - don't add "hours/minutes/seconds" (only in voice)
// e - show/speak if current time is less than this set in parameter
//
// Default value: "ab 1200" "ab 600" "ab 300" "ab 180" "ab 60" "bcde 11"
amx_time_display "ab 1200" "ab 600" "ab 300" "ab 180" "ab 60" "bcde 11"
 
// Announce "say thetime" and "say timeleft" with voice, set to 0 to disable.
//
// Default value: 1
amx_time_voice 1
 
// Minimum delay in seconds between two voting sessions
//
// Default value: 10
amx_vote_delay 10
 
// How long voting session goes on
//
// Default value: 10
amx_vote_time 10
 
// Display who votes for what option, set to 0 to disable, 1 to enable.
//
// Default value: 1
amx_vote_answers 1
 
// Some ratios for voting success
 
// Default value: 0.40
amx_votekick_ratio 0.40
 
// Default value: 0.40
amx_voteban_ratio 0.40
 
// Default value: 0.40
amx_votemap_ratio 0.40
 
// Default value: 0.02
amx_vote_ratio 0.02
 
// Max. time to which map can be extended
//
// Default value: 90
amx_extendmap_max 90
 
// Step for each extending
//
// Default value: 15
amx_extendmap_step 15
 
// If you set this to 0, clients cannot chose their language, instead they use
// whatever language the server is configured to use.
//
// Default value: 1
amx_client_languages 8
 
// Plugin Debug mode
// 0 - No debugging (garbage line numbers)
// 1 - Plugins with "debug" option in plugins.ini are put into debug mode
// 2 - All plugins are put in debug mode
// Note - debug mode will affect JIT performance
//
// Default value: 1
amx_debug 1
 
// Plugin MultiLingual Debug
// To debug a language put its 2 letter code between quotes ("en", "de", etc)
// "" means disabled
//
// Default value: ""
amx_mldebug ""
 
//
// Beginning of Counter-Strike package specific configurations.
//
 
// Rank mode
// 0 - by nick
// 1 - by authid 
// 2 - by ip
//
// Default value: 1
csstats_rank 0
 
// Max size of the stats file
//
// Default value: 3500
csstats_maxsize 3500
 
// Whether or not to rank bots with csstats - set to 1 to rank bots, 0 otherwise.
//
// Default value: 0
csstats_rankbots 0
 
// Duration of HUD-statistics
//
// Default value: 12.0
amx_statsx_duration 12.0
 
// HUD-statistics display limit relative round freeze end
// Negative time will clear the HUD-statstics before the round freeze time has ended
//
// Default value: -2.0
amx_statsx_freeze -2.0
 
// VoiceTransCoder
sv_voicevolume_speex 1.0 // dla zwiększenia głosu dla konwersji Speex->SILK (wartość domyślna 1.0)
sv_voicevolume_silk 1.0 // dla zwiększenia głosu dla konwersji SILK->Speex (wartość domyślna 1.0)
sv_voicefloodms 0 // minimalny czas między pakietami głosowymi (wartość domyślna to 30, aktualnie zalecam ustawić 0)
 
 
mapchooser4.amxx
amx_mapchooser_type "1"         // 0-mapy do votowania wybierane sa z pliku, 1-nominowanie map do votowania, 2-brak votowania
amx_mapchooser_mapsloc "1"     // 0-używa amx_mapchooser_mapsfile, 1-używa mapcycle, 2-używa folderu z mapami
amx_mapchooser_mapsfile "maps.ini" // nazwa pliku w amxmodx/configs/ ,używany go kiedy amx_mapchooser_mapsloc ustawione jest na "0"
amx_mapchooser_mapsfile_s "maps_small.ini" // plik użyty kiedy amx_mapchooser_mapsloc jest ustawiony na 0
i jest poniżej 10 osób na serwerze. Trzeba stworzyć ten plik
amx_nominfromfile "0"         // 0-gracze mogą nominować wszystkie mapy z folderu map, 1-gracze mogą nominować tylko mapy z amx_mapchooser_mapsfile
amx_maxnominperplayer "5"     // ile map może nominować jeden gracz
amx_map_history 5             // Ile ostatnich granych map nie ma być w vote
amx_extendmap_max "10"         // maksymalny czas dla całkowitego rozszerzenia mapy (w minutach)
amx_extendmap_step "10"         // z jakim czasem mapa zostanie rozszerzona (czas w minutach)
amx_ext_round_max "1"         // ile razy mapa może być rozszerzana
amx_ext_round_step "1"         // z jaką liczbą rund mapa zostanie rozszerzona
amx_ext_win_max "1"         // ile razy mapa może być rozszerzana
amx_ext_win_step "1"         // z jaką liczbą rund mapa zostanie rozszerzona
amx_rtv "1"                // włączyć/wyłączyć opcję rockthevote (wymuszanie głosowania)
amx_rtv_percent "0.6"            // stosunek (%/100) ile graczy musi powiedzieć rockthevote aby wymusić głosowanie
amx_rtv_min_time "10"        // minimalny czas (w minutach) wymagany od rozpoczęcia mapy aby wymusić głosowanie (możliwość użycia opcji rockthevote)
amx_rtv_map_time "10"        // czas pomiędzy sukcesem głosowania na mapie (po rtv) i zmianie mapy (zamiast czekać do końca rundy)
 
 
Server CFG

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/////////////////////
// Nazwa Serwera ///
///////////////////
 
 
////////////////////
// Has-o Dostepu //
//////////////////
 
 
///////////////////
// Logi Servera //
/////////////////
log on
mp_logdetail 0
mp_logmessages 1
 
 
///////////////////////////
// Konfiguracja Servera //
/////////////////////////
mp_timelimit 20
mp_autokick 1
mp_autoteambalance 1
mp_c4timer 35
mp_flashlight 1
mp_footsteps 1
mp_forcechasecam 1
mp_freezetime 2
mp_friendlyfire 0
mp_hostagepenalty 5
mp_limitteams 0
mp_roundtime "2.00"
mp_tkpunish 5
sv_restartround 3
sv_maxspeed 320
sv_proxies 1
allow_spectators 1
mp_startmoney 2500
mp_chattime 5
sv_voiceenable 1
sv_alltalk 0
pausable 0
decalfrequency 60
mp_falldamage 1
 
//////////////////
// Aim & Czity //
////////////////
sv_aim 1
sv_cheats 1
 
///////////////////
// Raty Servera //
/////////////////
sv_maxupdaterate 50
sv_minupdaterate 25
sv_maxrate 20000
sv_minrate 0
fps_max 100
sys_ticrate 125
cl_cmdrate 50
 
////////////////////////
// Ustawienia Dzieku //
//////////////////////
sv_voicecodec voice_speex
sv_voicequality 5
 
//////////////////////////
// Lan/Internet Server //
////////////////////////
sv_lan 0
 
////////////////////
// Kontakt & Geo //
//////////////////
sv_contact twˇ[email protected]email.pl
sv_region 3
 
//////////////////
// Pliki Banow //
////////////////
exec listip.cfg
exec banned.cfg
 
////////////////////////
// Pobieranie Plikˇw //
//////////////////////
sv_allowdownload 1
sv_send_resources 1
sv_allowupload 1
 
/////////////
// Status //
///////////
max_queries_global 30
max_queries_sec 3
max_queries_window 30 
 
 
sv_allowdownload "1"
 

 

MapCycle

 

de_dust2

cs_paintball
de_dust2_long
de_nuke2x2
de_rats_1337
cs_wiocha
de_westwood
de_nuke_rarea
de_eldorado
de_rebel
fy_pool_day
de_train
de_dust
cs_paris

 

 

 

[KOSZ] Paintball

09.11.2016 11:18

witajcie mam pytanie jak nazywa sie plugin do paintball co pokazuje za strzałem linie ? jak leci ?

Proba wlamania sie na rcon

08.11.2016 23:27

Witajcie jak zabezpieczyć server ? bo od 2 dni ataki mam na server lamanie hasła 

AmxBans MIX

08.11.2016 08:25

Problem Przy Probie instalacji Amxbans  jak naprawić ten problem ?

Bad_rcon

07.11.2016 19:37

Witajcie dzis mi sie pojawił taki problem  chodzi cos o rcon ale to nie sa moje dane ktore mam podane   jesli ktoś moze niech mi to wytlumaczy