Skocz do zawartości

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X, jak w większości społeczności internetowych musisz się zarejestrować aby móc odpowiadać lub zakładać nowe tematy, ale nie bój się to jest prosty proces w którym wymagamy minimalnych informacji.
 • Rozpoczynaj nowe tematy i odpowiedaj na inne
 • Zapisz się do tematów i for, aby otrzymywać automatyczne uaktualnienia
 • Dodawaj wydarzenia do kalendarza społecznościowego
 • Stwórz swój własny profil i zdobywaj nowych znajomych
 • Zdobywaj nowe doświadczenia

Dołączona grafika Dołączona grafika

Guest Message by DevFuse
 

Zdjęcie

Nie działają w ogóle żadne pluginy.


 • Zamknięty Temat jest zamknięty
14 odpowiedzi w tym temacie

#1 Kim

  Życzliwy

 • Zbanowany

Reputacja: -5
Mniej niż zer0.

 • Postów:23
 • Lokalizacja:Bytom
Offline

Napisano 26.05.2012 18:23

Witam mam problem z pluginami nie ogarniam już tego mam serwer z hostingu dedyki.net

Gdy chce byle jaką paczkę amxx zainstalować to pluginy nie działają teraz właśnie zainstalowałem paczkę Bf2 ran mod i też nie działa gdyż amx normalnie działa admin to samo nawet gdy dam muzyke do ftp to jej nie sciąga tylko ładuję się i wchodzi na serwer.

Plugins.ini


; AMX Mod X plugins

; Admin Base - Always one has to be activated
admin.amxx ; admin base (required for any admin-related)
mini_bans.amxx ; powody banow
;amxbans.amxx ; statystyki banow na stronie (najpierw trzeba zainstalowac / jesli chcesz uzywac amxbans wyłącz mini_bans.amxx)
;admin_sql.amxx ; admin base - SQL version (comment admin.amxx)

; Basic
admincmd.amxx ; basic admin console commands
adminhelp.amxx ; help command for admin console commands
adminslots.amxx ; slot reservation
multilingual.amxx ; Multi-Lingual management

; Menus
menufront.amxx ; front-end for admin menus
cmdmenu.amxx ; command menu (speech, settings)
ReasonKicker.amxx ; powody kickow (do zmienienia w amxx.cfg)
plmenu.amxx ; players menu (kick, ban, client cmds.)
telemenu.amxx ; teleport menu (Fun Module required!)
mapsmenu.amxx ; maps menu (vote, changelevel)

; Chat / Messages
adminchat.amxx ; console chat commands
antiflood.amxx ; prevent clients from chat-flooding the server
scrollmsg.amxx ; displays a scrolling message
imessage.amxx ; displays information messages
adminvote.amxx ; vote commands

; Map related
nextmap.amxx ; displays next map in mapcycle
;mapchooser.amxx ; allows to vote for next map
timeleft.amxx ; displays time left on map

; Configuration
pausecfg.amxx ; allows to pause and unpause some plugins
statscfg.amxx ; allows to manage stats plugins via menu and commands

; Counter-Strike
;restmenu.amxx ; restrict weapons menu
statsx.amxx ; stats on death or round end (CSX Module required!)
;miscstats.amxx ; bunch of events announcement for Counter-Strike
;stats_logging.amxx ; weapons stats logging (CSX Module required!)

; Enable to use AMX Mod plugins
;amxmod_compat.amxx ; AMX Mod backwards compatibility layer

; Custom - Add 3rd party plugins here
bf2rank.amxx ; silnik bf2
prometheus.amxx ; zakladnicy moga kucac i chodzic po drabinkach
admin_check.amxx ; po wpisaniu /admin pokazuje adminow online
admin_freelook.amxx ; admin widzi wszystkich
Allow_round_finish.amxx ; zmiana mapy, po zakonczeniu rundy
afkbombtransfer.amxx ; przenoszenie bomby od gracza AFK
bulletdamage.amxx ; pokazuje zadane obrazenia
Galileo.amxx ; cos w stylu mapchoosera
No_advertisement.amxx ; zakaz reklamowania serwerow i stron www (ban/kick do zmienienia w amxx.cfg)
amx_ss.amxx ; screenshot'y
amx_ip.amxx ; pokazuje IP (wersja ze gracze tez moga)
ad_manager.amxx ; reklamy (zmienia sie je w advertisements)
admin_gag.amxx ; mutowanie glosnych graczy
c4timer.amxx ; odliczanie czasu bomby
sillyc4.amxx ; przyklejanie paki do sciany
hpk_pl.amxx ; high ping kicker (max. ping do zmienienia w amxx.cfg)
polski_cs.amxx ; polskie napisy typu: Bomba zostala rozbrojona itd.
alt_end_round_sounds.amxx ; roundsound
bomba_explode.amxx ; muzyka na 10 sekund przed wybuchnieciem bomby
backweapons.amxx ; bron na plecach


amxx.cfg

// AMX Mod X Configuration File
echo Executing AMX Mod X Configuration File

// Default access for all non admin players (see users.ini for access details)
//
// Default value: "z"
amx_default_access "z"

// Name of setinfo which should store a password on a client (you should change this)
// Note: Always prefix the field with an underscore (aka: "_")
// (Example: setinfo _pw "password")
//
// Default value: "_pw"
amx_password_field "_pw"

// Mode of logging to a server
// 0 - disable logging, players won't be checked (and access won't be set)
// 1 - normal mode which obey flags set in accounts
// 2 - kick all players not on list
//
// Default value: 1
amx_mode 1

// Show admins activity
// 0 - disabled
// 1 - show without admin name
// 2 - show with name
//
// Default value: 2
amx_show_activity 2

// Frequency in seconds and text of scrolling message
//
// Default value: "Welcome to %hostname% -- This server is using AMX Mod X" 600
amx_scrollmsg "Welcome to %hostname% -- This server is using AMX Mod X [FFA][BF2]Pack by Ojciec Dyrektor (cs-ghost.pl)" 600

// Center typed colored messages (last parameter is a color in RRRGGGBBB format)
//
// Default values: "Welcome to %hostname%" "000255100"
// "This server is using AMX ModX\nVisit http://www.amxmodx.org" "000100255"
amx_imessage "Welcome to %hostname%" "000255100"
amx_imessage "This server is using AMX Mod X\nVisit AMX Mod X - Half-Life Scripting for Pros! BF2+FFA Pack by Ojciec Dyrektor (cs-ghost.pl)" "000100255"

// Frequency in seconds of colored messages
//
// Default value: 180
amx_freq_imessage 180

// Ban times for the main ban menu (amx_banmenu)
// Use 0 for permanent ban
// Default values: 0 5 10 15 30 45 60
amx_plmenu_bantimes 0 5 10 15 30 45 60

// Slap damage amounts for the main slap menu (amx_slapmenu)
// Slay is automaticall inserted as the first option
// Default values: 0 1 5
amx_plmenu_slapdmg 0 1 5

// Set in seconds how fast players can chat (chat-flood protection)
//
// Default value: 0.75
amx_flood_time 0.75

// Amount of slots to reserve.
//
// Default value: 0
amx_reservation 0

// If you set this to 1, you can hide slots on your server.
// If server "full" of public slots and slots hidden, you must manually connect with connect console command
//
// Default value: 0
amx_hideslots 0

// Displaying of time remaining
// a - display white text on bottom
// b - use voice
// c - don't add "remaining" (only in voice)
// d - don't add "hours/minutes/seconds" (only in voice)
// e - show/speak if current time is less than this set in parameter
//
// Default value: "ab 1200" "ab 600" "ab 300" "ab 180" "ab 60" "bcde 11"
amx_time_display "ab 1200" "ab 600" "ab 300" "ab 180" "ab 60" "bcde 11"

// Announce "say thetime" and "say timeleft" with voice, set to 0 to disable.
//
// Default value: 1
amx_time_voice 1

// Minimum delay in seconds between two voting sessions
//
// Default value: 10
amx_vote_delay 10

// How long voting session goes on
//
// Default value: 10
amx_vote_time 10

// Display who votes for what option, set to 0 to disable, 1 to enable.
//
// Default value: 1
amx_vote_answers 1

// Some ratios for voting success

// Default value: 0.40
amx_votekick_ratio 0.40

// Default value: 0.40
amx_voteban_ratio 0.40

// Default value: 0.40
amx_votemap_ratio 0.40

// Default value: 0.02
amx_vote_ratio 0.02

// Max. time to which map can be extended
//
// Default value: 90
amx_extendmap_max 90

// Step for each extending
//
// Default value: 15
amx_extendmap_step 15

// If you set this to 0, clients cannot chose their language, instead they use
// whatever language the server is configured to use.
//
// Default value: 1
amx_client_languages 1

// Plugin Debug mode
// 0 - No debugging (garbage line numbers)
// 1 - Plugins with "debug" option in plugins.ini are put into debug mode
// 2 - All plugins are put in debug mode
// Note - debug mode will affect JIT performance
//
// Default value: 1
amx_debug 1

// Plugin MultiLingual Debug
// To debug a language put its 2 letter code between quotes ("en", "de", etc)
// "" means disabled
//
// Default value: ""
amx_mldebug ""

//
// Beginning of Counter-Strike package specific configurations.
//

// Rank mode
// 0 - by nick
// 1 - by authid
// 2 - by ip
//
// Default value: 1
csstats_rank 1

// Max size of the stats file
//
// Default value: 3500
csstats_maxsize 3500

// Whether or not to rank bots with csstats - set to 1 to rank bots, 0 otherwise.
//
// Default value: 0
csstats_rankbots 0

// Duration of HUD-statistics
//
// Default value: 12.0
amx_statsx_duration 12.0

// HUD-statistics display limit relative round freeze end
// Negative time will clear the HUD-statstics before the round freeze time has ended
//
// Default value: -2.0
amx_statsx_freeze -2.0

///////////////////////////Galileo//////////////////////////////////////
amx_extendmap_max 90 //Maksymalny czas jaki mapa mo¿e byæ grana. Jeœli gracze bêd¹ wybieraæ przed³u¿enie mapy. Tylko do tego czasu bêdzie to mo¿liwe.

amx_extendmap_step 15 //ile mapa ma byæ przed³u¿ana jeœli gracze wybior¹ ta opcje (w minutach)

gal_cmd_votemap 0 // Jaki powinny dzia³ac wzyk³e komendy HL dotycz¹ce Vota 1- Wy³¹czone 0- wy³¹czone

gal_cmd_listmaps 2 // Jak ma siê zachowywaæ komenda listmaps
// 0 - disable
// 1 - behave normally
// 2 - behave the same as the "gal_listmaps" command (galileo default)
gal_banrecent 3 // Ile map ostatnio granych jest niedozwolonych w Vote


gal_banrecentstyle 1 // jak maja byæ wyœwietlane mapy po wpisaniu recentmaps
// 1 - all maps on one line
// 2 - each map on a separate line

gal_rtv_commands 4 // na jak komenda ma reagowaæ plugin przy rtv
//1- Rockthevote
//2-rtv
//4 dynamiczna

gal_rtv_wait 10
//ile czasu po starcie mapy mo¿e byæ rozpoczête rtv

gal_rtv_ratio 0.60
//Ile % graczy musi wpisaæ rtv ¿eby zosta³o odpalone.

gal_nom_playerallowance 2 //ile nominacji mo¿e zrobiæ ka¿dy gracz

gal_nom_mapfile mapcycle.txt// sk¹d maja byæ sczytywane mapy

gal_nom_prefixes 0
// prefix przy mapie wymagany?

gal_nom_qtyused 0 // ile nominacji ma byæ u¿ywanych w nastêpnym g³osowaniu.

//Glosowanie rozstrzygaj¹ce nastêpuje wtedy kiedy ¿adna z map nie otrzyma 50% w normalnym glosowaniu. Wtedy dawane s¹ dwie z najwiêkszym %

gal_runoff_enabled 1
//Mozliwe glosowanie rozstrzygaj¹ce

gal_runoff_duration 15
//po ilu sekundach ma siê rozpaczaæ

gal_vote_weight 1
//Czy ma byæ wiêksza waga g³osu admina?

gal_vote_weightflags y
//Flaga z jaka admin ma wiêkszy g³os (dowolna)

gal_endonround 1
//Ma czekaæ do skoñczenia rundy ze zmian¹ mapy?

gal_vote_showstatus 1
// postêp g³osowania ma byæ pokazywany gracza?
//0-nigdy
//1- po zag³osowaniu
//2- zawsze

gal_vote_showstatustype 2
//Jak ma byæ to przedstawiane gracza
//1- liczba
//2- procenty na mapie


gal_srv_start 3
// jeœli serwer siê zrestartuje lub bêdzie mia³ krasza jak ma reagowaæ plugin
//0- nic nie robi
//1- zmienia mapê na ta przed restartem
//2- zmienia mapê na ta która powinna byæ wybrana
//3- robi Vote
//4- zmienia na jedna z nominowanych

gal_endofmapvote 1

gal_listmaps_paginate 10 // ile map na stronie ma byæ pokazywanych po u¿yciu gal_listmaps

gal_vote_mapchoices 5
//Ile map ma byæ dawanych do vote

gal_vote_duration 15 // ile sekund powinien trwaæ vote

gal_vote_mapfile mapcycle.txt // sk¹d ma pobieraæ mapy

gal_vote_expirationcountdown 1
gal_vote_uniqueprefixes 0

gal_vote_announcechoice 1 //pokazuje jaka mapê wybra³ gracz?
//1- tak
//0- Nie

gal_emptyserver_wait 0
// ile sekund ma czekaæ zanim uruchomi emptyserwer mapcykle,

gal_emptyserver_mapfile emptycycle.txt
// Plik z którego czyta empty serwer mapcyke

////////////////////Koniec cvar'ow galileo////////////////////////

//////////////////////////Zakaz reklamy/////////////////////////////////
amx_adspunish_mode 1 // Wybór kary za reklamê. 1-ban , 2-kick
amx_adsban_time 460 // Okres czasu dzia³ania kary w minutach.
///////////////////////Koniec zakazu reklamy////////////////////////////

/////////////////////////Screen'y///////////////////////////////////////
amx_ss_max "5" // maksymalna iloœæ zrobionych screen'ów
amx_ss_interval "1.0" //czas pomiêdzy screen'ami
amx_ss_design "3" // tego nie zmieniaæ
amx_ss_site "www.cs-ghost.pl" /adres/strona forum
/////////////////////////Koniec screen'ow///////////////////////////////

////////////////////////High Ping Kicker////////////////////////////////
new HIGHPING_MAX = 120 // Maksymalny dopuszczalny ping u gracza.
new HIGHPING_TIME = 10 // Czas po którym osoba z wysokim pingiem jest wyrzucana.
new HIGHPING_TESTS = 3 // Iloœæ sprawdzeñ zanim coœ zrobi.
/////////////////////Koniec High Ping Kicker////////////////////////////

/////////////////////////Reason Kicker//////////////////////////////////
amx_kick_r1 "Powód"
amx_kick_r2 "Powód"
amx_kick_r3 "Powód"
amx_kick_r4 "Powód"
amx_kick_r5 "Powód"
amx_kick_r6 "Powód"
amx_kick_r7 "Powód"
//////////////////////////Koniec Reason Kicker//////////////////////////

//////////////////////////Mini Bans/////////////////////////////////////
amx_minibans_reason "Powod Bana"
amx_minibans_reason "Powod Bana"
amx_minibans_reason "Powod Bana"
amx_minibans_reason "Powod Bana"
amx_minibans_reason "Powod Bana"
amx_minibans_reason "Powod Bana"
amx_minibans_reason "Powod Bana"
amx_minibans_forum "adres_twojego_forum"
////////////////////////Koniec Mini Bans////////////////////////////////

/////////////////////////RoundSound/////////////////////////////////////
ers_enabled <iNum> //czy plugin ma dzia³aæ 0 - wy³¹czony / 1 - w³aczony, oryginalnie 1

ers_player_toggle 1 //komenda "/roundsound" (dziêki tej komendzie ka¿dy gracz bêdzie móg³ wy³¹czyæ i w³¹czyæ sobie muzykê na koniec rundy) 0 - wy³¹czona / 1 - w³aczona, oryginalnie 1

erc_time_ads 120 // czas w sekundach co ile ma wyœwietlaæ w czacie informacje o "/roundsound" 0 - wy³¹czony, oryginalnie 120

erc_random_precache "3-3" //iloœæ plików muzycznych na dru¿ynê, przyk³ad:
//gdy do obu dru¿yn przypisane s¹ po dwa utwory:
erc_random_precache "2"

//lub gdy dla Terro s¹ przypisana 2 pliki a dla CT 3 pliki:
erc_random_precache "2-3"
//////////////////////////Koniec RoundSound/////////////////////////////

///////////////////////////BF2 Rank Mod/////////////////////////////////
//////////////////////// Battlefield 2: Rank Mod ////////////////////////

bf2_active 1 //(1|0) - Wlacz/wyłącz Plugin (Standardowo 1 - Wlaczony)
bf2_badges 1 //(1|0) - Wlacz/wyłącz system odznak (Standardowo 1 - Wlaczone)
bf2_badgepowers 0 //(1|0) - Wlacz/wyłącz moce dla odznak (Standardowo 0 - Wylaczone)
bf2_awp 0 //(1|0) - AWP/Scout. Co ma dostac gracz jesli posiada odznake za bron snajperska (Standradowo 0 - Scout)
bf2_ffa 0 //(1|0) - Wlacz/wyłącz atakowanie druzyny dla zdobycia fragow i uzycia odznak (Standardowo 0 - Wylaczone)
bf2_xpmultiplier 0.1 //(dziesietna) - Wielkosc jaka ma byc do nastepnej rangi. (z 0.1 to jest: 15 trzeba zabic aby miec range 1, 20 000 zabic aby byc w top randze) (Standradowo 0.1)
bf2_xpminplayers 2 //(int) - Minimalna ilosc graczy, wymagana aby zdobywac pkt za wybuch/rozbrojenie bomby oraz za kradziez flag (jesli gramy w tryb CTF) (Standradowo 2)
bf2_reset_days 21 //(int) - Liczba dni gdy gracz nie gra po ktorych kasuje sie jego (Uwaga: obecnie dziala tylko z zapisem nVault) (Standradowo 21)
bf2_icon_time 1.5 //(dziesietna) - Czas w jakim maja sie wyswietlac ikony nad graczami (info o randze) jak na nich nacelujesz (Standradowo 1.5)
bf2_help_url "" //(znaki) - strona na ktorej umieszczone sa pliki pomocy (opcjonalnie) nie dodawaj na koncu /
bf2_statustext 1 //(int) - Enable/Disable the points, # of bagdges, and rank info that replaces player name info in hud (Standradowo 1 - Wlaczone)
bf2_hud_options "abcde" //(flagi) - Ustawienia hud gracza, nie dziala jesli Opcja PlayerName jest wlaczona (Standradowo "abcde")
//flag a - Wyswietl Zdrowie/Pancerz/Bron dla druzyny
//flag b - Wyswietl Range dla druzyny
//flag c - Wyswietl Range dla wrogow
//flag d - Nie wyswietlaj informacji jesli wrog jest niewidzialny (dana odznaka umozliwia niewidzialnosc)
//flag e - Wyswietl graficzna Range nad glowami graczy

//Integracja z CS FLAGS
bf2_flag_kills 2 //(int) - Ile punktow za przejecie flagi
bf2_flag_round_kills 0 //(int) - Ile punktow za wygrana runde
bf2_flag_match_kills 0 //(int) - Ile punktow za wygrany mecz

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////


liblist.gam

game "Counter-Strike"
url_info "www.amxx.pl"
url_dl ""
version "1.6"
size "184000000"
svonly "0"
secure "1"
type "multiplayer_only"
cldll "1"
hlversion "1111"
nomodels "1"
nohimodel "1"
mpentity "info_player_start"
//gamedll "dlls\mp.dll"
//gamedll_linux "addons/metamod/dlls/metamod_i386.so"
trainmap "tr_1"
gamedll "addons\metamod\dlls\metamod.dll"
gamedll_linux "addons/metamod/dlls/metamod_i386.so"


Bardzo proszę o szybką pomoc

jeśli pomyliłem działy bardzo przepraszam ale jestem na tym forum nowy :)

Użytkownik Kim edytował ten post 26.05.2012 18:29


#2 Na 5tyk

  Godlike

 • Użytkownik

Reputacja: 430
Wszechobecny

 • Postów:1 712
 • GG:
 • Imię:Patryk
 • Lokalizacja:PL
Offline

Napisano 26.05.2012 18:28

Logi, plugins metamoda?
 • +
 • -
 • 0

#3 Kim

  Życzliwy

 • Autor tematu
 • Zbanowany

Reputacja: -5
Mniej niż zer0.

 • Postów:23
 • Lokalizacja:Bytom
Offline

Napisano 26.05.2012 18:31

;; Metamod plugins.ini
; AMX Mod X 1.8.1

linux addons/amxmodx/dlls/amxmodx_mm_i386.so
; Enable this instead for binary logging
; linux addons/amxmodx/dlls/amxmodx_bl_mm_i386.so


Auto-restarting the server on crash

Console initialized.
Using breakpad crash handler
Setting breakpad minidump AppID = 10
Forcing breakpad minidump interfaces to load
Looking up breakpad interfaces from steamclient
Calling BreakpadMiniDumpSystemInit
Installing breakpad exception handler for appid(10)/version(5447)
scandir failed:/home/nozofiles/s139/server_files/SAVE
scandir failed:/home/nozofiles/s139/server_files/./valve/SAVE
scandir failed:/home/nozofiles/s139/server_files/./platform/SAVE
Protocol version 48
Exe version 1.1.2.6/Stdio (cstrike)
Exe build: 14:06:24 Sep 23 2011 (5447)
STEAM Auth Server

"sv_password" is ""
Server IP address 178.19.106.138:27100

Metamod version 1.19p32 Copyright © 2001-2006 Will Day
Patch: Metamod-P (mm-p) v32 Copyright © 2004-2007 Jussi Kivilinna
Metamod comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `meta gpl'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `meta gpl' for details.


AMX Mod X version 1.8.1.3711 Copyright © 2004-2006 AMX Mod X Development Team
AMX Mod X comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `amxx gpl'.
This is free software and you are welcome to redistribute it under
certain conditions; type 'amxx gpl' for details.

scandir failed:/home/nozofiles/s139/server_files/SAVE
scandir failed:/home/nozofiles/s139/server_files/./valve/SAVE
scandir failed:/home/nozofiles/s139/server_files/./platform/SAVE
L 05/26/2012 - 19:10:43: -------- Mapchange to de_dust2 --------
L 05/26/2012 - 19:10:43: [AMXX] Plugin file open error (plugin "mini_bans.amxx")
L 05/26/2012 - 19:10:43: [AMXX] Plugin file open error (plugin "ReasonKicker.amxx")
L 05/26/2012 - 19:10:43: [AMXX] Plugin file open error (plugin "bf2rank.amxx")
L 05/26/2012 - 19:10:43: [AMXX] Plugin file open error (plugin "prometheus.amxx")
L 05/26/2012 - 19:10:43: [AMXX] Plugin file open error (plugin "admin_check.amxx")
L 05/26/2012 - 19:10:43: [AMXX] Plugin file open error (plugin "admin_freelook.amxx")
L 05/26/2012 - 19:10:43: [AMXX] Plugin file open error (plugin "Allow_round_finish.amxx")
L 05/26/2012 - 19:10:43: [AMXX] Plugin file open error (plugin "afkbombtransfer.amxx")
L 05/26/2012 - 19:10:43: [AMXX] Plugin file open error (plugin "bulletdamage.amxx")
L 05/26/2012 - 19:10:43: [AMXX] Plugin file open error (plugin "Galileo.amxx")
L 05/26/2012 - 19:10:43: [AMXX] Plugin file open error (plugin "No_advertisement.amxx")
L 05/26/2012 - 19:10:43: [AMXX] Plugin file open error (plugin "amx_ss.amxx")
L 05/26/2012 - 19:10:43: [AMXX] Plugin file open error (plugin "amx_ip.amxx")
L 05/26/2012 - 19:10:43: [AMXX] Plugin file open error (plugin "ad_manager.amxx")
L 05/26/2012 - 19:10:43: [AMXX] Plugin file open error (plugin "admin_gag.amxx")
L 05/26/2012 - 19:10:43: [AMXX] Plugin file open error (plugin "c4timer.amxx")
L 05/26/2012 - 19:10:43: [AMXX] Plugin file open error (plugin "sillyc4.amxx")
L 05/26/2012 - 19:10:43: [AMXX] Plugin file open error (plugin "hpk_pl.amxx")
L 05/26/2012 - 19:10:43: [AMXX] Plugin file open error (plugin "polski_cs.amxx")
L 05/26/2012 - 19:10:43: [AMXX] Plugin file open error (plugin "alt_end_round_sounds.amxx")
L 05/26/2012 - 19:10:43: [AMXX] Plugin file open error (plugin "bomba_explode.amxx")
L 05/26/2012 - 19:10:43: [AMXX] Plugin file open error (plugin "backweapons.amxx")
[AMXX] Loaded 2 admins from file
Looking up breakpad interfaces from steamclient
Calling BreakpadMiniDumpSystemInit

Executing AMX Mod X Configuration File
Scrolling message displaying frequency: 10:00 minutes
maxplayers cannot be changed while a server is running.
couldn't exec banned.cfg
couldn't exec listip.cfg
Connection to Steam servers successful.
VAC secure mode is activated.
L 05/26/2012 - 19:11:08: [admin.amxx] Login: "3DKim^<1><STEAM_0:0:22676250><>" became an admin (account "STEAM_0:0:22676250") (access "abcdefghijklmnopqrstu") (address "87.206.233.26")
3DKim^ : bf
3DKim^ : bf2
L 05/26/2012 - 19:11:29: [adminchat.amxx] Chat: "3DKim^<1><STEAM_0:0:22676250><>" tsay ":D"
Dropped 3DKim^ from server
Reason: Client sent 'drop'
Rcon from 178.19.107.210:52076:
rcon 2155381148 "18201820" stats
CPU In Out Uptime Users FPS Players
2.00 0.00 0.00 4 1 294.90 0#4 Na 5tyk

  Godlike

 • Użytkownik

Reputacja: 430
Wszechobecny

 • Postów:1 712
 • GG:
 • Imię:Patryk
 • Lokalizacja:PL
Offline

Napisano 26.05.2012 18:42

Nie masz wgranych plików *.amxx w folder plugins :)
 • +
 • -
 • 0

#5 Kim

  Życzliwy

 • Autor tematu
 • Zbanowany

Reputacja: -5
Mniej niż zer0.

 • Postów:23
 • Lokalizacja:Bytom
Offline

Napisano 26.05.2012 18:43

Nie masz wgranych plików *.amxx w folder plugins :)to znaczy jak je mam wgrać wytłumacz mi to :P

#6 Na 5tyk

  Godlike

 • Użytkownik

Reputacja: 430
Wszechobecny

 • Postów:1 712
 • GG:
 • Imię:Patryk
 • Lokalizacja:PL
Offline

Napisano 26.05.2012 18:55

Wgraj je przez FileZille lub Total Commander.
Wszystkie pluginy (ich pliki *.amxx) wgraj do plugins (sciezka: cstrike/addons/amxmodx/plugins).
 • +
 • -
 • 0

#7 Kim

  Życzliwy

 • Autor tematu
 • Zbanowany

Reputacja: -5
Mniej niż zer0.

 • Postów:23
 • Lokalizacja:Bytom
Offline

Napisano 26.05.2012 18:58

tak one są wgrane w plugins folder....i nie działają

#8 Na 5tyk

  Godlike

 • Użytkownik

Reputacja: 430
Wszechobecny

 • Postów:1 712
 • GG:
 • Imię:Patryk
 • Lokalizacja:PL
Offline

Napisano 26.05.2012 19:01

No to wgraj od nowa, bo w logach - Plugin file open - Brak odczytu pliku
 • +
 • -
 • 0

#9 Kim

  Życzliwy

 • Autor tematu
 • Zbanowany

Reputacja: -5
Mniej niż zer0.

 • Postów:23
 • Lokalizacja:Bytom
Offline

Napisano 26.05.2012 20:01

no ok może się uda tym razem :) jeśli nie to napisze że się nie udało :(

AMX Mod X version 1.8.1.3746 Copyright © 2004-2006 AMX Mod X Development Team
AMX Mod X comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `amxx gpl'.
This is free software and you are welcome to redistribute it under
certain conditions; type 'amxx gpl' for details.

[DPROTO]: Version 0.9.87 Linux
[DPROTO]: Loading config './cstrike/dproto.cfg'
[DPROTO]: LoggingMode = 2
[DPROTO]: Config sucessfully loaded.
[DPROTO]: Done.
scandir failed:/home/nozofiles/s139/server_files/SAVE
scandir failed:/home/nozofiles/s139/server_files/./valve/SAVE
scandir failed:/home/nozofiles/s139/server_files/./platform/SAVE
L 05/26/2012 - 20:56:49: -------- Mapchange to de_dust2 --------
L 05/26/2012 - 20:56:49: [AMXX] Plugin file open error (plugin "interpchanger.amxx")
L 05/26/2012 - 20:56:49: [AMXX] Plugin file open error (plugin "abd.amxx")
L 05/26/2012 - 20:56:49: [AMXX] Plugin file open error (plugin "ReasonKicker.amxx")
L 05/26/2012 - 20:56:49: [AMXX] Plugin file open error (plugin "amx_ssban.amxx")
L 05/26/2012 - 20:56:49: [AMXX] Plugin file open error (plugin "afkbombtransfer.amxx")
L 05/26/2012 - 20:56:49: [AMXX] Plugin file open error (plugin "ptb.amxx")
L 05/26/2012 - 20:56:49: [AMXX] Plugin file open error (plugin "c4timer.amxx")
[AMXX] Loaded 2 admins from file
Looking up breakpad interfaces from steamclient
Calling BreakpadMiniDumpSystemInit

Executing AMX Mod X Configuration File
Scrolling message displaying frequency: 10:00 minutes
maxplayers cannot be changed while a server is running.
couldn't exec banned.cfg
couldn't exec listip.cfg
Menu item 17 added to Menus Front-End: "Plugin Cvars" from plugin "pluginmenu.amxx"
Menu item 18 added to Menus Front-End: "Plugin Commands" from plugin "pluginmenu.amxx"
Connection to Steam servers successful.
VAC secure mode is activated.
L 05/26/2012 - 20:56:56: [admin.amxx] Login: "3DKim^<1><STEAM_0:0:22676250><>" became an admin (account "STEAM_0:0:22676250") (access "abcdefghijklmnopqrstu") (address "87.206.233.26")
L 05/26/2012 - 20:57:07: [adminchat.amxx] Chat: "3DKim^<1><STEAM_0:0:22676250><>" tsay ":D"
3DKim^ : nextmap
3DKim^ : /interpall
3DKim^ : /interp
L 05/26/2012 - 20:57:59: [mapsmenu.amxx] Cmd: "3DKim^<1><STEAM_0:0:22676250><>" changelevel "de_dust2"
L 05/26/2012 - 20:58:01: -------- Mapchange to de_dust2 --------
L 05/26/2012 - 20:58:01: [AMXX] Plugin file open error (plugin "interpchanger.amxx")
L 05/26/2012 - 20:58:01: [AMXX] Plugin file open error (plugin "abd.amxx")
L 05/26/2012 - 20:58:01: [AMXX] Plugin file open error (plugin "ReasonKicker.amxx")
L 05/26/2012 - 20:58:01: [AMXX] Plugin file open error (plugin "amx_ssban.amxx")
L 05/26/2012 - 20:58:01: [AMXX] Plugin file open error (plugin "afkbombtransfer.amxx")
L 05/26/2012 - 20:58:01: [AMXX] Plugin file open error (plugin "ptb.amxx")
L 05/26/2012 - 20:58:01: [AMXX] Plugin file open error (plugin "c4timer.amxx")
[AMXX] Loaded 2 admins from file
Executing AMX Mod X Configuration File
Scrolling message displaying frequency: 10:00 minutes
maxplayers cannot be changed while a server is running.
couldn't exec banned.cfg
couldn't exec listip.cfg
Menu item 17 added to Menus Front-End: "Plugin Cvars" from plugin "pluginmenu.amxx"
Menu item 18 added to Menus Front-End: "Plugin Commands" from plugin "pluginmenu.amxx"
L 05/26/2012 - 20:58:02: [admin.amxx] Login: "3DKim^<1><STEAM_0:0:22676250><>" became an admin (account "STEAM_0:0:22676250") (access "abcdefghijklmnopqrstu") (address "87.206.233.26")


wgrałem wszystko po woli od nowa i dalej nic:/

dałem pluginy do plugin folderu i dopisałem je do plugins . ini

#10 Na 5tyk

  Godlike

 • Użytkownik

Reputacja: 430
Wszechobecny

 • Postów:1 712
 • GG:
 • Imię:Patryk
 • Lokalizacja:PL
Offline

Napisano 26.05.2012 20:06

To widocznie coś źle robisz :). Próbuj do skutku albo zleć komuś (wezmą max 5zł/sms).
 • +
 • -
 • 0

#11 PlushowY MiŚ

  Początkujący

 • Użytkownik

Reputacja: 0
zer0.

 • Postów:11
 • Imię:Łukasz :)
 • Lokalizacja:Dąbrowa Górnicza
Offline

Napisano 29.05.2012 19:13

Witam mam ten sam problem.
Po wykupieniu serwera na dedyki.net ,żadne pluginy które chcę wgrać nie działają ..
Dodam ,że nie jest to mój pierwszy serwer,więc texty typu "wgrałeś plik amxx do folderu plugins" raczej nie pomogą xD
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być ?

Użytkownik MisieK24 edytował ten post 29.05.2012 19:14

 • +
 • -
 • 0

#12 PlushowY MiŚ

  Początkujący

 • Użytkownik

Reputacja: 0
zer0.

 • Postów:11
 • Imię:Łukasz :)
 • Lokalizacja:Dąbrowa Górnicza
Offline

Napisano 29.05.2012 21:16

Sorry,że post pod postem ,ale nie mogę edytować :/
Napisałem w tej sprawie do pomocy technicznej dedyki.net i oto co odpisali :
Witam serdecznie z tego co widać w logach to Pan błędnie skonfigurował pluginy na serwerze
Poniżej podaje logi błędów jakie występują na Pana serwerze

ill be as_oilrig
L 05/29/2012 - 21:05:47: -------- Mapchange to as_oilrig --------
L 05/29/2012 - 21:05:47: [AMXX] Plugin file open error (plugin "c4.amxx")
L 05/29/2012 - 21:05:47: [AMXX] Plugin file open error (plugin "admin_spec_esp.amxx")
[AMXX] Loaded 1 admin from file
Executing AMX Mod X Configuration File
Scrolling message displaying frequency: 10:00 minutes
Menu item 17 added to Menus Front-End: "Plugin Cvars" from plugin "pluginmenu.amxx"
Menu item 18 added to Menus Front-End: "Plugin Commands" from plugin "pluginmenu.amxx"
Bad Rcon from 178.19.107.210:54011:
rcon 1091381147 "" stats
Bad rcon_password.
No password set for this server.


Hmm... że jak xD ?
Nie wiem ocb? Nigdy nie maiłem takich problemów ..

HELLP ! :)
 • +
 • -
 • 0

#13 sNH.

  Czy MisieQ ukradł ciasteczko?

 • Power User

Reputacja: 299
Wszechwidzący

 • Postów:1 070
 • Steam:steam
 • Imię:Bartek
 • Lokalizacja:Ełk
Offline

Napisano 29.05.2012 21:25

L 05/26/2012 - 20:56:49: -------- Mapchange to de_dust2 --------
L 05/26/2012 - 20:56:49: [AMXX] Plugin file open error (plugin "interpchanger.amxx")
L 05/26/2012 - 20:56:49: [AMXX] Plugin file open error (plugin "abd.amxx")
L 05/26/2012 - 20:56:49: [AMXX] Plugin file open error (plugin "ReasonKicker.amxx")
L 05/26/2012 - 20:56:49: [AMXX] Plugin file open error (plugin "amx_ssban.amxx")
L 05/26/2012 - 20:56:49: [AMXX] Plugin file open error (plugin "afkbombtransfer.amxx")
L 05/26/2012 - 20:56:49: [AMXX] Plugin file open error (plugin "ptb.amxx")
L 05/26/2012 - 20:56:49: [AMXX] Plugin file open error (plugin "c4timer.amxx")

Wgraj jeszcze raz te pluginy/ popraw nazwy pluginów (wielkosć liter itd ma znaczenie)
 • +
 • -
 • 0

#14 GwynBleidD

  Godlike

 • Administrator

Reputacja: 1 868
Godlike

 • Postów:3 066
 • Steam:steam
 • Lokalizacja:Przemyśl
Offline

Napisano 29.05.2012 23:52

Niech mi ktoś poda FTP do serwera, prawdopodobnie błąd serwera FTP i pliki nie wysyłają się prawidłowo. Używacie Total Commandera, FileZilli czy czegoś jeszcze innego?
 • +
 • -
 • 0

NIE pomagam na PW. Nie trudź się, na zlecenia nie odpiszę... Od pomagania jest forum.
NIE zaglądam w tematy wysłane na PW. Jeśli są na forum to prędzej czy później je przeczytam. Jeśli mam co w nich odpisać, to odpiszę.
 
1988650.png?theme=dark


#15 Gość_21977_*

 • Gość

Reputacja: 0

Offline

Napisano 30.05.2012 08:32

Sprawdź prawa dostępu do plików i jeśli potrzeba, to chmod +xr dodaj dla *.amxx.
Spróbuj też wysłać pliki w trybie binarnym, jeśli tego nie robisz.
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych


Coinsy CSGOAtse Za SMS, PSC , Przelew - CoinSell.pl