Skocz do zawartości

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X, jak w większości społeczności internetowych musisz się zarejestrować aby móc odpowiadać lub zakładać nowe tematy, ale nie bój się to jest prosty proces w którym wymagamy minimalnych informacji.
 • Rozpoczynaj nowe tematy i odpowiedaj na inne
 • Zapisz się do tematów i for, aby otrzymywać automatyczne uaktualnienia
 • Dodawaj wydarzenia do kalendarza społecznościowego
 • Stwórz swój własny profil i zdobywaj nowych znajomych
 • Zdobywaj nowe doświadczenia

Dołączona grafika Dołączona grafika

Guest Message by DevFuse
 

Zdjęcie
C++

Wyświetlanie zdjęcia na pulpicie

c++ c++ drawimage

Najlepsza odpowiedź Booom, 06.10.2019 11:46

Użyłem SetWindowLong oraz  ShowScrollBar   Dzięki

 

Poniżej daję kod gdyby ktoś potrzebował

#include <windows.h>
#include <tchar.h>

HBITMAP hBitmap;
HDC localDC;
HBITMAP hOld;
BITMAP qB;
HDC hDC;                       // Handle (virtual memory pointer) to drawing characteristics

LRESULT CALLBACK fnWndProc(HWND hwnd, unsigned int msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) {
	switch (msg) {
	case WM_CREATE: {
		//MessageBox(hwnd,_T("Window Procedure Received WM_CREATE Message!"),_T("Message Report!"),MB_OK);
		return 0;
	}
	case WM_LBUTTONDOWN: {
		//MessageBox(hwnd,_T("Window Procedure Received WM_LBUTTONDOWN Message!"),_T("Message Report!"),MB_OK);
		return 0;
	}

	case WM_PAINT: {         //At program start up the whole window is invalid so must be drawn.
		//TCHAR tmpText[]=_T("TempText");
		PAINTSTRUCT ps;
		hDC = BeginPaint(hwnd, &ps);
		BOOL qRetBlit = ::BitBlt(hDC, 0, 0, qB.bmWidth, qB.bmHeight, localDC, 0, 0, SRCCOPY);
		// Draw text on top of the image
		//int iBkMode=SetBkMode(hDC,TRANSPARENT);          // Save Background Mode characteristic of drawing context
		//TextOut(hDC,40,20,tmpText,(int)_tcslen(tmpText));   // Draw Text
		//SetBkMode(hDC,iBkMode);                    // Return Drawing Context To Original State
		EndPaint(hwnd, &ps);
		return 0;
	}
	case WM_DESTROY: {
		::SelectObject(localDC, hOld);
		::DeleteDC(localDC);
		::DeleteObject(hBitmap);
		PostQuitMessage(0);
		return 0;
	}
	}
	return (DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam));
}


int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpszArgument, int iShow) {
	TCHAR szClassName[] = _T("Name");
	WNDCLASSEX wc;
	MSG messages;
	HWND hWnd;

	wc.lpszClassName = szClassName;           //Important Field! Character string identifying window class
	wc.lpfnWndProc = fnWndProc;            //Important Field! Function Pointer. Address of Window Procedure
	wc.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);       //Those top two fields I just listed are very important. The
	wc.style = 0;                //others are of course necessary too, but fully understanding all
	wc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); //the implications of the .szClassName and .lpfnWndProc fields will
	wc.hInstance = hInstance;            //go a long way to helping you understand Win32 coding. The
	wc.hIconSm = 0;                //.hBrushBackground field will be the color of the Window's
	wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);   //background. The .cbWndExtra field is very useful as it allows
	wc.hbrBackground = (HBRUSH)COLOR_BTNSHADOW;     //you to associate object (Window) data to the instantiated Window's
	wc.cbWndExtra = 0;                //internal structure, i.e., accomodate member data.
	wc.cbClsExtra = 0;
	wc.lpszMenuName = NULL;
	RegisterClassEx(&wc);
	hBitmap = (HBITMAP)::LoadImage(NULL, TEXT("c1.bmp"), IMAGE_BITMAP, 0, 0, LR_LOADFROMFILE | LR_CREATEDIBSECTION);
	GetObject(reinterpret_cast<HGDIOBJ>(hBitmap), sizeof(BITMAP), reinterpret_cast<LPVOID>(&qB));
	localDC = ::CreateCompatibleDC(hDC);
	hOld = (HBITMAP)::SelectObject(localDC, hBitmap);

	hWnd = CreateWindowEx(0, szClassName, szClassName, WS_OVERLAPPEDWINDOW, 0, 0, qB.bmWidth, qB.bmHeight, HWND_DESKTOP, 0, hInstance, 0);

	LONG lStyle = GetWindowLong(hWnd, GWL_STYLE);

	lStyle &= ~(WS_CAPTION | WS_THICKFRAME | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_SYSMENU);

	SetWindowLong(hWnd, GWL_STYLE, lStyle);
	ShowScrollBar(hWnd, SB_VERT, FALSE);
	ShowWindow(hWnd, iShow);

	while (GetMessage(&messages, NULL, 0, 0)) {
		TranslateMessage(&messages);
		DispatchMessage(&messages);
	}
	return (int)messages.wParam;
}
Przejdź do postu


 • Nie możesz napisać tematu
 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
6 odpowiedzi w tym temacie

#1 Booom

  Nowy

 • Użytkownik

Reputacja: 1
Nowy

 • Postów:5
 • Imię:Sebastian
Offline

Napisano 01.10.2019 11:14

Witam. Chciałbym napisać program, który wyświetla zdjęcie na pulpicie bez okna. Znalazłem jeden kod, ale nie mogę go skompilować

 

W załączniku dodaję przykładowe zdjęcie. z góry dziękuję

 

 

Załączone miniatury

 • c1.png

 • +
 • -
 • 0

#2 Booom

  Nowy

 • Autor tematu
 • Użytkownik

Reputacja: 1
Nowy

 • Postów:5
 • Imię:Sebastian
Offline

Napisano 03.10.2019 10:05

#include <windows.h>
#include <tchar.h>

HBITMAP hBitmap;
HDC localDC;
HBITMAP hOld;
BITMAP qB;
HDC hDC;                       // Handle (virtual memory pointer) to drawing characteristics

LRESULT CALLBACK fnWndProc(HWND hwnd, unsigned int msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) {
	switch (msg) {
	case WM_CREATE: {
		//MessageBox(hwnd,_T("Window Procedure Received WM_CREATE Message!"),_T("Message Report!"),MB_OK);
		return 0;
	}
	case WM_LBUTTONDOWN: {
		//MessageBox(hwnd,_T("Window Procedure Received WM_LBUTTONDOWN Message!"),_T("Message Report!"),MB_OK);
		return 0;
	}

	case WM_PAINT: {         //At program start up the whole window is invalid so must be drawn.
		//TCHAR tmpText[]=_T("TempText");
		PAINTSTRUCT ps;
		hDC = BeginPaint(hwnd, &ps);
		BOOL qRetBlit = ::BitBlt(hDC, 0, 0, qB.bmWidth, qB.bmHeight, localDC, 0, 0, SRCCOPY);
		// Draw text on top of the image
		//int iBkMode=SetBkMode(hDC,TRANSPARENT);          // Save Background Mode characteristic of drawing context
		//TextOut(hDC,40,20,tmpText,(int)_tcslen(tmpText));   // Draw Text
		//SetBkMode(hDC,iBkMode);                    // Return Drawing Context To Original State
		EndPaint(hwnd, &ps);
		return 0;
	}
	case WM_DESTROY: {
		::SelectObject(localDC, hOld);
		::DeleteDC(localDC);
		::DeleteObject(hBitmap);
		PostQuitMessage(0);
		return 0;
	}
	}
	return (DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam));
}


int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpszArgument, int iShow) {
	TCHAR szClassName[] = _T("Name");
	WNDCLASSEX wc;
	MSG messages;
	HWND hWnd;

	wc.lpszClassName = szClassName;           //Important Field! Character string identifying window class
	wc.lpfnWndProc = fnWndProc;            //Important Field! Function Pointer. Address of Window Procedure
	wc.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);       //Those top two fields I just listed are very important. The
	wc.style = 0;                //others are of course necessary too, but fully understanding all
	wc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); //the implications of the .szClassName and .lpfnWndProc fields will
	wc.hInstance = hInstance;            //go a long way to helping you understand Win32 coding. The
	wc.hIconSm = 0;                //.hBrushBackground field will be the color of the Window's
	wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);   //background. The .cbWndExtra field is very useful as it allows
	wc.hbrBackground = (HBRUSH)COLOR_BTNSHADOW;     //you to associate object (Window) data to the instantiated Window's
	wc.cbWndExtra = 0;                //internal structure, i.e., accomodate member data.
	wc.cbClsExtra = 0;
	wc.lpszMenuName = NULL;
	RegisterClassEx(&wc);
	hBitmap = (HBITMAP)::LoadImage(NULL, (LPCTSTR)"c1.bmp", IMAGE_BITMAP, 0, 0, LR_LOADFROMFILE | LR_CREATEDIBSECTION);
	GetObject(reinterpret_cast<HGDIOBJ>(hBitmap), sizeof(BITMAP), reinterpret_cast<LPVOID>(&qB));
	localDC = ::CreateCompatibleDC(hDC);
	hOld = (HBITMAP)::SelectObject(localDC, hBitmap);

	hWnd = CreateWindowEx(0, szClassName, szClassName, WS_OVERLAPPEDWINDOW, 0, 0, qB.bmWidth, qB.bmHeight, HWND_DESKTOP, 0, hInstance, 0);
	ShowWindow(hWnd, iShow);
	while (GetMessage(&messages, NULL, 0, 0)) {
		TranslateMessage(&messages);
		DispatchMessage(&messages);
	}
	return (int)messages.wParam;
}

Znalazłem taki kod, lecz wyświetla tylko puste okno bez zdjęcia :/ Jaka może być przyczyna ?


 • +
 • -
 • 0

#3 DarkGL

  Nie oddam ciasteczka !

 • Właściciel

Reputacja: 6 477
Godlike

 • Postów:11 818
 • GG:
 • Steam:steam
 • Imię:Rafał
 • Lokalizacja:Londyn
Offline

Napisano 03.10.2019 11:36

plik c1.bmp jest w folderze z exe ?
 • +
 • -
 • 1

#4 Booom

  Nowy

 • Autor tematu
 • Użytkownik

Reputacja: 1
Nowy

 • Postów:5
 • Imię:Sebastian
Offline

Napisano 03.10.2019 21:57

Tak oczywiście


 • +
 • -
 • 0

#5 Booom

  Nowy

 • Autor tematu
 • Użytkownik

Reputacja: 1
Nowy

 • Postów:5
 • Imię:Sebastian
Offline

Napisano 05.10.2019 12:54

Pomogła zmiana z 

(LPCTSTR)"c1.bmp"

na

TEXT("c1.bmp")

Tylko że zdjęcie jest w oknie. Jak można się pozbyć okna, albo zrobić je niewidzialne ?


 • +
 • -
 • 0

#6 TibacK

  zaczynam rozumieć

 • Support Team

Reputacja: 1 223
Godlike

 • Postów:4 157
Offline

Napisano 05.10.2019 13:23

Patrzyłeś tu: https://docs.microso...g/window-styles ?


 • +
 • -
 • 1

Na PW pomagam tylko odpłatnie. Przyjmuje zlecenia.

Wypociny: https://github.com/r...98/AMXX_plugins


#7 Booom

  Nowy

 • Autor tematu
 • Użytkownik

Reputacja: 1
Nowy

 • Postów:5
 • Imię:Sebastian
Offline

Napisano 06.10.2019 11:46   Najlepsza odpowiedź

Użyłem SetWindowLong oraz  ShowScrollBar   Dzięki

 

Poniżej daję kod gdyby ktoś potrzebował

#include <windows.h>
#include <tchar.h>

HBITMAP hBitmap;
HDC localDC;
HBITMAP hOld;
BITMAP qB;
HDC hDC;                       // Handle (virtual memory pointer) to drawing characteristics

LRESULT CALLBACK fnWndProc(HWND hwnd, unsigned int msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) {
	switch (msg) {
	case WM_CREATE: {
		//MessageBox(hwnd,_T("Window Procedure Received WM_CREATE Message!"),_T("Message Report!"),MB_OK);
		return 0;
	}
	case WM_LBUTTONDOWN: {
		//MessageBox(hwnd,_T("Window Procedure Received WM_LBUTTONDOWN Message!"),_T("Message Report!"),MB_OK);
		return 0;
	}

	case WM_PAINT: {         //At program start up the whole window is invalid so must be drawn.
		//TCHAR tmpText[]=_T("TempText");
		PAINTSTRUCT ps;
		hDC = BeginPaint(hwnd, &ps);
		BOOL qRetBlit = ::BitBlt(hDC, 0, 0, qB.bmWidth, qB.bmHeight, localDC, 0, 0, SRCCOPY);
		// Draw text on top of the image
		//int iBkMode=SetBkMode(hDC,TRANSPARENT);          // Save Background Mode characteristic of drawing context
		//TextOut(hDC,40,20,tmpText,(int)_tcslen(tmpText));   // Draw Text
		//SetBkMode(hDC,iBkMode);                    // Return Drawing Context To Original State
		EndPaint(hwnd, &ps);
		return 0;
	}
	case WM_DESTROY: {
		::SelectObject(localDC, hOld);
		::DeleteDC(localDC);
		::DeleteObject(hBitmap);
		PostQuitMessage(0);
		return 0;
	}
	}
	return (DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam));
}


int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpszArgument, int iShow) {
	TCHAR szClassName[] = _T("Name");
	WNDCLASSEX wc;
	MSG messages;
	HWND hWnd;

	wc.lpszClassName = szClassName;           //Important Field! Character string identifying window class
	wc.lpfnWndProc = fnWndProc;            //Important Field! Function Pointer. Address of Window Procedure
	wc.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);       //Those top two fields I just listed are very important. The
	wc.style = 0;                //others are of course necessary too, but fully understanding all
	wc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); //the implications of the .szClassName and .lpfnWndProc fields will
	wc.hInstance = hInstance;            //go a long way to helping you understand Win32 coding. The
	wc.hIconSm = 0;                //.hBrushBackground field will be the color of the Window's
	wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);   //background. The .cbWndExtra field is very useful as it allows
	wc.hbrBackground = (HBRUSH)COLOR_BTNSHADOW;     //you to associate object (Window) data to the instantiated Window's
	wc.cbWndExtra = 0;                //internal structure, i.e., accomodate member data.
	wc.cbClsExtra = 0;
	wc.lpszMenuName = NULL;
	RegisterClassEx(&wc);
	hBitmap = (HBITMAP)::LoadImage(NULL, TEXT("c1.bmp"), IMAGE_BITMAP, 0, 0, LR_LOADFROMFILE | LR_CREATEDIBSECTION);
	GetObject(reinterpret_cast<HGDIOBJ>(hBitmap), sizeof(BITMAP), reinterpret_cast<LPVOID>(&qB));
	localDC = ::CreateCompatibleDC(hDC);
	hOld = (HBITMAP)::SelectObject(localDC, hBitmap);

	hWnd = CreateWindowEx(0, szClassName, szClassName, WS_OVERLAPPEDWINDOW, 0, 0, qB.bmWidth, qB.bmHeight, HWND_DESKTOP, 0, hInstance, 0);

	LONG lStyle = GetWindowLong(hWnd, GWL_STYLE);

	lStyle &= ~(WS_CAPTION | WS_THICKFRAME | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_SYSMENU);

	SetWindowLong(hWnd, GWL_STYLE, lStyle);
	ShowScrollBar(hWnd, SB_VERT, FALSE);
	ShowWindow(hWnd, iShow);

	while (GetMessage(&messages, NULL, 0, 0)) {
		TranslateMessage(&messages);
		DispatchMessage(&messages);
	}
	return (int)messages.wParam;
}

 • +
 • -
 • 1

Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: c++, c++ drawimage

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych


Coinsy CSGOAtse Za SMS, PSC , Przelew - CoinSell.pl