Skocz do zawartości

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X, jak w większości społeczności internetowych musisz się zarejestrować aby móc odpowiadać lub zakładać nowe tematy, ale nie bój się to jest prosty proces w którym wymagamy minimalnych informacji.
 • Rozpoczynaj nowe tematy i odpowiedaj na inne
 • Zapisz się do tematów i for, aby otrzymywać automatyczne uaktualnienia
 • Dodawaj wydarzenia do kalendarza społecznościowego
 • Stwórz swój własny profil i zdobywaj nowych znajomych
 • Zdobywaj nowe doświadczenia

Dołączona grafika Dołączona grafika

Guest Message by DevFuse
 

Zdjęcie

Prośba o przerobienie vipa, menu vipa się wyświetla lecz nie działają bronie.


Najlepsza odpowiedź Alelluja, 16.07.2017 16:57

Masz: 

 

Spoiler
Przejdź do postu


5 odpowiedzi w tym temacie

#1 CORPION

  Życzliwy

 • Użytkownik

Reputacja: 0
Nowy

 • Postów:31
 • Imię:Wojtek
Offline

Napisano 16.07.2017 11:08

Prosiłbym o przerobienie vipa, tak żeby można było wybrać bronie.Na razie wyświetla się tylko menu vipa, lecz gdy daje np. 1.M4A1 to nie działa.

 

sma. 

 

        
#include <amxmodx>
#include <colorchat>
#include <cstrike>
#include <csx>
#include <fakemeta>
#include <fun>
#include <hamsandwich>
 
#define DMG_HE (1<<24)
#define IsPlayer(%1) (1<=%1<=maxPlayers)
#define g_Buffer 1536
 
forward amxbans_admin_connect(id);
 
new Array:g_Array, CsArmorType:armortype, bool:g_Vip[33], gRound=0, g_Hudmsg,
ioid, maxPlayers, menu, menu_callback_handler, skoki[33];
 
new const g_Langcmd[][]={"say /svips","say_team /svips","say /svipy","say_team /svipy"};
 
public plugin_init(){
register_plugin("VIP Ultimate", "12.3.0.2", "benio101 & speedkill");
register_forward(FM_CmdStart, "CmdStartPre");
RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "SpawnedEventPre", 1);
register_event("HLTV", "event_new_round", "a", "1=0", "2=0");
register_logevent("GameCommencing", 2, "1=Game_Commencing");
RegisterHam(Ham_TakeDamage, "player", "takeDamage", 0);
register_event("DeathMsg", "DeathMsg", "a");
register_message(get_user_msgid("ScoreAttrib"), "VipStatus");
g_Array=ArrayCreate(64,32);
for(new i;i<sizeof g_Langcmd;i++){
register_clcmd(g_Langcmd[i], "ShowVips");
}
register_clcmd("say /svip", "ShowMotd");
set_task(30.0, "ShowAdv",.flags = "b");
register_message(get_user_msgid("SayText"),"handleSayText");
g_Hudmsg=CreateHudSyncObj();
register_logevent("RoundEnd", 2, "1=Round_End");
}
public client_authorized(id){
if(get_user_flags(id) & 262144 == 262144){
client_authorized_vip(id);
}
}
public client_authorized_vip(id){
g_Vip[id]=true;
new g_Name[64];
get_user_name(id,g_Name,charsmax(g_Name));
 
new g_Size = ArraySize(g_Array);
new szName[64];
 
for(new i = 0; i < g_Size; i++){
ArrayGetString(g_Array, i, szName, charsmax(szName));
 
if(equal(g_Name, szName)){
return 0;
}
}
ArrayPushString(g_Array,g_Name);
set_hudmessage(24, 190, 220, 0.25, 0.2, 0, 6.0, 6.0);
ShowSyncHudMsg(0, g_Hudmsg, "SuperVip %s wbija na serwer !",g_Name);
 
return PLUGIN_CONTINUE;
}
public client_disconnect(id){
if(g_Vip[id]){
client_disconnect_vip(id);
}
}
public client_disconnect_vip(id){
g_Vip[id]=false;
new Name[64];
get_user_name(id,Name,charsmax(Name));
 
new g_Size = ArraySize(g_Array);
new g_Name[64];
 
for(new i = 0; i < g_Size; i++){
ArrayGetString(g_Array, i, g_Name, charsmax(g_Name));
 
if(equal(g_Name,Name)){
ArrayDeleteItem(g_Array,i);
break;
}
}
}
public CmdStartPre(id, uc_handle){
if(g_Vip[id]){
if(is_user_alive(id)){
CmdStartPreVip(id, uc_handle);
}
}
}
public CmdStartPreVip(id, uc_handle){
new flags = pev(id, pev_flags);
if((get_uc(uc_handle, UC_Buttons) & IN_JUMP) && !(flags & FL_ONGROUND) && !(pev(id, pev_oldbuttons) & IN_JUMP) && skoki[id]>0){
--skoki[id];
new Float:velocity[3];
pev(id, pev_velocity,velocity);
velocity[2] = random_float(265.0,285.0);
set_pev(id,pev_velocity,velocity);
} else if(flags & FL_ONGROUND && skoki[id]!=-1){
skoki[id] = 1;
}
}
public SpawnedEventPre(id){
if(g_Vip[id]){
if(is_user_alive(id)){
SpawnedEventPreVip(id);
}
}
}
public SpawnedEventPreVip(id){
skoki[id]=1;
set_user_health(id, get_user_health(id)+30);
cs_set_user_armor(id, min(cs_get_user_armor(id,armortype)+100, 100), armortype);
new henum=(user_has_weapon(id,CSW_HEGRENADE)?cs_get_user_bpammo(id,CSW_HEGRENADE):0);
give_item(id, "weapon_hegrenade");
++henum;
cs_set_user_bpammo(id, CSW_HEGRENADE, 2);
new fbnum=(user_has_weapon(id,CSW_FLASHBANG)?cs_get_user_bpammo(id,CSW_FLASHBANG):0);
give_item(id, "weapon_flashbang");
++fbnum;
cs_set_user_bpammo(id, CSW_FLASHBANG, 2);
new sgnum=(user_has_weapon(id,CSW_SMOKEGRENADE)?cs_get_user_bpammo(id,CSW_SMOKEGRENADE):0);
give_item(id, "weapon_smokegrenade");
++sgnum;
cs_set_user_bpammo(id, CSW_SMOKEGRENADE, 2);
show_vip_menu(id);
if(gRound>=3){
cs_set_user_money(id, min(cs_get_user_money(id)+2000, 16000), 1);
}
if(gRound>=1){
if(get_user_team(id)==2){
give_item(id, "item_thighpack");
}
}
}
public event_new_round(){
++gRound;
}
public GameCommencing(){
gRound=0;
}
public plugin_cfg(){
maxPlayers=get_maxplayers();
}
public takeDamage(this, idinflictor, idattacker, Float:damage, damagebits){
if(((IsPlayer(idattacker) && is_user_connected(idattacker) && g_Vip[idattacker] && (ioid=idattacker)) ||
(ioid=pev(idinflictor, pev_owner) && IsPlayer(ioid) && is_user_connected(ioid) && g_Vip[ioid]))){
damage*=(100+30)/100;
if(damagebits & DMG_HE){
if(random(2)<1){
damage*=(100+100)/100;
}
}
}
}
public DeathMsg(){
new killer=read_data(1);
new victim=read_data(2);
 
if(is_user_alive(killer) && g_Vip[killer] && get_user_team(killer) != get_user_team(victim)){
DeathMsgVip(killer,victim,read_data(3));
}
}
public DeathMsgVip(kid,vid,hs){
set_user_health(kid, min(get_user_health(kid)+(hs?5:5),130));
cs_set_user_money(kid, cs_get_user_money(kid)+(hs?500:300));
}
public show_vip_menu(id){
menu=menu_create("\rMenu VIPa","menu_handler");
menu_callback_handler=menu_makecallback("menu_callback");
new bool:active=false, num=-1;
menu_additem(menu,"\wAK47","",0,menu_callback_handler);
if(menu_callback(id, menu, ++num)==ITEM_ENABLED){
active=true;
}
menu_additem(menu,"\wM4A1","",0,menu_callback_handler);
if(menu_callback(id, menu, ++num)==ITEM_ENABLED){
active=true;
}
menu_additem(menu,"\wAWP","",0,menu_callback_handler);
if(menu_callback(id, menu, ++num)==ITEM_ENABLED){
active=true;
}
if(active){
menu_setprop(menu,MPROP_EXITNAME,"Wyjscie");
menu_setprop(menu,MPROP_TITLE,"\yMenu SuperVipa");
menu_setprop(menu,MPROP_NUMBER_COLOR,"\w");
menu_display(id, menu);
} else {
menu_destroy(menu);
}
}
public menu_1_handler(id){
}
public menu_callback(id, menu, item){
if(is_user_alive(id)){
if(item==0){
return ITEM_ENABLED;
}
if(item==1){
return ITEM_ENABLED;
}
if(item==2){
return ITEM_ENABLED;
}
}
return ITEM_DISABLED;
}
public menu_handler(id, menu, item){
if(is_user_alive(id)){
if(item==0){
menu_1_handler(id);
}
if(item==1){
menu_2_handler(id);
}
if(item==2){
menu_3_handler(id);
}
}
menu_destroy(menu);
return PLUGIN_HANDLED;
}
public menu_2_handler(id){
}
public menu_3_handler(id){
}
public VipStatus(){
new id=get_msg_arg_int(1);
if(is_user_alive(id) && g_Vip[id]){
set_msg_arg_int(2, ARG_BYTE, get_msg_arg_int(2)|4);
}
}
public ShowVips(id){
new g_Name[64],g_Message[192];
 
new g_Size=ArraySize(g_Array);
 
for(new i = 0; i < g_Size; i++){
ArrayGetString(g_Array, i, g_Name, charsmax(g_Name));
 
add(g_Message, charsmax(g_Message), g_Name);
 
if(i == g_Size - 1){
add(g_Message, charsmax(g_Message), ".");
}
else{
add(g_Message, charsmax(g_Message), ", ");
}
}
ColorChat(id,GREEN,"^x03SuperVipy ^x04na ^x03serwerze: ^x04%s", g_Message);
ShowVipsMotd(id);
return PLUGIN_CONTINUE;
}
public ShowVipsMotd(id){
new Data[g_Buffer],Len,g_Name[64];
 
Len = formatex(Data[Len], g_Buffer - Len, "<html><body bgcolor=Black><br>");
Len += formatex(Data[Len], g_Buffer - Len, "<center><table frame=^"border^" width=^"600^" cellspacing=^"0^" bordercolor=#4A4344 style=^"color:#56A5EC;text-align:center;^">");
Len += formatex(Data[Len], g_Buffer- Len, "<tr><td><b>#</b></td><td><b>Nick</b></td></td></tr>");
 
new g_Size=ArraySize(g_Array);
 
for(new i = 0; i < g_Size; i++){
ArrayGetString(g_Array, i, g_Name, charsmax(g_Name));
 
Len += formatex(Data[Len], g_Buffer - Len, "<tr>");
Len += formatex(Data[Len], g_Buffer - Len, "<td><font color=Red>%d</font></td>", i + 1);
Len += formatex(Data[Len], g_Buffer - Len, "<td>%s</td>", g_Name);
Len += formatex(Data[Len], g_Buffer - Len, "</tr>");
}
Len += formatex(Data[Len],g_Buffer - Len,"</center></body></html>");
 
show_motd(id, Data, "SuperVipy Online");
}
public client_infochanged(id){
if(g_Vip[id]){
new szName[64];
get_user_info(id,"name",szName,charsmax(szName));
 
new Name[64];
get_user_name(id,Name,charsmax(Name));
 
if(!equal(szName,Name)){
ArrayPushString(g_Array,szName);
 
new g_Size=ArraySize(g_Array);
new g_Name[64];
for(new i = 0; i < g_Size; i++){
ArrayGetString(g_Array, i, g_Name, charsmax(g_Name));
 
if(equal(g_Name,Name)){
ArrayDeleteItem(g_Array,i);
break;
}
}
}
}
}
public plugin_end(){
ArrayDestroy(g_Array);
}
public ShowMotd(id){
show_motd(id, "svip.txt", "Informacje o vipie");
}
public ShowAdv(){
ColorChat(0, NORMAL, "[SVIP]^x04 Chcesz dowiedziec sie co posiada svip ? Napisz na say'u /svip");
}
public handleSayText(msgId,msgDest,msgEnt){
 
    new id = get_msg_arg_int(1);
    
    if(is_user_connected(id) && g_Vip[id]){  
    
    new szTmp[192], szTmp2[192];
    get_msg_arg_string(2, szTmp, charsmax(szTmp));
    
    new szPrefix[64] = "^x04[SVIP]";
    
    if(!equal(szTmp,"#Cstrike_Chat_All")){
        add(szTmp2, charsmax(szTmp2), "^x01");
        add(szTmp2, charsmax(szTmp2), szPrefix);
        add(szTmp2, charsmax(szTmp2), " ");
        add(szTmp2, charsmax(szTmp2), szTmp);
    }
    else{
        new szPlayerName[64];
        get_user_name(id, szPlayerName, charsmax(szPlayerName));
        
        get_msg_arg_string(4, szTmp, charsmax(szTmp)); //4. argument zawiera treść wysłanej wiadomości
        set_msg_arg_string(4, ""); //Musimy go wyzerować, gdyż gra wykorzysta wiadomość podwójnie co może skutkować crash'em 191+ znaków.
    
        add(szTmp2, charsmax(szTmp2), "^x01");
        add(szTmp2, charsmax(szTmp2), szPrefix);
        add(szTmp2, charsmax(szTmp2), "^x03 ");
        add(szTmp2, charsmax(szTmp2), szPlayerName);
        add(szTmp2, charsmax(szTmp2), "^x01 :  ");
        add(szTmp2, charsmax(szTmp2), szTmp)
    }
    
    set_msg_arg_string(2, szTmp2);
    }
    return PLUGIN_CONTINUE;
}

 • +
 • -
 • 0

#2 Alelluja

  Miszcz jotbe

 • Power User

Reputacja: 491
Wszechobecny

 • Postów:981
 • GG:
Offline

Napisano 16.07.2017 11:55

Proszę.

 

Spoiler

 • +
 • -
 • 1

Moje Pluginy | Paczki:
------> http://amxx.pl/topic...od/#entry687942 <------ 500 Postów 27.05.2015
------> http://amxx.pl/topic...monety-lombard/<------
------> http://amxx.pl/topic...-na-ammo-packi/<------


#3 CORPION

  Życzliwy

 • Autor tematu
 • Użytkownik

Reputacja: 0
Nowy

 • Postów:31
 • Imię:Wojtek
Offline

Napisano 16.07.2017 16:24

Bardzo dziękuję. +


 • +
 • -
 • 0

#4 CORPION

  Życzliwy

 • Autor tematu
 • Użytkownik

Reputacja: 0
Nowy

 • Postów:31
 • Imię:Wojtek
Offline

Napisano 16.07.2017 16:45

Jeszcze mam pytanie dlaczego menu zamiast wyświetlać się w 3 rundzie, wyświetla się cały czas w 1?


 • +
 • -
 • 0

#5 Alelluja

  Miszcz jotbe

 • Power User

Reputacja: 491
Wszechobecny

 • Postów:981
 • GG:
Offline

Napisano 16.07.2017 16:57   Najlepsza odpowiedź

Masz: 

 

Spoiler

 • +
 • -
 • 1

Moje Pluginy | Paczki:
------> http://amxx.pl/topic...od/#entry687942 <------ 500 Postów 27.05.2015
------> http://amxx.pl/topic...monety-lombard/<------
------> http://amxx.pl/topic...-na-ammo-packi/<------


#6 CORPION

  Życzliwy

 • Autor tematu
 • Użytkownik

Reputacja: 0
Nowy

 • Postów:31
 • Imię:Wojtek
Offline

Napisano 17.07.2017 07:31

Dzięki.Można zamknąć :)


 • +
 • -
 • 0


Wróć do Prośby o kompilacje pluginów / Problemy z kompilacją


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Coinsy CSGOPolygon Za SMS, PSC , Przelew - CoinSell.pro
Skiny do CS:GO za SMS, PSC, Przelew - CSGOPaka.com
Automatyczny Bot Levelowania Steam - LVLUPSteam.com
CSGO Gambling Sites and Free Betting Codes - DreamCodes.gg