Skocz do zawartości

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X, jak w większości społeczności internetowych musisz się zarejestrować aby móc odpowiadać lub zakładać nowe tematy, ale nie bój się to jest prosty proces w którym wymagamy minimalnych informacji.
 • Rozpoczynaj nowe tematy i odpowiedaj na inne
 • Zapisz się do tematów i for, aby otrzymywać automatyczne uaktualnienia
 • Dodawaj wydarzenia do kalendarza społecznościowego
 • Stwórz swój własny profil i zdobywaj nowych znajomych
 • Zdobywaj nowe doświadczenia

Dołączona grafika Dołączona grafika

Guest Message by DevFuse
 

Zdjęcie
BattleField2

Prośba o poprawe/dodanie kodu medali

battlefield2

 • Nie możesz napisać tematu
 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 Kajzerka

  Nowy

 • Nowy

Reputacja: 0
Nowy

 • Postów:1
Offline

Napisano 03.11.2015 02:56

Hej, potrzebuję dodać/przerobić bf2 mod by działał plugin na modele za zdobyte medale pod koniec mapy.

Chodzi mi o  "bf2_get_user_medals" i dodanie w odpowiednie miejsca...

Skrawek kody z pluginu na modele:

    new bronze = bf2_get_user_medals(id, 1);
    new silver = bf2_get_user_medals(id, 2);
    new gold = bf2_get_user_medals(id, 3);
    new medals = bronze + silver + gold;

Nie wiem czy to w pluginie medale_sql czy do bf2rank albo obydwu więc zamieszczam oba poniżej:

 

medale_sql

/* Plugin generated by AMXX-Studio */

#include <amxmodx>
#include <sqlx>
#include <colorchat>

new const nazwy[][] 	= { "Zlote", "Srebrne", "Brazowe" }

new Handle: g_SqlTuple;
new gQuery[512];

enum _:staty { KILL, GOLD, SILVER, BRONZE, ID }
enum _:cvary { HOST, PASS, USER, DBNAME, MIMPLR }

new gStaty[staty][33];
new gZdobyl[staty][33];
new gCvary[cvary];
new gNick[33][33];

new gData[2048], len, gLast;

public plugin_end() SQL_FreeHandle(g_SqlTuple);

public SqlInit() {
	new temp[staty][64];
	
	get_pcvar_string(gCvary[HOST], 		temp[HOST], 63);
	get_pcvar_string(gCvary[PASS], 		temp[PASS], 63);
	get_pcvar_string(gCvary[USER], 		temp[USER], 63);
	get_pcvar_string(gCvary[DBNAME], 	temp[DBNAME], 63);
	
	g_SqlTuple = SQL_MakeDbTuple(temp[HOST], temp[USER], temp[PASS], temp[DBNAME]);
	
	if(g_SqlTuple == Empty_Handle)
		set_fail_state("Nie mozna utworzyc uchwytu do polaczenia.");
	
	new iErr, szError[32];
	new Handle:link = SQL_Connect(g_SqlTuple, iErr, szError, 31);
	if(link == Empty_Handle){
		log_amx("Error (%d): %s", iErr, szError);
		set_fail_state("Brak polaczenia z baza danych");
	}
	
	new Handle:query;	
	query = SQL_PrepareQuery(link,
	"CREATE TABLE IF NOT EXISTS `medale` ( \
		`id` int(5) NOT NULL auto_increment, \
		`nick` varchar(36) NOT NULL, \
		`kill` INT(11) NOT NULL DEFAULT 0, \
		`gold` INT(11) NOT NULL DEFAULT 0, \
		`silver` INT(11) NOT NULL DEFAULT 0, \
		`bronze` INT(11) NOT NULL DEFAULT 0, \
		`suma` INT(11) NOT NULL DEFAULT 0, \
		PRIMARY KEY (`id`) \
	)");
	SQL_Execute(query);
	SQL_FreeHandle(query);
	
	WczytajMedale();
}

public plugin_init() {
	register_plugin("Medale SQL Ver", "1.2", "byCZEK");
	
	register_event("DeathMsg", "event_death", "a");
	
	register_message(SVC_INTERMISSION, "MsgIntermission");
	
	register_clcmd("say /medale", "MenuMedali");
		
	gCvary[HOST] 	= register_cvar("medale_hostname", 	"x");
	gCvary[PASS] 	= register_cvar("medale_password", 	"x");
	gCvary[USER] 	= register_cvar("medale_username", 	"x");
	gCvary[DBNAME] 	= register_cvar("medale_dbname", 	"x");
	gCvary[MIMPLR]	= register_cvar("medale_minp", 		"1");
	
	set_task(0.1, "SqlInit");
}

public client_putinserver(id) {
	Wyczysc(id);		
	get_user_name(id, gNick[id], 32);
	
	formatex(gQuery, charsmax(gQuery), "SELECT * FROM `medale` WHERE `nick` = ^"%s^" ORDER BY `id` LIMIT 1", gNick[id]);
	new ids[1]; ids[0] = id;
	SQL_ThreadQuery(g_SqlTuple, "handleLoadData", gQuery, ids, 1);
}

public client_disconnect(id) {
	new suma = (gStaty[GOLD][id]+gZdobyl[GOLD][id])*3 + (gStaty[SILVER][id]+gZdobyl[SILVER][id])*2 + gStaty[BRONZE][id]+gZdobyl[BRONZE][id];
	
	formatex(gQuery, charsmax(gQuery), "UPDATE `medale` SET `kill` = `kill` + %d, `gold` = `gold` + %d, `silver` = `silver` + %d, `bronze` = `bronze` + %d, `suma` = %d WHERE `id` = %d", 
	gZdobyl[KILL][id], gZdobyl[GOLD][id], gZdobyl[SILVER][id], gZdobyl[BRONZE][id], suma, gStaty[ID][id]);
	SQL_ThreadQuery(g_SqlTuple, "handleStandard", gQuery);
	
	Wyczysc(id);
}

public Wyczysc(id) {
	for(new i = 0; i < staty; i++) {
		gStaty[i][id] 	= 0;
		gZdobyl[i][id] 	= 0;
	}
}

public WczytajMedale() {
	gLast = get_systime();
	SQL_ThreadQuery(g_SqlTuple, "handeLoadRank", "SELECT * FROM `medale` ORDER BY `suma` DESC LIMIT 15");
}

public handleLoadData(failstate, Handle:query, error[], errnum, data[], size){
	if(failstate != TQUERY_SUCCESS){
		log_amx("SQL Load error: %s",error);
		return;
	}
	
	new id = data[0];
	if(!is_user_connected(id)) return;
	
	if(SQL_MoreResults(query)) {
		gStaty[ID][id]			= SQL_ReadResult(query, 0);
		gStaty[KILL][id]		= SQL_ReadResult(query, 2);
		gStaty[GOLD][id]		= SQL_ReadResult(query, 3);
		gStaty[SILVER][id]		= SQL_ReadResult(query, 4);
		gStaty[BRONZE][id]   		= SQL_ReadResult(query, 5);
	} else {
		formatex(gQuery, charsmax(gQuery), "INSERT INTO `medale` (`nick`) VALUES (^"%s^")", gNick[id]);
		SQL_ThreadQuery(g_SqlTuple, "handleStandard", gQuery);
	}
}

public handleStandard(failstate, Handle:query, error[], errnum, data[], size) {
	if(failstate != TQUERY_SUCCESS) {
		log_amx("SQL Insert error: %s",error);
		return;
	}
}

public event_death() {
	new kid = read_data(1);
	new vid = read_data(2);
	
	if(kid != vid && get_user_team(kid) != get_user_team(vid))
		gZdobyl[KILL][kid]++;
}

public MenuMedali(id) {
	new m = menu_create("Medale", "MenuMedali_");
	
	menu_additem(m, "Twoje medale");
	menu_additem(m, "Ranking medali");
	
	menu_setprop(m, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL);
	menu_display(id, m);
}

public MenuMedali_(id, m, i) {
	if(i == MENU_EXIT) {
		menu_destroy(m);
		return PLUGIN_CONTINUE;
	}
	
	switch(i) {
		case 0: { TwojeMedale(id); 	}
		case 1: { RankingMedali(id); 	}
	}
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

public TwojeMedale(id) {
	new m = menu_create("Twoje medale", "TwojeMedale_");
	new t[128];
		
	for(new i = 1; i < staty - 1; i++) {
		formatex(t, charsmax(t), "%s: \r%d", nazwy[i-1], gStaty[i][id]);
		menu_additem(m, t);
	}
	
	menu_display(id, m);
}

public TwojeMedale_(id, m) menu_destroy(m);

public RankingMedali(id) {
	if(get_systime() - gLast > 20) {
		WczytajMedale();
	}
	
	show_motd(id, gData, "Top15 Medali");
}

public handeLoadRank(failstate, Handle:query, error[], errnum, data[], size) {
	if(failstate != TQUERY_SUCCESS) {
		log_amx("SQL Load error: %s",error);
		return;
	}
	
	new nick[33], medale[4], i = 0;
	len = formatex(gData, charsmax(gData), "<body bgcolor=#000000><font color=#FFB000><pre>%2s %-22.22s %6s %8s %8s %5s^n", "#", "Nick", nazwy[0], nazwy[1], nazwy[2], "Suma");
	
	while(SQL_MoreResults(query)) {
		i++;
		SQL_ReadResult(query, 1, nick, 32);
		
		medale[0] = SQL_ReadResult(query, 3);
		medale[1] = SQL_ReadResult(query, 4);
		medale[2] = SQL_ReadResult(query, 5);
		
		medale[3] = medale[0] + medale[1] + medale[2];
		
		replace_all(nick, charsmax(nick), "<", "[");
		replace_all(nick, charsmax(nick), ">", "]");
		
		len += formatex(gData[len], charsmax(gData) - len, "%2d %-22.22s %6d %8d %8d %5d^n", i, nick, medale[0], medale[1], medale[2], medale[3]);
		
		SQL_NextRow(query);
	}
}

public MsgIntermission() {
	new name[33], players[32], best[3], num, id, fragi;
	get_players(players, num, "h");
	
	if(num < get_pcvar_num(gCvary[MIMPLR]))
		return PLUGIN_CONTINUE;
	
	new const typ[][] = { "Zloty", "Srebrny", "Brazowy" }
	
	for(new i = 0; i < 3; i++) {
		for(new j = 0; j < num; j++) {
			id = players[j];
			
			if(!is_user_connected(id) || best[0] == id || best[1] == id)
				continue;
			
			if(get_user_frags(id) > fragi) {
				fragi = get_user_frags(id);
				best[i] = id;
			}
		}
		fragi = 0;
		
		if(best[i]) {
			gZdobyl[1+i][best[i]]++;
			get_user_name(best[i], name, 32);
			ColorChat(0, TEAM_COLOR, "[Medale] %s^x03 -^x04 %s Medal -^x04 %i^x03 Miejsce", name, typ[i], i+1);
		}
	}
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

bf2rank

// Zapis n SQL, odkomentuj aby włączyć
#define SQL

// Flaga uprawnien do dawania odznak oraz restartowania ranku
#define ADMIN_UPRAWNIENIA ADMIN_RCON

// Aby wlaczyc kolorowy say(colorchat) w grze odkomentuj
#define KOLOROWY_SAY

//Nowy wyglad Hud
#define NOWY_HUD

//V.I.P
#define VIP_BF2

#if defined VIP_BF2
// Flaga V.i.P
#define VIP ADMIN_LEVEL_G
#endif

//Standardowy HUD
//#define STANDARDOWY_HUD

// Aby wlaczyc kolorowy stary hud w grze odkomentuj
//#define KOLOROWY_HUD

#if defined KOLOROWY_HUD
//#define CZERWONY_STARY_HUD
//#define NIEBIESKI_STARY_HUD
//#define SZARY_STARY_HUD
//#define ZOLTY_STARY_HUD
//#define DRUZYNOWY_STARY_HUD
#endif

// Aby wlaczyc prefix w say odkomentuj
#define PREFIX

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <cstrike>
#include <csx>
#include <engine>
#include <fun>
#include <fakemeta_util>
#include <hamsandwich>

new const gNazwaPluginu[] = "Battlefield 2: Rank Mod";
new const gWersjaPluginu[] = "1.5.1a";
new const gAutorPluginu[] = "MisieQ";

//Message sending variables
#if defined KOLOROWY_SAY
new gmsgScreenFade;
new gmsgScreenShake;
#else
new gmsgScreenFade;
new gmsgScreenShake;
new gmsgSayText;
#endif

#if defined STANDARDOWY_HUD
new gmsgStatusText;
#endif

#if defined NOWY_HUD
new gHUD;
#define TASK_HUD 9897
#endif

new gHudSyncAimInfo;
new gMaxPlayers;
new bool:gCZBotRegisterHam;

#define MAX_RANKS 17
#define MAX_BADGES 12

//Motd variables
new configsdir[200];
new configfile[200];

//Cvar vars
new gPcvarBF2Active;
new gPcvarBadgesActive;
new gPcvarFreeAwp;
new gPcvarXpMultiplier;
new gPcvarIconTime;
new gPcvarFlagKills;
new gPcvarHelpUrl;
new gPcvarBadgePowers;
new gPcvarFlagRoundPoints;
new gPcvarFlagMatchPoints;
new gPcvarXpMinPlayers;
new gPcvarHudOptions;
new gPcvarStatusText;
new gPcvarFFA;
new gPcvarSaveType;
new gPcvarRankBots;
new gPcvarBotQuota;
new gPcvarSVLan;

#if defined SQL
//Cvars SQL
new pPcvarDBHost;
new pPcvarDBUser;
new pPcvarDBPassword;
new pPcvarDBBase;
#endif

//Cvary Odznaki
new gPcvarHP;
new gPcvarSpeed;
new gPcvarKasa;
new gPcvarGrav1;
new gPcvarGrav2;
new gPcvarGrav3;
new gPcvarGrav4;
new gPcvarGrav5;
new gPcvarGrav6;
new gPcvarArmor1;
new gPcvarArmor2;
new gPcvarArmor3;
new gPcvarArmor4;
new gPcvarArmor5;
new gPcvarArmor6;

//Cvar vars new
new gPcvarWymus;
new gPcvarBomba;
new gGracze[32];
new gZablokuj;

//Current players info
new gPlayerJump[33];
new g_PlayerRank[33];
new g_PlayerBadges[33][MAX_BADGES];
new knifekills[33];
new pistolkills[33];
new sniperkills[33];
new parakills[33];
new defuses[33];
new plants[33];
new explosions[33];
new accuracy[33];
new totalkills[33];
new gSaveKey[33][32];
new smgkills[33];
new shotgunkills[33];
new riflekills[33];
new grenadekills[33];
new g_count;

new bronze[33];
new silver[33];
new gold[33];

//Temp storage variables
new numofbadges[33];
new bool:newplayer[33];
new g_lastwpn[33];
new bool:g_imobile[33];
new bool:freezetime;
new highestrank;
new highestrankid;
new gStatsLoaded[33];
new gCurrentFOV[33];

new g_friend[33];
new bool:g_invis[33];
new bool:g_grav[33];
new bool:g_silent[33];
new bool:gPlayerMedkitUsed[33];
new bool:is_on_knife[33];
new menuselection[33];

//Server stats
new highestrankserver, highestrankservername[32], mostkills, mostkillsid, mostkillsname[32], mostwins, mostwinsname[32];

new menuselected[33][3];
//0 - Badge/Kills selected 0/1
//1 - Badgenum/Kills
//2 - Badgelevel

//Sound Vars
new gSoundRank[] = "bf2rank/bf2rank_promotion.wav"; //Rank gained sound
new gSoundBadge[] = "bf2rank/bf2rank_award.wav"; //Badges earned sound

//Sprite vars
new gSprite[22], g_healspr;
new const sprite_heal[] = "sprites/bf2rankspr/heal.spr"

#if defined SQL
	//SQl vars
	#include <sqlx>
	new Handle:g_SqlTuple;
	new g_Cache[512];
	new bool:SQLenabled;
	new bool:gIntermission;
#else
	//nVault
	#include <nvault>
	new g_Vault;
	new gPcvarPruneDays;
#endif

new gPlayerName;

//Bf2 includes
#if defined KOLOROWY_SAY
#include <colorchat>
#endif
#if defined KOLOROWY_HUD
#include <colorstatus>
#endif
#if defined VIP_BF2
#include "bf2/vip.inl"
#endif
#include "bf2/const.inl"
#include "bf2/effect.inl"
#include "bf2/cmds.inl"
#include "bf2/events.inl"
#include "bf2/save.inl"
#include "bf2/forwards.inl"
#include "bf2/check.inl"
#include "bf2/badgepowers.inl"
#include "bf2/menu.inl"
#include "bf2/hud.inl"
#include "bf2/othermods.inl"
#include "bf2/csx.inl"
#include "bf2/ham.inl"
#include "bf2/apteczka.inl"
#if defined SQL
#include "bf2/sql.inl"
#endif

public plugin_init()
{
	register_plugin(gNazwaPluginu, gWersjaPluginu, gAutorPluginu);
	
	#if defined KOLOROWY_HUD
	initColorStatus();
	#endif
	
	#if defined VIP_BF2
	initVip();
	#endif	

	//Register all the say commands

	//Public
	register_clcmd("say /ranks","show_rankhelp",0, "Pokazuje Informacje o Ranku");
	register_clcmd("say_team /ranks","show_rankhelp",0, "Pokazuje Informacje o Ranku");

	register_clcmd("say /badges1","show_badgehelp",0, "Pokazuje Informacje o Odznakach");
	register_clcmd("say_team /badges1","show_badgehelp",0, "Pokazuje Informacje o Odznakach");
	register_clcmd("say /odznaki1","show_badgehelp",0, "Pokazuje Informacje o Odznakach");
	register_clcmd("say_team /odznaki1","show_badgehelp",0, "Pokazuje Informacje o Odznakach");

	register_clcmd("say /badges2","show_badgehelp2",0, "Pokazuje Informacje o Odznakach 2");
	register_clcmd("say_team /badges2","show_badgehelp2",0, "Pokazuje Informacje o Odznakach 2");
	register_clcmd("say /odznaki2","show_badgehelp2",0, "Pokazuje Informacje o Odznakach 2");
	register_clcmd("say_team /odznaki2","show_badgehelp2",0, "Pokazuje Informacje o Odznakach 2");

	register_clcmd("say /badges3","show_badgehelp3",0, "Pokazuje Informacje o Odznakach 3");
	register_clcmd("say_team /badges3","show_badgehelp3",0, "Pokazuje Informacje o Odznakach 3");
	register_clcmd("say /odznaki3","show_badgehelp3",0, "Pokazuje Informacje o Odznakach 3");
	register_clcmd("say_team /odznaki3","show_badgehelp3",0, "Pokazuje Informacje o Odznakach 3");
	
	register_clcmd("say /badges4","show_badgehelp4",0, "Pokazuje Informacje o Odznakach 4");
	register_clcmd("say_team /badges4","show_badgehelp4",0, "Pokazuje Informacje o Odznakach 4");
	register_clcmd("say /odznaki4","show_badgehelp4",0, "Pokazuje Informacje o Odznakach 4");
	register_clcmd("say_team /odznaki4","show_badgehelp4",0, "Pokazuje Informacje o Odznakach 4");
	
	register_clcmd("say /badges5","show_badgehelp5",0, "Pokazuje Informacje o Odznakach 5");
	register_clcmd("say_team /badges5","show_badgehelp5",0, "Pokazuje Informacje o Odznakach 5");
	register_clcmd("say /odznaki5","show_badgehelp5",0, "Pokazuje Informacje o Odznakach 5");
	register_clcmd("say_team /odznaki5","show_badgehelp5",0, "Pokazuje Informacje o Odznakach 5");

	register_clcmd("say", "cmd_say", 0, "<target> ");
	register_clcmd("say_team", "cmd_say", 0, "<target> ");

	register_clcmd("say /who", "cmd_who", 0, "Wyswietla liste graczy i ich pozimy");
	register_clcmd("say_team /who", "cmd_who", 0, "Wyswietla liste graczy i ich pozimy");
	
	register_clcmd("say /gracze", "cmd_who", 0, "Wyswietla liste graczy i ich pozimy");
	register_clcmd("say_team /gracze", "cmd_who", 0, "Wyswietla liste graczy i ich pozimy");

	register_clcmd("say /help", "cmd_help", 0, "Pokaz pomoc BF2Mod");
	register_clcmd("say_team /help", "cmd_help", 0, "Pokaz pomoc BF2Mod");

	register_clcmd("say /bf2menu", "Bf2menu", 0, "Pokazuje Menu");
	register_clcmd("say_team /bf2menu", "Bf2menu", 0, "Pokazuje Menu");
	register_clcmd("say bf2menu", "Bf2menu", 0, "Pokazuje Menu");
	register_clcmd("say_team bf2menu", "Bf2menu", 0, "Pokazuje Menu");
	register_clcmd("say /bf2", "Bf2menu", 0, "Pokazuje Menu");
	register_clcmd("say_team /bf2", "Bf2menu", 0, "Pokazuje Menu");
	register_clcmd("say bf2", "Bf2menu", 0, "Pokazuje Menu");
	register_clcmd("say_team bf2", "Bf2menu", 0, "Pokazuje Menu");
	register_clcmd("say menu", "Bf2menu", 0, "Pokazuje Menu");
	register_clcmd("say_team menu", "Bf2menu", 0, "Pokazuje Menu");
	register_clcmd("say /help", "Bf2menu", 0, "Pokazuje Menu");
	register_clcmd("say_team /help", "Bf2menu", 0, "Pokazuje Menu");
	register_clcmd("say help", "Bf2menu", 0, "Pokazuje Menu");
	register_clcmd("say_team help", "Bf2menu", 0, "Pokazuje Menu");

	register_clcmd("say /bf2helpmenu", "helpmenu", 0, "Pokazuje Menu Pomocy");
	register_clcmd("say_team /bf2helpmenu", "helpmenu", 0, "Pokazuje Menu Pomocy");

	register_clcmd("say /bf2statsmenu", "helpmenu", 0, "Pokazuje Menu Statystyk");
	register_clcmd("say_team /bf2statsmenu", "helpmenu", 0, "Pokazuje Menu Statystyk");

	register_clcmd("say /bf2adminmenu", "adminmenu", 0, "Pokazuje Menu Admina");
	register_clcmd("say_team /bf2adminmenu", "adminmenu", 0, "Pokazuje Menu Admina");

	register_clcmd("say /bf2stats", "show_stats", 0, "Pokazuje twoje aktualne statystyki");
	register_clcmd("say_team /bf2stats", "show_stats", 0, "Pokazuje twoje aktualne statystyki");

	register_clcmd("say /serverstats", "show_server_stats", 0, "Pokazuje aktualne statystyki serwera");
	register_clcmd("say_team /serverstats", "show_server_stats", 0, "Pokazuje aktualne statystyki serwera");

	register_clcmd("say /bf2save", "save_badges", 0, "Zapisuje Aktualne Statystyki");
	register_clcmd("say_team /bf2save", "save_badges", 0, "Zapisuje Aktualne Statystyki");

	//Admin
	register_clcmd("bf2_addbadge", "add_badge", ADMIN_UPRAWNIENIA, "<player> <badge#> <level#>");
	register_clcmd("bf2_addkills", "add_kills", ADMIN_UPRAWNIENIA, "<player> <kills#>");

	//Cvars

	//FCVAR_SERVER cvar for game monitor.
	register_cvar("bf2_version", gWersjaPluginu, FCVAR_SERVER);

	// Set cvar to update version in case new version loaded while server still running
	set_cvar_string("bf2_version", gWersjaPluginu);

	gPcvarBF2Active = register_cvar("bf2_active", "1");
	gPcvarBadgesActive = register_cvar("bf2_badges", "1");
	gPcvarFreeAwp = register_cvar("bf2_awp", "1");
	gPcvarXpMultiplier = register_cvar("bf2_xpmultiplier", "0.1");
	gPcvarXpMinPlayers = register_cvar("bf2_xpminplayers", "2");
	gPcvarIconTime = register_cvar("bf2_icon_time", "1.5");
	gPcvarHelpUrl = register_cvar("bf2_help_url", "http://misieq.elsat.net.pl/amxx");
	gPcvarBadgePowers = register_cvar("bf2_badgepowers", "1");
	gPcvarHudOptions = register_cvar("bf2_hud_options", "abcde");
	gPcvarStatusText = register_cvar("bf2_statustext", "1");
#if !defined SQL
	gPcvarPruneDays = register_cvar("bf2_reset_days", "21");
#endif
	gPcvarFFA = register_cvar("bf2_ffa", "0");
	gPcvarWymus = register_cvar("bf2_wymus", "1");
	gPcvarBomba = register_cvar("bf2_bomba", "1");
	gPcvarFlagKills = register_cvar("bf2_flag_kills", "2");
	gPcvarFlagRoundPoints = register_cvar("bf2_flag_round_kills", "0");
	gPcvarFlagMatchPoints = register_cvar("bf2_flag_match_kills", "0");
	
	// Cvary Odznak
	gPcvarHP = register_cvar("bf2_odznaka_hp", "10");
	gPcvarSpeed = register_cvar("bf2_odznaka_szybkosc", "15.0");
	gPcvarKasa = register_cvar("bf2_odznaka_kasa", "150");
	gPcvarGrav1 = register_cvar("bf2_odznaka_grawitacja_1", "0.9375");
	gPcvarGrav2 = register_cvar("bf2_odznaka_grawitacja_2", "0.875");
	gPcvarGrav3 = register_cvar("bf2_odznaka_grawitacja_3", "0.8125");
	gPcvarGrav4 = register_cvar("bf2_odznaka_grawitacja_4", "0.75");
	gPcvarGrav5 = register_cvar("bf2_odznaka_grawitacja_5", "0.65625");
	gPcvarGrav6 = register_cvar("bf2_odznaka_grawitacja_6", "0.5625");
	gPcvarArmor1 = register_cvar("bf2_dodatkowy_armor_1", "50");
	gPcvarArmor2 = register_cvar("bf2_dodatkowy_armor_2", "100");
	gPcvarArmor3 = register_cvar("bf2_dodatkowy_armor_3", "150");
	gPcvarArmor4 = register_cvar("bf2_dodatkowy_armor_4", "200");
	gPcvarArmor5 = register_cvar("bf2_dodatkowy_armor_5", "250");
	gPcvarArmor6 = register_cvar("bf2_dodatkowy_armor_6", "300");
	
	#if defined SQL
	/* SQL */
	pPcvarDBHost = register_cvar("bf2_db_host", "x");
	pPcvarDBUser = register_cvar("bf2_db_user", "x");
	pPcvarDBPassword = register_cvar("bf2_db_pass", "x");
	pPcvarDBBase = register_cvar("bf2_db_database", "x");
	#endif

	gPcvarSaveType = get_cvar_pointer("csstats_rank");
	gPcvarRankBots = get_cvar_pointer("csstats_rankbots");
	gPcvarBotQuota = get_cvar_pointer("bot_quota");
	gPcvarSVLan = get_cvar_pointer("sv_lan");
	
	//Message sending.
	#if defined KOLOROWY_SAY
	gmsgScreenFade = get_user_msgid("ScreenFade");
	gmsgScreenShake = get_user_msgid("ScreenShake");
	#else
	gmsgScreenFade = get_user_msgid("ScreenFade");
	gmsgScreenShake = get_user_msgid("ScreenShake");
	gmsgSayText = get_user_msgid("SayText");
	#endif
	
	#if defined STANDARDOWY_HUD
	gmsgStatusText = get_user_msgid("StatusText");
	#endif

	//Register events, logs and forwards to be captured
	register_event("HLTV", "Event_HLTV", "a", "1=0", "2=0"); //add freeztime start code
	register_event("CurWeapon", "Event_CurWeapon", "be", "1=1");
	register_event("SetFOV", "Event_SetFOV", "be");
	register_event("DeathMsg", "Event_DeathMsg", "a");

	register_logevent("LogEvent_Round_Start", 2, "0=World triggered", "1=Round_Start"); //freezetime end code
	register_logevent("LogEvent_Round_End", 2, "1=Round_End");

	register_message(SVC_INTERMISSION, "Message_Intermission");
	
	#if defined STANDARDOWY_HUD
	register_message(get_user_msgid("StatusValue"), "Message_StatusValue");
	#endif

	register_event("StatusValue", "setTeam", "be", "1=1");
	register_event("StatusValue", "on_ShowStatus", "be", "1=2", "2!0");
	register_event("StatusValue", "on_HideStatus", "be", "1=1", "2=0");

	// Must use post or else is_user_alive will return false when dead player respawns
	RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "Ham_Spawn_Post", 1);	// cz bots won't hook here must RegisterHamFromEntity
	RegisterHam(Ham_TakeDamage, "player", "Ham_TakeDamage_Pre");
	#if defined NOWY_HUD
	RegisterHam(Ham_Killed, "player", "Ham_Death_Player", 1);
	#endif
	

	gHudSyncAimInfo = CreateHudSyncObj();
	gMaxPlayers = get_maxplayers();
	gPlayerName = get_xvar_id("PlayerName");
	
	register_forward(FM_PlayerPreThink, "PlayerPreThink") 	
	register_forward(FM_CmdStart, "FM_CmdStart1");
	register_forward(FM_EmitSound, "EmitSound1");	
	
	get_players(gGracze, gZablokuj, "ch");
	
	#if defined NOWY_HUD
	gHUD = CreateHudSyncObj();
	#endif
	
	#if defined PREFIX
	register_message(get_user_msgid("SayText"),"PrefixCzat");
	#endif
}

 • +
 • -
 • 0

Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: battlefield2

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych