Skocz do zawartości

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X, jak w większości społeczności internetowych musisz się zarejestrować aby móc odpowiadać lub zakładać nowe tematy, ale nie bój się to jest prosty proces w którym wymagamy minimalnych informacji.
 • Rozpoczynaj nowe tematy i odpowiedaj na inne
 • Zapisz się do tematów i for, aby otrzymywać automatyczne uaktualnienia
 • Dodawaj wydarzenia do kalendarza społecznościowego
 • Stwórz swój własny profil i zdobywaj nowych znajomych
 • Zdobywaj nowe doświadczenia

Dołączona grafika Dołączona grafika

Guest Message by DevFuse
 

Zdjęcie
Klasa

Proszę o dodani klasy do premium

klasa

 • Nie możesz napisać tematu
 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
4 odpowiedzi w tym temacie

#1 maska1971

  Pomocny

 • Zbanowany

Reputacja: 2
Nowy

 • Postów:47
 • Lokalizacja:tychy
Offline

Napisano 17.07.2014 20:28

siemka, możecie mi zrobić aby ta klasa była premium na flage Admin_level D

 

#include <amxmodx>
#include <cstrike>
#include <fakemeta_util>
#include <hamsandwich>
#include <codmod>
 
#define MAX 32
 
#define nazwa "Bazookarz"
#define opis "Dostaje Bazuke za P228"
 
new const bronie = 1<<CSW_GALIL|1<<CSW_P228;
new const zdrowie = 20;
new const kondycja = -10;
new const inteligencja = 5;
new const wytrzymalosc = 10;
 
new bool:wystrzelony[MAX+1][MAX+1];
new bool:ma_klase[MAX+1], bool:has_weapon[MAX+1], bool:reloading[MAX+1], rockets[MAX+1], Float:idle[MAX+1];
new sprite_blast, sprite_nadeexp, sprite_smoke, sprite_trail;
public cod_class_enabled(id)
{
if(!(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_D))
{
client_print(id, print_chat, "Nie masz uprawnien, aby uzywac tej klasy")
return COD_STOP;
}
ma_klase[id] = true;
set_rendering(id,kRenderFxGlowShell, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 25);
        return COD_CONTINUE;
}
public plugin_init()
{
register_plugin(nazwa, "1.0", "cypis");
cod_register_class(nazwa, opis, bronie, zdrowie, kondycja, inteligencja, wytrzymalosc);
 
RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "Odrodzenie", 1);
RegisterHam(Ham_Item_Deploy, "weapon_p228", "Weapon_Deploy", 1);
RegisterHam(Ham_Weapon_WeaponIdle, "weapon_p228", "Weapon_WeaponIdle");
 
register_forward(FM_CmdStart, "CmdStart");
register_forward(FM_SetModel, "SetModel");
register_forward(FM_Touch, "fw_Touch")
 
register_message(get_user_msgid("DeathMsg"), "message_DeathMsg")
 
register_cvar("cod_law_damage", "30000.0");
register_cvar("cod_law_radius", "250.0");
register_cvar("cod_law_rockets", "15");
}
 
public plugin_precache()
{
sprite_blast = precache_model("sprites/dexplo.spr");
sprite_smoke = precache_model("sprites/steam1.spr");
sprite_nadeexp = precache_model("sprites/law_exp.spr");
sprite_trail = precache_model("sprites/smoke.spr");
 
precache_model("models/p_law.mdl");
precache_model("models/w_law.mdl");
precache_model("models/v_law.mdl");
precache_model("models/s_grenade.mdl");
precache_sound("weapons/law_shoot1.wav");
}
 
public cod_class_enabled(id)
{
ma_klase[id] = true;
Odrodzenie(id)
}
 
public cod_class_disabled(id)
{
ma_klase[id] = false;
has_weapon[id] = false;
rockets[id] = 0;
}
 
public Odrodzenie(id)
{
if(is_user_alive(id) && ma_klase[id])
{
has_weapon[id] = true;
rockets[id] = get_cvar_num("cod_law_rockets");
}
}
 
public CmdStart(id, uc)
{
if(!is_user_alive(id))
return FMRES_IGNORED;
 
new weapon = get_user_weapon(id);
if(weapon == 1 && has_weapon[id])
new button = get_uc(uc, UC_Buttons);
new ent = fm_find_ent_by_owner(-1, "weapon_p228", id);
 
if(button & IN_ATTACK)
{
button &= ~IN_ATTACK;
set_uc(uc, UC_Buttons, button);
 
if(!rockets[id] || reloading[id] || !idle[id]) 
return FMRES_IGNORED;
if(idle[id] && (get_gametime()-idle[id]<=0.4)) 
return FMRES_IGNORED;
 
new Float:Origin[3], Float:Angle[3], Float:Velocity[3];
pev(id, pev_origin, Origin);
pev(id, pev_v_angle, Angle);
velocity_by_aim(id, 1000, Velocity);
 
Angle[0] *= -1.0
 
new ent = fm_create_entity("info_target")
set_pev(ent, pev_classname, "rocket");
engfunc(EngFunc_SetModel, ent, "models/s_grenade.mdl");
 
set_pev(ent, pev_solid, SOLID_BBOX);
set_pev(ent, pev_movetype, MOVETYPE_TOSS);
set_pev(ent, pev_owner, id);
set_pev(ent, pev_mins, Float:{-1.0, -1.0, -1.0});
set_pev(ent, pev_maxs, Float:{1.0, 1.0, 1.0});
set_pev(ent, pev_gravity, 0.35);
 
set_pev(ent, pev_origin, Origin);
set_pev(ent, pev_velocity, Velocity);
set_pev(ent, pev_angles, Angle);
 
message_begin(MSG_BROADCAST, SVC_TEMPENTITY)
write_byte(TE_BEAMFOLLOW)
write_short(ent)
write_short(sprite_trail)
write_byte(6)
write_byte(3)
write_byte(224)
write_byte(224)
write_byte(255)
write_byte(100)
message_end()
 
set_pev(id, pev_weaponanim, 7);
new entwpn = fm_find_ent_by_owner(-1, "weapon_p228", id)
if(entwpn)
set_pdata_float(entwpn, 48, 1.5+3.0, 4)
set_pdata_float(id, 83, 1.5, 4)
 
reloading[id] = true;
emit_sound(id, CHAN_WEAPON, "weapons/law_shoot1.wav", 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM)
 
if(task_exists(id+3512)) 
remove_task(id+3512)
 
set_task(1.5, "task_launcher_reload", id+3512)
rockets[id]--;
}
else if(button & IN_RELOAD)
{
button &= ~IN_RELOAD;
set_uc(uc, UC_Buttons, button);
 
set_pev(id, pev_weaponanim, 0);
set_pdata_float(id, 83, 0.5, 4);
if(ent)
set_pdata_float(ent, 48, 0.5+3.0, 4);
}
 
if(ent)
cs_set_weapon_ammo(ent, -1);
cs_set_user_bpammo(id, 1, rockets[id]);
}
else if(weapon != 1 && has_weapon[id])
idle[id] = 0.0;
 
return FMRES_IGNORED;
}
 
public Weapon_Deploy(ent)
{
new id = get_pdata_cbase(ent, 41, 4);
if(has_weapon[id])
{
set_pev(id, pev_viewmodel2, "models/v_law.mdl");
set_pev(id, pev_weaponmodel2, "models/p_law.mdl");
}
return PLUGIN_CONTINUE;
}
 
public Weapon_WeaponIdle(ent)
{
new id = get_pdata_cbase(ent, 41, 4);
if(get_user_weapon(id) == 1 && has_weapon[id])
{
if(!idle[id]) 
idle[id] = get_gametime();
}
}
 
public SetModel(ent, model[])
{
if(!pev_valid(ent))
return FMRES_IGNORED
 
if(!equal(model, "models/w_p228.mdl")) 
return FMRES_IGNORED;
 
new id = pev(ent, pev_owner);
if(!has_weapon[id])
return FMRES_IGNORED;
 
engfunc(EngFunc_SetModel, ent, "models/w_law.mdl");
set_pev(ent, pev_iuser4, rockets[id]);
has_weapon[id] = false;
return FMRES_SUPERCEDE;
}
 
public task_launcher_reload(id)
{
id -= 3512;
reloading[id] = false;
set_pev(id, pev_weaponanim, 0);
}
 
public fw_Touch(ent, id)
{
if(!pev_valid(ent))
return FMRES_IGNORED
 
new class[32]
pev(ent, pev_classname, class, charsmax(class))
 
if(!equal(class, "rocket"))
return FMRES_IGNORED
 
new attacker = pev(ent, pev_owner);
new Float:entOrigin[3], Float:fDamage, Float:Origin[3];
pev(ent, pev_origin, entOrigin);
entOrigin[2] += 1.0;
 
new Float:g_damage = get_cvar_float("cod_law_damage");
new Float:g_radius = get_cvar_float("cod_law_radius");
 
new victim = -1
while((victim = engfunc(EngFunc_FindEntityInSphere, victim, entOrigin, g_radius)) != 0)
{
if(!is_user_alive(victim) || get_user_team(attacker) == get_user_team(victim))
continue;
 
pev(victim, pev_origin, Origin);
fDamage = g_damage - floatmul(g_damage, floatdiv(get_distance_f(Origin, entOrigin), g_radius));
fDamage *= estimate_take_hurt(entOrigin, victim);
if(fDamage>0.0)
UTIL_Kill(attacker, victim, fDamage, DMG_BULLET);
}
message_begin(MSG_BROADCAST,SVC_TEMPENTITY); 
write_byte(TE_EXPLOSION);
write_coord(floatround(entOrigin[0]));
write_coord(floatround(entOrigin[1]));
write_coord(floatround(entOrigin[2]));
write_short(sprite_nadeexp); 
write_byte(40); 
write_byte(30); 
write_byte(14); 
message_end(); 
 
message_begin(MSG_BROADCAST,SVC_TEMPENTITY); 
write_byte(TE_EXPLOSION); 
write_coord(floatround(entOrigin[0])); 
write_coord(floatround(entOrigin[1])); 
write_coord(floatround(entOrigin[2])); 
write_short(sprite_blast); 
write_byte(40);
write_byte(30);
write_byte(TE_EXPLFLAG_NONE); 
message_end(); 
 
message_begin(MSG_BROADCAST, SVC_TEMPENTITY)
write_byte(5)
write_coord(floatround(entOrigin[0])); 
write_coord(floatround(entOrigin[1])); 
write_coord(floatround(entOrigin[2]));
write_short(sprite_smoke);
write_byte(35);
write_byte(5);
message_end();
fm_remove_entity(ent);
return FMRES_IGNORED
}
 
public message_DeathMsg()
{
static killer, victim;
killer = get_msg_arg_int(1);
victim = get_msg_arg_int(2);
        
if(wystrzelony[killer][victim])
{
wystrzelony[killer][victim] = false;
set_msg_arg_string(4, "grenade");
return PLUGIN_CONTINUE;
}
return PLUGIN_CONTINUE;
}
 
stock Float:estimate_take_hurt(Float:fPoint[3], ent) 
{
new Float:fOrigin[3], tr, Float:fFraction;
pev(ent, pev_origin, fOrigin);
engfunc(EngFunc_TraceLine, fPoint, fOrigin, DONT_IGNORE_MONSTERS, 0, tr);
get_tr2(tr, TR_flFraction, fFraction);
if(fFraction == 1.0 || get_tr2(tr, TR_pHit) == ent)
return 1.0;
return 0.6;
}
 
stock UTIL_Kill(atakujacy, obrywajacy, Float:damage, damagebits)
{
if(get_user_health(obrywajacy) <= floatround(damage))
wystrzelony[atakujacy][obrywajacy] = true;
 
cod_inflict_damage(atakujacy, obrywajacy, damage, 1.0, atakujacy, damagebits);
}
 

b_350_20_DF0C18_0E950E_08DDD8_86130E.png


#2 Paka

  Pomocny

 • Zbanowany

Reputacja: 9
Nowy

 • Postów:52
 • Imię:Michał
 • Lokalizacja:Zaborów
Offline

Napisano 17.07.2014 20:40

Jak ona jest na flagę D

 

{

if(!(get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_D))
{
client_print(id, print_chat, "Nie masz uprawnien, aby uzywac tej klasy")
return COD_STOP;
}

 


Robię serwery CodMod od 101lvl do 100001lvl.

Robię też serwery BF2 32odznaki.


#3 maska1971

  Pomocny

 • Autor tematu
 • Zbanowany

Reputacja: 2
Nowy

 • Postów:47
 • Lokalizacja:tychy
Offline

Napisano 17.07.2014 20:42

no tak ale dlaczego się nie chce skompilować? jak dopisuje to to się nie kompiluje


b_350_20_DF0C18_0E950E_08DDD8_86130E.png


#4 Paka

  Pomocny

 • Zbanowany

Reputacja: 9
Nowy

 • Postów:52
 • Imię:Michał
 • Lokalizacja:Zaborów
Offline

Napisano 17.07.2014 20:55

ta klasa jest chyba źle zrobiona a jak chcesz to może mi się uda jakąś klasę zrobić..


Robię serwery CodMod od 101lvl do 100001lvl.

Robię też serwery BF2 32odznaki.


#5 kakus002

  (-.(-.(-.-).-).-)

 • Zbanowany

Reputacja: 164
Profesjonalista

 • Postów:209
 • Lokalizacja:OS
Offline

Napisano 17.07.2014 22:06

Dobrze jest... Po prostu nie wiem po co dwa razy dałeś:
public cod_class_enabled(id)
W załączniku poprawiona klasa.

Załączone plikiRównież z jednym lub większą ilością słów kluczowych: klasa

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych