Skocz do zawartości

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X, jak w większości społeczności internetowych musisz się zarejestrować aby móc odpowiadać lub zakładać nowe tematy, ale nie bój się to jest prosty proces w którym wymagamy minimalnych informacji.
  • Rozpoczynaj nowe tematy i odpowiedaj na inne
  • Zapisz się do tematów i for, aby otrzymywać automatyczne uaktualnienia
  • Dodawaj wydarzenia do kalendarza społecznościowego
  • Stwórz swój własny profil i zdobywaj nowych znajomych
  • Zdobywaj nowe doświadczenia

Dołączona grafika Dołączona grafika

Guest Message by DevFuse
 

Wklejka le6tp959lhvm dodana przez d0naciak, 19.06.2017 18:42
Typ:wss
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
#include <amxmodx>
#include <fakemeta>
#include <hamsandwich>
#include <weapon_models_api>
 
#define PLUGIN "Weapon Skin System"
#define VERSION "0.5.0-45"
#define AUTHOR "Mistrick"
 
#pragma semicolon 1
 
#define DEFAULT_SKIN_MENU
 
#define MODEL_NOT_SET 0
 
#define is_valid_pev(%0) (pev_valid(%0) == 2)
#define get_weapon_skin(%0) pev(%0, pev_iuser4)
#define set_weapon_skin(%0,%1) set_pev(%0, pev_iuser4, %1)
 
const XO_CBASEPLAYER = 5;
const XO_CBASEPLAYERWEAPON = 4;
 
const m_pPlayer = 41;
const m_pNext = 42;
const m_iId = 43;
const m_pActiveItem = 373;
const m_rgpPlayerItems_CBasePlayer = 367;
 
enum _:SkinInfo
{
	WeaponID,
	SkinName[32],
	ModelV,
	ModelP,
	ModelW[64]
};
 
new const FILE_MODELS[] = "weapon_skins.ini";
 
new Array:g_aWeaponSkins;
new g_LoadedWeapons;
new g_iWeaponSkinsCount;
new g_iPlayerSkins[33][32];
 
public plugin_init()
{
	register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR);
 
	#if defined DEFAULT_SKIN_MENU
	register_clcmd("say /skins", "Command_ChangeSkin");
	register_clcmd("say /skinreset", "Command_ResetSkin");
	#endif // DEFAULT_SKIN_MENU
}
 
public plugin_precache()
{
	new file_path[128]; get_localinfo("amxx_configsdir", file_path, charsmax(file_path));
	format(file_path, charsmax(file_path), "%s/%s", file_path, FILE_MODELS);
 
	new file = fopen(file_path, "rt");
 
	if(!file)
	{
		set_fail_state("File not found!");
	}
 
	g_aWeaponSkins = ArrayCreate(SkinInfo, 1);
 
	// forward wss_loaded_skin(index, weaponid, name[]);
	new fwd = CreateMultiForward("wss_loaded_skin", ET_IGNORE, FP_CELL, FP_CELL, FP_STRING);
 
	new buffer[256], weapon_name[32], skin_name[32], model_v[64], model_p[64], model_w[64];
	new weaponid, skin_info[SkinInfo];
	new ret;
 
	while(!feof(file))
	{
		fgets(file, buffer, charsmax(buffer));
 
		if(!buffer[0] || buffer[0] == ';') continue;
 
		parse(buffer, weapon_name, charsmax(weapon_name), skin_name, charsmax(skin_name), model_v, charsmax(model_v), model_p, charsmax(model_p), model_w, charsmax(model_w));
		weaponid = get_weapon_csw(weapon_name);
 
		if(!weaponid) continue;
 
		skin_info[WeaponID] = weaponid;
 
		g_LoadedWeapons |= (1 << weaponid);
 
		if(model_v[0] && file_exists(model_v))
		{
			skin_info[ModelV] = engfunc(EngFunc_AllocString, model_v);
			precache_model(model_v);
		}
		if(model_p[0] && file_exists(model_p))
		{
			skin_info[ModelP] = engfunc(EngFunc_AllocString, model_p);
			precache_model(model_p);
		}
		if(model_w[0] && file_exists(model_w))
		{
			copy(skin_info[ModelW], charsmax(skin_info[ModelW]), model_w);
			precache_model(model_w);
		}
		copy(skin_info[SkinName], charsmax(skin_info[SkinName]), skin_name);
 
		ExecuteForward(fwd, ret, g_iWeaponSkinsCount + 1, weaponid, skin_name);
 
		ArrayPushArray(g_aWeaponSkins, skin_info);
		g_iWeaponSkinsCount++;
 
		skin_info[ModelV] = MODEL_NOT_SET; skin_info[ModelP] = MODEL_NOT_SET; skin_info[ModelW] = MODEL_NOT_SET;
	}
 
	fclose(file);
 
	if(!g_iWeaponSkinsCount)
	{
		ArrayDestroy(g_aWeaponSkins);
		set_fail_state("File is empty!");
	}
}
 
public plugin_natives()
{
	register_library("weapon_skin_system");
	register_native("wss_get_weapon_skin_index", "native_get_weapon_skin_index");
	register_native("wss_get_skin_name", "native_get_skin_name");
	register_native("wss_set_user_skin", "native_set_user_skin");
}
 
// native wss_get_weapon_skin_index(weapon);
public native_get_weapon_skin_index(plugin, params)
{
	enum { arg_weapon = 1 };
 
	new weapon = get_param(arg_weapon);
 
	return get_weapon_skin(weapon);
}
 
// native wss_get_skin_name(skin, name[], len);
public native_get_skin_name(plugin, params)
{
	enum
	{
		arg_skin = 1,
		arg_name,
		arg_len
	};
 
	new skin = get_param(arg_skin);
 
	if(skin < 1 || skin > g_iWeaponSkinsCount)
	{
		log_error(AMX_ERR_NATIVE, "[WSS] Get skin name: wrong skin index! index %d", skin);
		return 0;
	}
 
	new skin_info[SkinInfo];
	ArrayGetArray(g_aWeaponSkins, skin - 1, skin_info);
	set_string(arg_name, skin_info[SkinName], get_param(arg_len));
 
	return 1;
}
 
// native wss_set_user_skin(id, weaponid, skin_index);
public native_set_user_skin(plugin, params)
{
	enum
	{
		arg_id = 1,
		arg_weaponid,
		arg_skin_index
	};
 
	new id = get_param(arg_id);
	new weaponid = get_param(arg_weaponid);
	new skin_index = get_param(arg_skin_index);
 
	if(id < 1 || id > 32)
	{
		log_error(AMX_ERR_NATIVE, "[WSS] Set user skin: wrong player index! index %d", id);
		return 0;
	}
 
	if(!weaponid)
	{
		arrayset(g_iPlayerSkins[id], 0, sizeof(g_iPlayerSkins[]));
		return 1;
	}
 
	g_iPlayerSkins[id][weaponid] = skin_index;
 
	return 1;
}
 
public client_connect(id)
{
	arrayset(g_iPlayerSkins[id], 0, sizeof(g_iPlayerSkins[]));
}
 
#if defined DEFAULT_SKIN_MENU
public Command_ChangeSkin(id)
{
	new flagi = get_user_flags(id);
 
	if(!(flagi & ADMIN_LEVEL_A) && !(flagi & ADMIN_LEVEL_D) && !(flagi & ADMIN_LEVEL_F)) {
		client_print(id, print_chat, "[WSS] Nie posiadasz uprawnien do tego!");
		return PLUGIN_CONTINUE;
	}
 
	new menu = menu_create("Skin Menu", "SkinMenu_Handler");
 
	new skin_info[SkinInfo];
	for(new i; i < g_iWeaponSkinsCount; i++)
	{
		ArrayGetArray(g_aWeaponSkins, i, skin_info);
		menu_additem(menu, skin_info[SkinName]);
	}
	menu_display(id, menu);
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
public SkinMenu_Handler(id, menu, item)
{
	if(item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(menu);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
 
	new skin_info[SkinInfo];
	ArrayGetArray(g_aWeaponSkins, item, skin_info);
 
	g_iPlayerSkins[id][skin_info[WeaponID]] = item + 1;
 
	new weapon, weaponid;
	new cur_weapon = get_pdata_cbase(id, m_pActiveItem, XO_CBASEPLAYER);
 
	#define MAX_ITEM_SLOTS 6
 
	for(new i; i < MAX_ITEM_SLOTS; i++)
	{
		weapon = get_pdata_cbase(id, m_rgpPlayerItems_CBasePlayer + i, XO_CBASEPLAYER);
 
		while (is_valid_pev(weapon))
		{
			weaponid = get_pdata_int(weapon, m_iId, XO_CBASEPLAYERWEAPON);
 
			if(weaponid == skin_info[WeaponID])
			{
				set_weapon_skin(weapon, item + 1);
 
				if(weapon == cur_weapon)
				{
					if(skin_info[ModelV]) set_pev(id, pev_viewmodel, skin_info[ModelV]);
					if(skin_info[ModelP]) set_pev(id, pev_weaponmodel, skin_info[ModelP]);
				}
				// stop cycles
				i = 6; break;
			}
 
			weapon = get_pdata_cbase(weapon, m_pNext, XO_CBASEPLAYERWEAPON);
		}
	}
 
	menu_destroy(menu);
	return PLUGIN_HANDLED;
}
 
public Command_ResetSkin(id)
{
	new flagi = get_user_flags(id);
 
	if(!(flagi & ADMIN_LEVEL_A) && !(flagi & ADMIN_LEVEL_D) && !(flagi & ADMIN_LEVEL_F)) {
		client_print(id, print_chat, "[WSS] Nie posiadasz uprawnien do tego!");
		return PLUGIN_CONTINUE;
	}
 
	static weapons[][] = 
	{
		"", "weapon_p228", "weapon_shield", "weapon_scout", "weapon_hegrenade", "weapon_xm1014", "weapon_c4",
		"weapon_mac10", "weapon_aug", "weapon_smokegrenade", "weapon_elite", "weapon_fiveseven", "weapon_ump45",
		"weapon_sg550", "weapon_galil", "weapon_famas", "weapon_usp", "weapon_glock18", "weapon_awp", "weapon_mp5navy",
		"weapon_m249", "weapon_m3", "weapon_m4a1", "weapon_tmp", "weapon_g3sg1", "weapon_flashbang", "weapon_deagle",
		"weapon_sg552", "weapon_ak47", "weapon_knife", "weapon_p90"
	};
 
	new menu = menu_create("Skin Reset", "SkinReset_Handler");
 
	for(new i = 1, num[2]; i < 32; i++)
	{
		if(g_LoadedWeapons & (1 << i) && g_iPlayerSkins[id][i])
		{
			num[0] = i;
			menu_additem(menu, weapons[i], num);
		}
	}
 
	menu_display(id, menu);
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
 
public SkinReset_Handler(id, menu, item)
{
	if(item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(menu);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
 
	new info[2], buffer;
	menu_item_getinfo(menu, item, buffer, info, charsmax(info), .callback = buffer);
 
	new weaponid = info[0];
 
	g_iPlayerSkins[id][weaponid] = 0;
 
	menu_destroy(menu);
	return PLUGIN_HANDLED;
}
#endif // DEFAULT_SKIN_MENU
 
public cs_weapon_add_to_player(id, weapon, weaponid, type)
{
	if(type == ADD_BY_ARMORY_ENTITY || type == ADD_BY_WEAPONBOX) return 0;
 
	if(get_weapon_skin(weapon)) return 0;
 
	if(g_iPlayerSkins[id][weaponid])
	{
		set_weapon_skin(weapon, g_iPlayerSkins[id][weaponid]);
	}
 
	return 0;
}
 
public cs_weapon_deploy(id, weapon, weaponid)
{
	new skin = get_weapon_skin(weapon);
	if(skin)
	{
		new skin_info[SkinInfo];
		ArrayGetArray(g_aWeaponSkins, skin - 1, skin_info);
		if(skin_info[ModelV]) set_pev(id, pev_viewmodel, skin_info[ModelV]);
		if(skin_info[ModelP]) set_pev(id, pev_weaponmodel, skin_info[ModelP]);
	}
}
 
public cs_weapon_drop(id, weaponbox, weapon, weaponid)
{
	new skin = get_weapon_skin(weapon);
	if(skin)
	{
		new skin_info[SkinInfo];
		ArrayGetArray(g_aWeaponSkins, skin - 1, skin_info);
		engfunc(EngFunc_SetModel, weaponbox, skin_info[ModelW]);
		return 1;
	}
	return 0;
}
 
stock get_weapon_csw(weapon_name[])
{
	static weapons[][] = 
	{
		"", "weapon_p228", "weapon_shield", "weapon_scout", "weapon_hegrenade", "weapon_xm1014", "weapon_c4",
		"weapon_mac10", "weapon_aug", "weapon_smokegrenade", "weapon_elite", "weapon_fiveseven", "weapon_ump45",
		"weapon_sg550", "weapon_galil", "weapon_famas", "weapon_usp", "weapon_glock18", "weapon_awp", "weapon_mp5navy",
		"weapon_m249", "weapon_m3", "weapon_m4a1", "weapon_tmp", "weapon_g3sg1", "weapon_flashbang", "weapon_deagle",
		"weapon_sg552", "weapon_ak47", "weapon_knife", "weapon_p90"
	};
 
	for(new i = 1; i < sizeof(weapons); i++)
	{
		if(equali(weapon_name, weapons[i]))
		{
			return i;
		}
	}
 
	return 0;
}

Dodanych wklejek: 3060
Powered By (Pav32) Pastebin © 2011